İç Tetkik Eğitimleri, işletmelerin kendilerinde uygulanmış olan yönetim sistemlerinin iş akışlarını kontrol ederek uygunsuzluk olup olmadığını denetlemelerini sağlamaktadır. Bu Eğitimin adı iç tetkik eğitimi, iç denetçi eğitimi, tetkikçi eğitimi, iç denetim eğitimi, iç tetkikçi eğitimi vb. gibi isimlendirilebilir. İç tetkik eğitimleri tüm standartlarda benzerdir. Bu nedenle iso 9001, iso 140001, iso 22000, ohsas 18001, iso 27001, iso 10002 yönetim sistemlerinin hangisi olursa olsun, yönetim sisteminin olduğu standart ismi başına gelerek kullanılabilir. İç tetkik eğitimleri iso 19011 standardına göre anlatılmaktadır, bütün iç tetkik eğitimlerinin içeriği aynıdır. Bu sebeple standartlara yönelik ayrı ayrı iç tetkik eğitimi alınmasına gerek kalmadan sadece iso 19011 standardına göre iç tetkik eğitimi alarak tüm yönetim sistemleri nezdinde iç tetkikçi olunabilmektedir. Tabi uygulanan yönetim sistemine bağlı kalarak alınması gerekmektedir.

Eğitimler genellikle 1 gün veya katılımcı durumuna göre iki gün sürmektedir. iç tetkik eğitimi içeriği; “iso yönetim sistemlerine genel bakış, iso 19011 standardının tanıtımı, iç tetkik tanımları kavramları, İç tetkik Nedir, Tetkik Kriterleri Nedir, Tetkik Delili Nedir, Tetkik Bulguları Nedir, Tetkik Sonucu Nedir, Tetkik Müşterisi Nedir, Tetkik Edilen Nedir, Tetkikçi Denetçi Nedir, Tetkik Ekibi, Denetim Ekibi Nedir, Teknik Uzman Nedir, Tetkik Denetim Programı Nedir, Tetkik Denetim Planı Nedir, Tetkik Kapsamı Nedir, Yeterlilik Nedir” şeklinde sıralanmaktadır.

ISO 9001 iç tetkik eğitimi

 • Kalite ve ISO 9001, ISO 9000 ve ISO 9004 Standartlarındaki temel terim ve kavramların açıklanması
 • Kalite yönetim prensiplerinin açıklanması
 • ISO 9001 Standardındaki tüm maddelerin objektif delillerle açıklanması
 • Denetim, denetim tipleri ve uygunsuzluk tanımları
 • Denetçi / baş denetçi sorumlulukları ve özellikleri
 • Denetim planlama (Check list, denetim planı vb. oluşturma)
 • Denetim ve uygunsuzlukların raporlanması
 • Düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi
 • Pratik çalışmalar
 • Belgelendirme ve akreditasyon hakkında bilgilendirme
 • Değerlendirme sınavı

ISO 14001 iç tetkik eğitimi

 • Çevre ve ISO 14001 Standardındaki temel terim ve kavramların açıklanması
 • ISO 14001 Standardındaki tüm maddelerin objektif delillerle açıklanması
 • Denetim, denetim tipleri ve uygunsuzluk tanımları
 • Denetçi / baş denetçi sorumlulukları ve özellikleri
 • Denetim planlama (Check list, denetim planı vb. oluşturma)
 • Denetim ve uygunsuzlukların raporlanması
 • Düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi
 • Pratik çalışmalar
 • Belgelendirme ve akreditasyon hakkında bilgilendirme
 • Değerlendirme sınavı

ISO 27001 iç tetkikçi eğitimi

 • Bilgi Güvenliği Tanımlar ve Terimler (Uygulanabilirlik Bildirgesi, Risk İşleme vb.)
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin Değerlendirilmesi
 • Belgelendirme Kuruluşlarının Rolü
 • ISO 27001 Analizi; Şartları, İçeriği, Yorumlanması, Sistem Etkinliğinin Değerlendirilmesi
 • Risk Analizi
 • Sistem Dokümantasyonu
 • Denetim, denetim tipleri ve uygunsuzluk tanımları
 • Denetçi / baş denetçi sorumlulukları ve özellikleri
 • Denetim planlama (Kontrol listesi, denetim planı vb. oluşturma)
 • Denetim ve uygunsuzlukların raporlanması
 • Düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi
 • Belgelendirme ve akreditasyon hakkında bilgilendirme
 • Pratik çalışmalar
 • Değerlendirme sınavı

ISO 22000 iç tetkik eğitimi

 • Gıda Güvenliği Kavramı Tanımlar ve Terimler (Operasyonel Ön Gereksinim Programı vb.)
 • Gıda Mevzuatı ve Yasal Şartlar
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Değerlendirilmesi
 • Belgelendirme Kuruluşlarının Rolü
 • ISO 22000 Analizi; Şartları, İçeriği, Yorumlanması, Sistem Etkinliğinin Değerlendirilmesi
 • Tehlike Analizi
 • Sistem Dokümantasyonu
 • Denetim, denetim tipleri ve uygunsuzluk tanımları
 • Denetçi / baş denetçi sorumlulukları ve özellikleri
 • Denetim planlama (Kontrol listesi, denetim planı v.b oluşturma)
 • Denetim ve uygunsuzlukların raporlanması
 • Düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi
 • Belgelendirme ve akreditasyon hakkında bilgilendirme
 • Pratik çalışmalar
 • Değerlendirme sınavı

ISO 45001 (ohsas 18001) iç tetkik eğitimi

 • Kavramlar ve Tanımlar, OHSAS 18001 (kaza, olay vb.)
 • Sağlık ve Güvenlik Yasaları – Mevzuat
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin Değerlendirilmesi
 • Belgelendirme Kuruluşlarının Rolü
 • ISO 45001 (ohsas 18001) 'in Analizi
 • Risk Değerlendirme Prosesi
 • Sistem Dokümantasyonu
 • Denetim, denetim tipleri ve uygunsuzluk tanımları
 • Denetçi / baş denetçi sorumlulukları ve özellikleri
 • Denetim planlama (Check list, denetim planı v.b oluşturma)
 • Denetim ve uygunsuzlukların raporlanması
 • Düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi
 • Belgelendirme ve akreditasyon hakkında bilgilendirme
 • Pratik çalışmalar
 • Değerlendirme sınavı

ISO 10002 iç tetkikçi eğitimi

 • Kalite ve ISO 10000, ISO 10002 Standartlarındaki temel terim ve kavramların açıklanması
 • Müşteri memnuniyeti yönetim prensiplerinin açıklanması
 • ISO 10002 Standardındaki tüm maddelerin objektif delillerle açıklanması
 • Denetim, denetim tipleri ve uygunsuzluk tanımları
 • Denetçi / baş denetçi sorumlulukları ve özellikleri
 • Denetim planlama (Check list, denetim planı v.b oluşturma)
 • Denetim ve uygunsuzlukların raporlanması
 • Düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi
 • Pratik çalışmalar
 • Belgelendirme ve akreditasyon hakkında bilgilendirme
 • Değerlendirme sınavı

İç Tetkik Denetiminde Tetikçide aranan prensipleri neler olabilir?

 • Tetkik Programı Yönetilmesi; genel bilgiler, program hedefleri ve genişliği hakkında bilgiler, program sorumlulukları kaynakları ve prosedürleri, tetkik programı uygulaması, program kayıtları, izlenmesi ve gözden geçirilmesi
 • Tetkik Faaliyetleri ve Gerçekleştirilmesi; tetkik gerçekleşmesi ile ilgili genel bilgiler, tetkikin (denetimin başlatılması)
 • Dokümanların Gözden Geçirilmesi
 • Saha Tetkik Faaliyetlerinin Yapılması
 • Tetkik Raporlarının Hazırlanması, onaylanması, dağıtılması
 • Uygunsuzluklar ve Düzeltici Faaliyetlerin Planlanması
 • Gerek varsa Takip Tetkiki yapılması
 • Tetkikin Tamamlanması
 • Uygulamalı Olarak İç Tetkik Yapılması

 

Bir alman atasözü ile nokta koymak isteriz.
“vertrauen ist gut, kontrolle ist besser”

Unutmayalım ki;
“Güvenmek iyidir, ama kontrol etmek daha iyidir.”

 

iç tetkik eğitimleri