Eğitim Hizmetleri

ISO Eğitimleri - Revizyon - Kişisel Eğitim - Danışmanlık - Kalite Eğitimleri - Grup Eğitimler

Toem Kalite Danışmanlık olarak, işletmenizde Yönetim Sistemleri kurulması, uygulanması ve bu yönetim sistemlerinin belgelendirilmesi, belirli periyotlarla kontrolünün sağlanması, etkinliği ölçülerek sürekli iyileştirilmesinin sağlanması için eğitim hizmetlerimiz ana hizmetlerimizden olup bu noktada Türkiye’nin tüm illerinde hizmet verebilmekteyiz.

Günümüz dünyasında tüketicilerin hem kaliteli hemde ucuz olan ürünü/hizmeti tercih eder hale geldiği yadsınamaz bir gerçektir. Bu noktada Kalite Eğitimleri işletmeler için karlılığı artırmakta ve doğru ürünü/hizmeti sunabilme yetisini kazandırmaktadır. Yönetim Sistemleri kuran, uygulayan ve sürekliliğini sağlayan işletmeler, bunları yapmayan işletmelerin önüne geçmekte ve Yönetim Sistemleri ile diğer işletmelerin pazar payından ciddi oranda almaktadır.

Toplam Kalite Yönetimi 

Toplam Kalite Yönetimi eğitimi dediğimiz olgu ile, işletmelerin tüm faaliyetlerinde kalite yükseltilebilmekte ve ürünün/hizmetin her aşamasında gerekli kontroller sağlanarak oluşabilecek hataların önüne geçilebilmektedir. Ayrıca Toplam Kalite Yönetimi ile, fire oranı, ikinci kalite ürünler, zaman ve iş gücü kayıpları, gereksiz fazla stoklar, teslimat gecikmeleri, personel fazlalıkları azalacak ve doğal olarak maliyetler düşecek böylece müşteri beklentileri istenilen oranın da üzerinde karşılanabilecektir.

Toplam Kalite Yönetimi konusunda yapacağınız çalışmalar başta olmak üzere gerekli eğitim veya eğitimlerin de sağlanması noktasındaki hedefleriniz için Toem Kalite Danışmanlık uzman personeli ile her zaman yanınızda olmaktadır.

ISO 9001 2015 Geçiş & Revizyon Eğitimi

ISO 9001:2008 standardını yıllardır uyguluyor veya işletmenize entegre bir yapıda sürdürdüğünüzü düşünüyorsunuz. ISO 9001:2015 revizyonuna geçiş zamanınızın geldiğini ve bu yıl itibariyle yeni yapılandırma, firm...

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

ISO 9001 Kalite Yönetim SistemleriISO 9004 Standartları ve kurulması, sürekli iyileştirilmesi konularında katılımcıları bilgilendirmek, uygulamaları hakkında bilgi vermek amacı ile hazırlanan eğitimdir. Eğitim İçe...

ISO 9001 Dokümantasyon Eğitimleri

Kalite Yönetim Sisteminin hazırlanarak oluşturulması, şüphesizdir ki iş yerinin için müşteri beklentilerinin karşılanması, müşteri sadakatinin yük...

İç Tetkik Eğitimleri

İç Tetkik Eğitiminin tamamiyle iso 19011 standardına göre anlatılmaktadır, bütün iç tetkik eğitimlerinin içeriği aynıdır. Bu sebeple standartlara...

 
 
Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi

Dünyayı iyi izleyen ve okuyan toplumların tümünde kalite geliştirme çabaları hızla devam eden bir süreç arz göstermektedir. Kalite geliştirme ça...

 
 
ISO 14001 2015 Geçiş & Revizyon Eğitimi

ISO 14001:2004 standardını yıllardır uyguluyor veya işletmenize entegre bir yapıda sürdürdüğünüzü düşünüyorsunuz. ISO 14001:2015 revizyonuna geçiş zamanınızın geldiğini ve bu yıl itibariyle yeni yapılandırma, firm...

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri, ISO 14001 Standartları ve kurulması, sürekli iyileştirilmesi konularında katılımcıları bilgilendirmek, uygulamaları hakkında bilgi vermek amacı ile hazırlanan eğitimdir. Eğitim İçe...

ISO 14001 Dokümantasyon Eğitimleri

ISO 14001 çevre yönetim sistemi dokümantasyon eğitimi ile standarda bağlı sistemsel kurulum yapılırken çevre el kitabı, çevre politikası, prosedürler, prosesler, etkin bir süreç planlaması yapılır. İşletmeniz için oluşt...

CE Belgelendirme Eğitimleri

European Conformity veya Conformite European kelimelerinin kısaltılmış ve bilinen hali olan CE belgesi; ürünün Avrupa ürün mevzuat standartlarına uygunluğunu gösteren bir belgedir. Eğer bir ürün avrupa pazarın...

ISO 22000 Dokümantasyon Eğitimi

ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistemi dokümantasyon eğitimi ile standarda bağlı sistemsel kurulum yapılırken gıda güvenliği el kitabı, gıda güvenliği politikası, prosedürler, prosesler, kknler, etkin bir süre...

ISO 22000 Gıda Güvenliği ve HACCP Temel Eğitimi

Eğitimin Amacı; HACCP ile ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı konusunda katılımcıları bilgilendirmek, uygulamaya yönlendirmek, sistem kurulumunda ve sürekli iyileştirilmesi konusunda yeteneklerini g...

ISO 22000 2017 Geçiş & Revizyon Eğitimi

Hali hazırda bulunan ve belgelendirmesi yapılan ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardı ISO üyelerinin birleşimi ve ortak çalışmasıyla 2005 yılında yayınlanmıştır. O günden bu yana bir çok yeni yapı oluşt...

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Temel Eğitimi

Eğitimin Amacı; ISO 27000 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı konusunda katılımcıları bilgilendirmek, uygulamaya yönlendirmek, sistem kurulumunda ve sürekli iyileştirilmesi konusunda yeteneklerin...

ISO 27001 Dokümantasyon Eğitimi

ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi dokümantasyon eğitimi ile standarda bağlı sistemsel kurulum yapılırken BGYS el kitabı, bilgi güvenliği politikası, prosedürler, prosesler, kknler, etkin bir sü...