Gıda Analizlerinin yapılmasını Kimyasal Analiz, Fiziksel Analiz ve Mikrobiyolojik analiz olarak 3 başlık altında inceleyebiliriz.

Kimyasal Analiz Laboratuvarı

Titrimetrik, gravimetrik ve enstrümental yöntemlerle yapılan tüm analizler kimyasal analizler grubuna girmektedir. Bu grup bileşen analizleri, bulaşan analizleri, katkı, kalıntı, taklit ve tağşişe yönelik analizler vb. gibi çok geniş bir çalışma alanına sahiptir. Ürünün kalite sınıfını belirlemek için bileşen analizlerinin yapılması bir gerekliliktir.

Gıda ve yem güvenirliği etkileyen kimyasal riskler;

  • Tarımsal üretim sırasında, verimi artırmak, zararlılardan korumak veya hatalı/bilinçsiz olarak veteriner ve zirai ilaçların kullanılması
  • Proses gereği veya ürünlerin raf ömürlerini uzatmak için renklendiriciler, tatlandırıcılar, koruyucular gibi çok sayıda katkı maddesinin kullanılması
  • Çevresel kaynaklardan veya gıda/yem üretim aşamalarında ağır metallerin bulaşması
  • Üretim aşamalarında zararlı bileşiklerin oluşması
  • Ambalaj materyalinden kaynaklı kimyasal bulaşmaların olması
  • Deterjan kalıntıları,
  • Taklit ve tağşiş amaçlı ürünlerin üretilmesi

Kimyasal Analiz Laboratuvarımızda; gıda, yem ve bu ürünlerin üretiminde kullanılan maddelerin ve gıda işletmelerinde kullanılan su numunelerinin bileşen ve gıda/yem güvenirliği için risk oluşturan parametrelere ait analizler yapılmaktadır.

ANA HİZMET KONULARI

Bileşen analizleri (Protein, selüloz, yağ, karbonhidrat, şeker vb.), gıda maddelerinin işlenmesi ve depolanması sırasında ortaya çıkan parametrelerin analizleri (Toksin analizleri, ağır metal analizleri vb.), Taklit ve tağşişe yönelik analizler (yağ asidi kompozisyonu, şeker kompozisyonu, boya vb.)

 

Fiziksel Analiz Laboratuvarı

Gıda, yem ve bu ürünlerin üretim aşamasında kullanılan maddelerin ve gıda işletmelerinde kullanılan su numunelerinin kimyasal ve mikrobiyolojik özelliklerinin yanında fiziksel özellikleri de önem taşımaktadır. Fiziksel analizler ifadesi genellikle ürünün fiziki özelliklerini akla getirmekte ve bu nedenle önemsiz analizlermiş gibi değerlendirilmektedir. Fiziki özelliklere ortaya koyan analizler (örn: renk, koku, tat, irilik, ağırlık kontrolü vb.) gıda ürünlerinin doğrudan kalitesini etkilemektedir. Yabancı madde sınıfına giren taş, toprak, çivi, cam, kıl gibi maddeler ise; ürünün kalitesini doğrudan etkilemesinin yanında, mikrobiyel kontaminasyona ve çeşitli yaralanmalara hatta can kaybına yol açabilmektedir.

Gıda, yem ve hammaddelerinde yabancı bir maddenin tespit edilmesi, aynı zamanda bu ürünlerin sınıflandırılması, saklanma koşulları ve başka niteliklerinin belirlenmesi açısından da önem taşımaktadır. Fiziksel Analiz Laboratuvarımızda; gıda, yem ve bu ürünlerin üretiminde kullanılan maddelerin ve gıda işletmelerinde kullanılan su numunelerinin analizleri yapılmaktadır. Türk Gıda Kodeksi ürün tebliğleri ve ilgili mevzuatlarda yer alan kriterler kapsamındaki analizler yapılırken ulusal ve uluslararası yöntemler kullanılmaktadır.

ANA HİZMET KONULARI

Rutubet, Kül, pH, Brix, Kırılma İndisi, Organoleptik Analizler, Ağırlık Kontrolü, Yabancı Madde ve Fiziksel Kusurlar, Tat, Koku, Renk vb.

 

Mikrobiyolojik Analiz Laboratuvarı

Gıda ve yemler üretim prosesinin her aşamasında mikrobiyolojik risklerle karşı karşıya kalabilmektedir. Gıda ve yem güvenirliği etkileyen mikrobiyolojik riskler; bakteri, küf, virüs, parazit gibi mikroorganizmaların ve onların bırakmış oldukları birtakım zehirli maddelerin varlığı ile haşere bulaşılarıdır. Gıda kaynaklı patojenler bu risklerden biri olup, gıda güvenirliğini ve halk sağlığını önemli ölçüde etkileyebilmektedir Mikrobiyolojik Analiz Laboratuvarımızda; gıda, yem ve gıda işletmelerinde kullanılan su numunelerinin analizleri yapılmaktadır. Ayrıca ortam ve hijyen kontrol analizleri yapılmaktadır.

Türk Gıda Kodeksi ürün tebliğleri, ilgili mevzuatlar, ürün standartlarında yer alan kriterler kapsamındaki , patojen ve kalite indikatörü mikroorganizmaların tespit edilmesinde kalitatif ve kantitatif analizler yapılırken ulusal ve uluslararası yöntemler kullanılmaktadır.

ANA HİZMET KONULARI

Ortam havası ve hijyen kontrol analizleri, Mezofilik aerobik bakteri sayımı, Koliform, Fekal koliform, E. coli sayımı, Salmonella spp. Aranması, E. coli O157 Aranması, Aerobik Koloni Sayımı, Bacillus cereus Sayımı, Clostridium perfringens Sayımı, E. coli Sayımı (Katı Agarda), E. coli Sayımı (EMS), Enterobacteriaceae Sayımı, Koagülaz Pozitif Stafilokok Sayımı, Koliform Bakteri Sayımı, vb.

Hizmet verdiğimiz Analizler

mikrobiyolojik analizler 003

Mikrobiyolojik Analizler

 

Gıda Maddeleri doğal olarak çok sayıda mikroorganizma içermektedir. Bu sayı belli bir sınırı aştığında ise gıdalar tüketilemez duruma gelmektedir. Bu da sağlık açısından risk oluşturmaktadır.

Kimyasal Analizler

 

Kimyasal analiz laboratuvarımız, ürüne özel veya genel mevzuat parametreleri kapsamında hizmet vermektedir. Gıda ve su numunelerinde kimyasal risk oluşturacak parametrelerin yanı sıra gıda güvenliğini korumaya yönelik analizler de yapılmaktadır.

kimyasal analizler 003
fiziksel analizler 003

Fiziksel Analizler

 

Fiziksel analiz laboratuvarımızda gıda, gıda katkı ve su numunelerinde renk, görünüş, tat, koku analizleri ile fiziksel yönden gösterge olan ya da bozulmaya yol açabilen nem/rutubet-kuru madde, pH, yabancı madde, sınıf özellikleri, yoğunluk vb. analizler ve raf ömrü çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Besin Değeri (Etiket) Analizleri

 

Etiket bilgilerinde yer alan enerji ve besin öğesi değerleri bireylerin beslenme, gereksinim ve ihtiyaçlarına göre seçim yapabilmesini sağlar. Gıdanın etiketinde yer alan bilgiler gıdanın kimliğini oluşturur. Bu bilgilerin bulunmasından ve doğruluğundan gıdayı üreten, pazarlayan veya satan gıda işletmecileri sorumludur. Etiketlerin beslenme ve sağlık beyanı içermesi için gıdanın enerji ve besin değerlerinin mevzuata uygun bir şekilde bildirilmesi ve gıdanın beyan edilen değerleri karşılaması zorunludur.

besin degeri analizleri 003
yemek analizi 001

Yemek Analizleri

 

Son yıllarda artan ihtiyaca da bağlı olarak, hazır yemek sektörü oldukça gelişmiş ve küçük – büyük ölçekli pek çok firma faaliyete geçmiştir. Buna bağlı olarak geniş kitlelere yoğun hizmet veren bu sektörde imal edilen ürünlerin sağlık açısından düzenli kontrolü de önem arz etmektedir. Özellikle hemen tüketilmek üzere pişirilen ya da pişirilip saklanan ürünlerdeki mikrobiyolojik bozulma kontrol edilmelidir.

Et ve Et Ürünleri Analizleri

 

Et ve et ürünlerinin sağlıksız hayvanlardan elde edilmesi, hijyen ve sanitasyon kurallarına uyulmaması, uygun olmayan koşullarda saklanması veya çeşitli ilaç ve kimyasalların katılması gibi durumlar insan sağlığını olumsuz etkiler.

Sağlıklı, güvenli ve kaliteli et ancak standartlara uygun olarak kontrol ve analiz ile anlaşılır.

et ve et urunleri analizleri

Su Analizleri

 

Gıda güvenliğinin sağlanmasında temiz su temel koşullardan biridir. Sadece içme suları değil, bulaşık, çamaşır ve temizlikte kullanılan sular da insan sağlığı için tehlike oluşturmaktadır.

Laboratuvarımızda “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” kapsamında kullanım sularının değerlendirilmesine yönelik parametrelere göre analizler yapılmaktadır.

Bal Analizleri

 

Bala şeker şurubu ilave edilmesi ya da tamamen kimyasal yollarla mısır şurubu, glikoz şurubu gibi ürünlere renk, tat, koku, aroma ilave edilmesi ile taklit edilerek sahte bal üretimi yapılmaktadır.

Laboratuvarlarda yapılan bal analizleri, üretici işletmelerin standartlara ve yasal düzenlemelere uygun üretim yapıp yapmadığını belirlemek açısından önemli rol oynamaktadır.

bal analizleri
süt ve süt ürünleri analizleri

Süt ve Süt Ürünleri Analizleri

 

Tükettiğimiz süt, sağlıklı hayvanlardan hijyenik koşullara uyularak sağılmış, sağımı takiben hızlı bir şekilde soğutulup fabrikaya ulaşana kadar soğukta muhafaza edilmiş, duyusal nitelikleri üstün, kimyasal bileşimi standartlara uygun, biyolojik niteliği değişmemiş, bakteri sayısı en az, enzim aktivitesi düşük, içine yabancı madde katılmamış ve “Türk Gıda Kodeksi” ne uygun olmalıdır.

Laboratuvarımızda yapılan bazı süt ve süt ürünleri analizleri sayfamızda belirtilmiştir.

Hububat ve Hububat Ürünleri Analizleri

 

Üretilen tahıl ve tahıl ürünlerinin temiz, sağlıklı ve kaliteli olması çok önemlidir. İyi bir ürün elde etmek için ürünün yetişme sürecinden mutfağa gelinceye kadar tüm aşamaları önem arz etmektedir.

Laboratuvarımızda yapılan bazı tahıl ve tahıl ürünleri analizleri sayfamızda belirtilmiştir.

hububat ürünleri analizleri
şeker analizleri

Şeker Analizleri

 

Karbonhidratlar ve dolayısıyla şekerlerin beslenmedeki rolü yadsınamaz. Ancak son yıllarda zaman zaman şeker sağlık üzerinde olumsuz etkilerinin bulunup bulunmadığı yönünde şüpheler dillendirilmekte ve bu yönde çeşitli araştırmalar yapılmaktadır.

Şeker tayini çalışmaları bütün meyve ve sebze ürünlerinde, süt ve süt ürünlerinde, et ve et ürünlerinde yani yapısında şeker bulundurulan bütün gıda ürünlerinde uygulanmaktadır.

Yağ Analizleri

 

Zeytinyağı veya butik yağlar gibi ekonomik olarak kıymetli bitkisel yağlara ucuz yağların karıştırılması suretiyle yapılan tağşişlere günümüzde sıklıkla rastlanmaktadır. Bu karışım yağlar sağlık açısından riskler oluşturabileceği gibi haksız rekabet ortamı meydana getirmekte, yağın kalitesini düşürmekte ve tüketici haklarını ihlal etmektedir.

Laboratuvarımızda yapılan bazı yağ analizleri sayfamızda belirtilmiştir.

yağ analizleri
personel hijyen muayenesi analizleri

Personel Hijyen Muayenesi Analizleri

 

Personel hijyeni hem sağlık hem ekonomik hem de yasal yükümlülükler nedeniyle herkesin öncelikle dikkat etmesi gereken konuların başında gelmektedir.

Çalışanlar özellikle solunum ve sindirim sistemi hastalıklarına neden olan etkenlerin (S.aureus, E.coli, Cperfingens, Campylobacter spp. Gibi) gıdalara bulaşmasında önemli rol oynamakta ve üretilecek son ürünün kirlenmesine neden olabilmektedir.

Ekipman Hijyen Muayenesi Analizleri

 

Üretim tezgahları, masaların yüzeyleri, araç-gereç ve cihaz yüzeylerinden alınan swab örnekleri ile bu yüzeylerdeki patojen (Salmonella spp., L.monocytogene, S.aureus) ve indikatör (E.coli, Koliform Bakteriler, Toplam Bakteri ve Maya-Küf) mikroorganizmaların tespiti yapılmalıdır.

İşletme içi risk oranına göre kritik noktalar ve ekipmanlar seçildikten sonra uygun yöntem belirlenir. Ekipman hijyen kontrolü, yerinde ölçümler ile organik kirliliğin saptanması şeklinde ya da analiz amaçlı doğru teknik ve swab ile numune alımı şeklinde gerçekleştirilir.

ekipman hijyen analizleri
katkı analizleri

Katkı Analizleri

 

Günümüzde tüketiciyi aldatmak, raf ömrünü yasal olmayan katkı maddeleri kullanarak uzatmak, kusurları gizlemek için taklit ve tağşişe başvurarak daha fazla haksız kazanç sağlamak amacıyla kullanılan gıda katkı maddeleri büyük sorun oluşturmaktadır.

Laboratuvarımızda gerçekleştirdiğimiz bazı katkı analizlerimiz sayfamızda belirtilmiştir.

GDO Analizleri

 

Genetiği değiştirilmiş organizma (GDO), biyoteknoloji kullanılarak organizmanın gen diziliminin değiştirilerek yeni özellik kazandırılmasıdır. Küresel boyutta artan insan popülasyonu ve gelişen hayvancılık yöntemlerinin desteklenmesi için zorlu ortam koşullarında verimi arttırmak ve pestisit kullanımını azaltmak için GDO teknolojisi gıda ve yemlerde bilinçli olarak kullanılmaktadır.

Gıda ve yem numunelerinde GDO miktarı tayini, GDO tarama testi, GDO tip analizi örnek olmakla birlikle kalitatif (nitel ve kantitatif (nicel) GDO analizleri yapılmaktadır.

pestisit analizleri

Pestisit Analizleri

 

Pestisitler, tarımda zararlı hayvan, bitki, mikroorganizma gibi çevresel etmenlere karşı korumak amacıyla kullanılan zirai ilaçlardır.

Bilinçsizce pestisit kullanımı, gıda ürünlerinin üzerinde pestisit kalıntılarının oluşmasına neden olmaktadır.