ISO 3834 belgesi, faaliyetlerinde kaynaklı imalat olan üreticilerin metallerde ergitme kaynağı yöntemiyle, kalite şartları uygunluğunu belirlemek maksadıyla ISO tarafından oluşturulmuştur. Kaynaklı imalat yeterlilik belgesi bir yönetim sistemi standardıdır. İş dünyası başta olmak üzere dünya genelinde en çok kabul görmüş standart iso 3834-2 belgesi 'dir. Uluslararası geçerliliği vardır ve iso 9001 kalite sisteminde özel süreç olarak tanımlanmaktadır.

Kaynak kelimesinin anlamı şu şekildedir. Tek bir parça olarak imal edilemeyecek olan tüm yapısal ürünleri ergitme yöntemi kullanılarak yapılan özel imalat yöntemine kaynak denir. Endüstriyel ürünler için yaygın olarak kullanılan bir imalat yöntemi olarak bilinir. Başlıca kullanılan sektörler; tersaneler, otomotiv, basınçlı ekipman üretimi, çelik konstrüksiyon firmaları, demir yolları vb. olarak karşımıza çıkar. Gemi inşasında, araçların birleştirilmesinde, yardımcı ekipmanların ve taşıyıcı sistemlerin oluşturulmasında kullanılır.

ISO 3834 Belgesi tam olarak sektör bazlı uygulanabilecek kaynak ve bu kaynak işlemleriyle ilgili olarak etkilenmesi mümkün olan ürün kalitesi ile ilgilidir. Kaynaklı imalat yeterlilik yönetim sistemi, fabrika veya saha üzerinde yapılan imalat üretimleri için istenen kalite sistemi şartlarını temel almaktadır. Bu şartlara uygun kalitede üretim yapabilecek imalatçının yöntem ve kabiliyet düzeyini gösteren bir standart olarak karşımıza çıkar.

Kaynaklı İmalat Yeterlilik Belgesi

iso 3834-2Standart yapısı diğer yönetim sistemi standartlarına benzerdir. ISO 3834 belgesinde de ürünün kalitesini sadece yapılacak muayene ile değil. İmalatın tüm aşamalarında sağlanması gerekmektedir. Bu süreçlerde ortaya çıkabilecek hataları önceden tespit etmek, riskleri en aza indirmek, düzeltici faaliyetleri tutarak etkinliğini tespit etmek yapılması gerekenlerin başında gelir. Tasarım aşamasından başlayarak tedarikçi ve malzeme seçimi, imalatın sonrasında yapılacak olan test, deney ve muayenelerin kontrollerinin yapılması gerekmektedir. Kuruluşlarda yanlış üretim sonucu oluşabilecek yüksek maliyet, hatalı ürün ve prestij kaybı gibi kötü durumların önene geçilmesini sağlar.

ISO 3834 belgesi bir çok farklı duruma göre uygulanabilecek önlemleri belirlemektedir. Bu önlemler; sözleşme ve ihale durumlarında,
kaynak şartlarının şartnamesi olarak müşteri, tedarikçi ve bağımsız kuruluşlarca kaynak kalitesinin performansının değerlendirilmesi amacıyla kullanılabilir.

Güvenlik açısından kritik ürünlerin kapsam ve önemi, imalatın karmaşıklığı, üretilen ürünlerin kullanım aralığı, oluşabilecek metalürjik problemlerin kapsamı, kaçıklık, çarpılma veya kaynak kusurları gibi ürün performansını etkileyecek imalat kusurlarının kapsamı bakımından ayrıntılı, standart ve temel kalite şartları olmak üzere EN ISO 3834-2, EN ISO 3834-3 ve EN ISO 3834-4 şeklinde kalite seviyelerinde belgelenir.

ISO 3834 Kaynaklı imalat yeterlilik tek bir standart değildir. Toplamda 5 standarttan oluşur. Bunlar;

 • ISO 3834-1: Kalite şartlarının uygun seviye seçimi için kriterler,
 • ISO 3834-2: Kapsamlı kalite şartları,
 • ISO 3834-3: Standart kalite şartları,
 • ISO 3834-4: Temel kalite şartları,
 • ISO 3834-5: Kalite şartlarına uygunluğun teyidi için gerekli dokümanlar.

Bunlar arasında en kapsamlı ve alınan belge ise iso 3834-2 belgesi 'dir.

ISO 3834 Belgesinin Faydaları Nelerdir?

ISO 3834-2 Kaynaklı imalat yönetim sistemi standardı en son 06.05.2021 tarihinde son haliyle yayınlanmıştır. Son haline TSE üzerinden veya buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu standarda sahip olmak size aşağıdaki avantajları beraberinde getirecektir.

 • ISO 9001 kalite yönetim sistemi ile Entegre olarak kurulabilir ve uygulanabilir.
 • Kaynaklı imalatlar için tasarım aşamasından başlayarak tüm aşamaların kontrol ve izlenebilirliği sağlanacaktır.
 • Malzeme seçimlerinde tedarikçiler için yol gösterici ve belirleyici olacaktır.
 • Kaynak işi yapan personellerin standart kapsamında eğitimli olması sağlanacaktır.
 • Çalışan kaynakçıların sertifikalandırılması sağlanacaktır.
 • Firmaya prestij kazandıracaktır.
 • ISO 3834-2 standardının uygulaması ile; kaynaklı imalat yapan işletmelerde imalatın kontrollü koşullar altında sürekliliğinin sağlandığının kanıtı niteliğinde olacaktır.

ISO 3834-2 Belgesi Süreci Nasıl İşler?

ISO 3834 belgesi, diğer belgelerde de olduğu gibi 2 farklı aşama ile alınabilmektedir. Bunlardan ilki, eğer kuruluşta bir yönetim temsilcisi yada standarda hakim bir çalışan yoksa Toem Kalite Danışmanlık gibi eğitim ve danışmanlık firmalarından hizmet alınmalıdır.  Kaynaklı İmalat Yeterlilik Belgesinin alınması için standardın istemiş olduğu zorunlu şartlar kuruluşta uygulanabilir düzeye geldikten sonra yasal ve mevzuat uyum şartlarının etkinliği kontrol edilir. Eğer uyum mevzuatı gerçekleştirilmiyorsa firma teşvik edilerek altyapısal şartların yasal şartlarına uyumu sağlanır. ISO 3834-2 standardının istemiş olduğu zorunlu şartlar uygulanabilir olduktan sonra etkinlik ve performans ölçümleri yapılır.  Diğer aşama ise ISO 3834 belgesini akredite verebilecek belgelendirme kuruluşları vasıtasıyla işletmenin denetlenmesi sağlanarak alınmasına yardımcı olunur.

Firmamızdan; iso 3834-2 Kaynaklı İmalat Yeterlilik Yönetim Sistemi ile ilgili bir belgelendirme veya danışmanlık hizmeti almak isterseniz bize mail yoluyla yada telefon ile ulaşabilirsiniz. Toem Kalite Danışmanlık ‘tan almak istediğiniz hizmet için uzman personellerimiz tarafından istenen iso 3834-2 belgesi ile ilgili teklif gönderilir. Çoğu zaman satış görüşmeleri, anlaşmalar ve bilgilendirmeler telefon ile mail yoluyla gerçekleştirilmektedir.

 

ISO Belgesi Fiyatı almak için buraya tıklayarak Fiyat Teklif - Talep formunu doldurabilirsiniz.

ISO 3834-2 Belgesi Nasıl Alınır?

Kaynaklı imalat yeterlilik belgesi Yabancı akrediteli olarak verilebilmektedir. Bu konuda baş denetçi unvanına sahip bağımsız kişiler tarafından yapılmaktadır. Belgelendirme kuruluşu tarafından gönderilen Baş denetçi, standart gereksinimlerinin uygulandığını ve işletmede sistemin karşılandığına karar verirse, belgelendirme kuruluşuna işletmenin iso 3834-2 altyapısına uygun olduğuna dair detaylı rapor verir. Rapor incelendikten sonra Belgelendirme kuruluşu tarafından uygun bulunursa işletme belgelendirilir. Bu sayede kuruluş iso belgesinin tüm kullanım haklarına bir takvim yılı boyunca sahip olmuş olur.

Fiyatlandırma talepleri için iletişime geçen müşterilerimizden;
 • Kuruluşun unvanı, açık adresi, telefonu, e-posta adresi, faaliyetleri, yapılan üretimler veya hizmetlerin neler olduğu, çalışan sayısı gibi bilgileri,
 • ISO 3834-2 belgesi tek başına mı yoksa diğer iso belgeleriyle entegre belge mi alacağı,
 • İstenmiş olan hizmet sürecinde süre kısıtlaması veya olmasını istedikleri bölümler, üretimler veya eklenmesi gereken üretimler, hizmetler var mı?

vb. gibi bazı sorulara ait cevapları edindikten sonra ön hazırlık kısmı tamamlanır. Toem Kalite Danışmanlık ekipleri tarafından  telefonda kısaca genel bilgilendirme yapılır. Elde edilen bilgiler sonrasında fiyat teklifi hazırlanır.

 

Sözleşme veya ihale hallerinde; kaynak kalite şartlarının şartnamesi olarak;

İmalatçılar tarafından, kalite kaynak şartlarının tesisi ve sürdürülmesi için üçüncü taraf, müşteriler veya imalatçılar için kaynak kalite performansını değerlendiren kuruluşlar tarafından kullanılabilir. Güvenlik açısından kritik ürünlerin kapsam ve önemi, imalatın karmaşıklığı, üretilen ürünlerin kullanım aralığı, oluşabilecek metalürjik problemlerin kapsamı, kaçıklık, çarpılma veya kaynak kusurları gibi ürün performansını etkileyecek imalat kusurlarının kapsamı bakımından ayrıntılı, standart ve temel kalite şartları olmak üzere EN ISO 3834-2, EN ISO 3834-3 ve EN ISO 3834-4 şeklinde kalite seviyelerinde belgelenir.

iso 3834-2 belgesi