Kosgeb Başvuruları, Teşvik İşlemleri, ISO Belgesi Kosgeb Destekleri

 

KOSGEB Hizmetleri, 2016 yılı itibariyle Türkak akrediteli olarak alınacak iso belgeleri için destek oranları neredeyse 2 katına çıkmış bulunmaktadır. Tüm kobiler iso belgeleri alımında Kosgeb hizmetleri desteğinden yararlanabilirler. Bunun için istemiş olduğunuz iso belgesini almadan önce kosgeb başvurusu yapmanız ve gerekli evrakları hazırlamanız gerekmektedir. İstenen evrakların hazırlanmasından sonra KOSGEB hizmetleri alarak, kosgeb üzerinden kayıt oluşturarak ilgili yönetim sistemi belgelendirmesi için hazırlık aşamasına geçilebilir. İstemiş olduğunuz kalite belgesini aldıktan sonra başvuru yaparsanız Kosgeb desteğinden yararlanmanız mümkün değildir. Ayrıca belgeyi alacağınız belgelendirme kuruluşuna ait Türkak akreditasyon belgesini de iletmeniz gerekmektedir. Kosgeb aşamasında iso belgesi almak isteyen firmalar için ayrıca Danışmanlık ve Eğitim gibi konular içinde destek almanız mümkündür.

Danışmanlık, Eğitim veya iso belgelendirme hizmeti için bize başvuru yapmanız durumunda sizin için tüm işlemleri takip ediyor ve zamanınızı size bırakıyoruz. Aşağıdaki formu kullanarak yada bizi arayarak destek alabilirsiniz.

 

KOSGEB Hizmetleri Nedir?

Türkiye’de bulunan tüm küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet potansiyellerini yükseltmek ve devletin yatırım hacmi ile ekonomik rolünü arttırmak için meydana gelmiş bir kamu kuruluşudur. Kuruluş yılı 1990 olan Kosgeb, o tarihten bu yana büyümesini henüz tamamlamamış olsa da destekleri ciddi tutarlara ulaşmıştır.

kosgeb hizmetleriKosgeb Destekleri Nelerdir?

Girişimcilik desteği                                                                                     Tanıtım desteği
Belgelendirme desteği                                                                              Eşleştirme desteği
Bağımsız denetim Desteği                                                                       Tasarım desteği
Test, analiz ve kalibrasyon desteği                                                      Nitelikli eleman istihdam desteği
Yurt içi fuar katılım desteği                                                                      Yurt dışı iş gezisi desteği
Nitelikli eleman istihdam desteği                                                         Eğitim desteği
Sinâi mülkiyet hakları desteği Danışmanlık desteği                     Enerji verimliliği desteği
Laboratuvar hizmetleri KOBİ proje destek programı                    İşletmeler piyasası KOBİ destek programı

Yukarıdaki konular dahilinde Genel destek programları bulunmaktadır. Tüm bunlar için KOSGEB üzerinden destek alabilirsiniz. Destek verilecek proje konuları; imalat/üretim, yönetim, pazarlama, dış ticaret, finans ve mali işler, insan kaynakları gibi projeler kapsamındadır.

 

Belgelendirme Desteğinden Nasıl Yararlanılır?

Belgelendirme alacak olan işletmenin başvurusundan önce hazırlanan tüm evrakları kosgeb hizmet merkezine ulaştırılır. Ulaştırılmış olan tüm bu belgeler detaylı inceleme yapıldıktan sonra uygun bulunursa Ödeme desteği için rapor hazırlarlar. Hazırlanmış olan rapor sonucunda Hizmet Merkezi müdürünün onayı beklenir. Gerekli onay verildiğinde mali kontrol yapılarak ilgili muhasebe müdürlüğü tarafından iso belgesini alacak olan firmanın hesabına havale yapılır.

 

Kosgeb Hizmetleri Desteklerinde Giderler Nelerdir?

Destek programlarına olan projeler için çoğunlukla destek giderleri kosgeb tarafından karşılanır fakat; oje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, tadilat, teşrifat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri proje ile alakası olmayan diğer maliyetler desteklenmez.

 

Ödeme Yapılmaması veya Onay Gelmemesinin Nedeni Nedir?

Başvuru yapılırken hazırlanmış olan evraklar ve dokümanlarda ilgili yükümlülükler gereğince belirlenmiş olan limitlerin aşılması durumunda yada belgeyi alacak olan işletmenin SGK borcu, Vergi borcu gibi borçları bulunuyorsa bu destekten yararlanamaz.

 

Kosgeb Desteği İçin İstenen Evraklar Nelerdir?

Belgelendirme desteği için Başvuru formu, firma adına düzenlenmiş olan fatura, belgelendirme desteği ödeme talep formu, kosgeb desteği için başvurulan belgenin ne olduğu, SGK ve VERGİ borcu yoktur yazısı, Belge alınacak firma tarafından tüm fatura tutarının ödendiğini gösteren ödeme makbuzu.

Kosgeb Başvuru Formu