brc belgesiBRC Belgesi (British Retail Consortium Standard); İngiltere perakende ticaretini temsil eden bir örgütün adı ve İngiliz perakendecilerin oluşturmuş olduğu bir standarttır. Bu standart; herhangi bir gıda imalatçısı ve gıda ile bileşen ambalaj imalatçıları tarafından kullanılmaktadır. Bunların yanı sıra paketleme, kesimhane gibi hizmetleri sunan işletmelerinde uygulayabileceği bir standarttır. BRC standardı, 100 ün üzerinde ülkede tanınan ve 20.000 den fazla işletme tarafından uygulanmaktadır.

 

Brc Gıda Güvenliği Standardı;

Standardı birkaç bölüme ayırarak faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Fakat BRC sisteminin etkin bir şekilde işletilmesi için öncelikle üst yönetimin bu konudaki kararlılığı ve gerekli kaynakları sağlaması en önemli etkendir.

 • 1. bölüm: Gıda Güvenliği Planı (HACCP); Bu bölümde iso 22000 gıda güvenliği yönetim sisteminin işletilmesi ve ön gereksinim programlarına uyularak bu bağlamda faaliyetlerin yürütülmesi gerekmektedir.
 • 2. bölüm: Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemi; işletmenizde iso 22000 gibi iso 9001 kalite sisteminide kurarak yapının bütünleşmesini sağlamanız ve kalite şartlarını oluşturmanız gerekmektedir. Burada asıl olan tedarikçilerin seçimi ve değerlendirilmesi ile müşteri memnuniyetinin sağlanması konusudur.
 • 3. bölüm: Üretim Yeri; Üretimin yapılacağı yer, şartlar düzenli bir şekilde oluşturulmalıdır. Atıkların takibi ve bertarafı gibi konuların faaliyetlerinin yürütülmesi sağlanmalıdır. Haşere kontrolleri yapılmalıdır.
 • 4. bölüm: Ürün Kontrolü; Üretilecek ürünlerin alerjen yönetimleri, ambalaj denetimleri ve testleri yapılarak dokümante edilmelidir.
 • 5. bölüm: Süreç Kontrolü; BRC standardını uygulayabilmek için tüm süreçler belirlenmeli ve güvenli bir şekilde bu süreçlerin kontrroleri yapılmalıdır. Ürünler için ağırlık, hacim kontrolleri ve kalibrasyon planlarının ypaılarak akredite kuruluşlarca yıllık olarak testlerinin yapılması gerekmektedir.
 • 6. bölüm; Personel; Oluşturulan insan kaynakları prosesinde personellerin yeterlilikleri, eğitimleri koruyucu giysi ve kişisel hijyen konularına değinilmelidir. Bunlar için yıllık planlar hazırlanmalı, duyurulmalı ve gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.

 

Standardın Anlaşılması ve Maliyetleri

BRC belgesi standardı, ilgili gıda endüstrilerinde belirli süreler çalışmış veya çalışmakta olan konusunda uzman yetkili kişiler tarafından geliştirilmiş ve standart haline dönüştürülmüştür. Standart çok kolay ve açıklayıcı terimler ifade ederek anlaşılması basitleştirilmiştir. Temel anlamda risklerin belirlenmesi ve kritik kontrol noktalarının düzenlenerek neler yapacağınızı, işletmenizin düzeni konusunda hangi adımların atılması gerektiğini belirterek belgelendirme aşamasına nasıl gelebileceğinizden bahseder. Standart dilinde her şey açıkça belirtilmiş olup tüm maliyetleri göz önüne sermektedir. Bu istenenler yapıldıktan sonra ekstra çıkabilecek maliyetler olmayacaktır. Belgelendirme süreci tamamen Türk lirası fiyatlar üzerinden belirlenmektedir. BRC standartı ilk uygulama anlamında size yüksek fiyatlı gelecek olsa da işletmenizin devamlılığını düşüneceğinizde çok daha maliyetsiz bir şekilde sistemin yürütüleceğini bilmeniz gerekmektedir. Toem Kalite Danışmanlık olarak brc belgesinin kurulması için sizlere destek olmaktan memnuniyet duyarız.

 

BRC Belgesi (Packaging Certification)

BRC Packaging adı altında geçen depolama ve dağıtım standartı, ilk yayınlanmış olan brc food certification (gıda üretim standardı) ile ilgili olarak tüketicinin ve gıda hizmetini sunan işletmenin arasındaki gıda güvenliği zincirini tamamlamak adına oluşturulmuştur. Bu standart; ürünlerin taşınması, muhafazası ve müşteriye ulaştırılması esnasında yapılması gereken faaliyetleri içermektedir. Tabi tüm bu süreçler yürütebilecekken uyulması gereken temel kurallar BRC belgesinin gıda güvenliği yönetmeliğini içermektedir.

Depolama, Paketleme ve Dağıtım standardı olarak hazırlanan BRC packaging certification, kalite doküman sisteminin oluşturulması, tehlike ve risk analizleri, yönetimin taahhütlerini, üretim alanı ile ilgili uyulması gereken şartları, dağıtım ile ilgili şartları, üretim yapılacak alan ile ilgili şartları, personel kriterlerini ve sürekli iyileştirme konularını içermektedir.

 

Toem Kalite Danışmanlık olarak;

 • BRC belgesi için gerekli olan sistemi kurmak,
 • Standart konusunda eğitimler vermek,
 • Tüm dokümantasyon sürecini hazırlamak,
 • Sisteminin hazırlanmasını sağlamak,
 • BRC belgesi için standardın gerektirdiği uygulamaları yapmak,
 • İşletmeye en uygun belgelendirme kuruluşlarının seçimi yaptırmak,
 • İşletmenin onay verdiği ve uygun Belgelendirme Kuruluşu ile irtibata geçerek denetim yaptırılmasını sağlamak,
 • Denetimlerde yaşanılacak problemlerin ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlamak,
 • Bu uygunsuzluklar üzerinde işletmeye tekrar yaşanmamasını önlemek amaçlı eğitimler vermek,
 • BRC belgesinin firmaya temini sağlamak,

Bu gibi konularda BRC - British Retail Consortium Standardını uygulamak isteyen bütün işletmeler için yukarıdaki hizmetlerde destek olmaktayız.

BRC Belgesi Nasıl Alınır?

BRC belgesi nasıl alınır? Şartları nelerdir?  Yasal mevzuatlar nasıl tamamlanır?

BRC Belgesi Fiyatı Nedir?

BRC belgesi fiyatı nedir? Ne kadar süre ile geçerlidir? Şartları nelerdir?

BRC Belgesinin Faydaları Nelerdir?

Brc belgesinin faydaları nelerdir? Firmalara ne gidi yararlar sağlar? Katma değerleri nedir?

BRC Belgesi Veren Kuruluşlar Kimlerdir?

BRC belgesi veren firmalar hangileridir? Nerelerden alınabilir? Şartları nelerdir?