İç Tetkik Eğitimleri

İç Tetkikçi Eğitimi, işletmelerin kendilerinde uygulanmış olan yönetim sistemlerinin iş akışlarını kontrol ederek uygunsuzluk olup olmadığını denetlemelerini sağlamaktadır.
iç tetkik eğitimiBu Eğitimin adı iç tetkik eğitimi, iç denetçi eğitimi, tetkikçi eğitimi, iç denetim eğitimi, iç tetkikçi eğitimi vb. gibi isimlendirilebilir.
iç tetkik eğitimi Tüm standartlarda benzerdir. Bu nedenle iso 9001, iso 140001, iso 22000, ohsas 18001, iso 27001, iso 10002 yönetim sistemlerinin hangisi olursa olsun, yönetim sisteminin olduğu standart ismi başına gelerek kullanılabilir.
İç Tetkik Eğitiminin tamamiyle iso 19011 standardına göre anlatılmaktadır, bütün iç tetkik eğitimlerinin içeriği aynıdır.
Bu sebeple standartlara yönelik ayrı ayrı iç tetkik eğitimi alınmasına gerek kalmadan sadece iso 19011 standardına göre iç tetkik eğitimi alarak tüm yönetim sistemleri nezdinde iç tetkikçi olunabilmektedir. Tabi uygulanan yönetim sistemine bağlı kalarak alınması gerekmektedir.

Eğitimler genellikle 1 gün veya katılımcı durumuna göre iki gün sürmektedir.  iç tetkik eğitimi içeriği;  “iso yönetim sistemlerine genel bakış, iso 19011 standardının tanıtımı, iç tetkik tanımları kavramları, İç tetkik Nedir, Tetkik Kriterleri Nedir, Tetkik Delili Nedir, Tetkik Bulguları Nedir, Tetkik Sonucu Nedir, Tetkik Müşterisi Nedir, Tetkik Edilen Nedir, Tetkikçi Denetçi Nedir, Tetkik Ekibi, Denetim Ekibi Nedir, Teknik Uzman Nedir, Tetkik Denetim Programı Nedir, Tetkik Denetim Planı Nedir, Tetkik Kapsamı Nedir, Yeterlilik Nedir” şeklinde sıralanmaktadır.

ISO 9001:2015 iç tetkik eğitimi

Kalite ve ISO 9001, ISO 9000 ve ISO 9004 Standartlarındaki temel terim ve kavramların açıklanması
Kalite yönetim prensiplerinin açıklanması
ISO 9001 Standardındaki tüm maddelerin objektif delillerle açıklanması
Denetim, denetim tipleri ve uygunsuzluk tanımları
Denetçi / baş denetçi sorumlulukları ve özellikleri
Denetim planlama (Check list, denetim planı v.b oluşturma)
Denetim ve uygunsuzlukların raporlanması
Düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi
Pratik çalışmalar
Belgelendirme ve akreditasyon hakkında bilgilendirme
Değerlendirme sınavı

ISO 22000 iç tetkik eğitimi

Gıda Güvenliği Kavramı Tanımlar ve Terimler (Operasyonel Ön Gereksinim Programı v.b)
Gıda Mevzuatı ve Yasal Şartlar
Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Değerlendirilmesi
Belgelendirme Kuruluşlarının Rolü
ISO 22000:2005’in Analizi; Şartları, İçeriği, Yorumlanması, Sistem Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Tehlike Analizi
Sistem Dokümantasyonu
Denetim, denetim tipleri ve uygunsuzluk tanımları
Denetçi / baş denetçi sorumlulukları ve özellikleri
Denetim planlama (Kontrol listesi, denetim planı v.b oluşturma)
Denetim ve uygunsuzlukların raporlanması
Düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi
Belgelendirme ve akreditasyon hakkında bilgilendirme
Pratik çalışmalar
Değerlendirme sınavı

ISO 27001 iç tetkikçi eğitimi

Bilgi Güvenliği Tanımlar ve Terimler (Uygulanabilirlik Bildirgesi, Risk İşleme v.b )
Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin Değerlendirilmesi
Belgelendirme Kuruluşlarının Rolü
ISO 27001:2013‘ün Analizi; Şartları, İçeriği, Yorumlanması, Sistem Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Risk Analizi
Sistem Dokümantasyonu
Denetim, denetim tipleri ve uygunsuzluk tanımları
Denetçi / baş denetçi sorumlulukları ve özellikleri
Denetim planlama (Kontrol listesi, denetim planı v.b oluşturma)
Denetim ve uygunsuzlukların raporlanması
Düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi
Belgelendirme ve akreditasyon hakkında bilgilendirme
Pratik çalışmalar
Değerlendirme sınavı

ISO 14001:2015 iç tetkik eğitimi

Çevre ve ISO 14001 Standardındaki temel terim ve kavramların açıklanması
ISO 14001 Standardındaki tüm maddelerin objektif delillerle açıklanması
Denetim, denetim tipleri ve uygunsuzluk tanımları
Denetçi / baş denetçi sorumlulukları ve özellikleri
Denetim planlama (Check list, denetim planı v.b oluşturma)
Denetim ve uygunsuzlukların raporlanması
Düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi
Pratik çalışmalar
Belgelendirme ve akreditasyon hakkında bilgilendirme
Değerlendirme sınavı

OHSAS 18001 (iso 45001:2016) iç tetkik eğitimi

Kavramlar ve Tanımlar, OHSAS 18002 (kaza, olay v.b)
Sağlık ve Güvenlik Yasaları – Mevzuat
İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin Değerlendirilmesi
Belgelendirme Kuruluşlarının Rolü
OHSAS 18001’in Analizi
Risk Değerlendirme Prosesi
Sistem Dokümantasyonu
Denetim, denetim tipleri ve uygunsuzluk tanımları
Denetçi / baş denetçi sorumlulukları ve özellikleri
Denetim planlama (Check list, denetim planı v.b oluşturma)
Denetim ve uygunsuzlukların raporlanması
Düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi
Belgelendirme ve akreditasyon hakkında bilgilendirme
Pratik çalışmalar
Değerlendirme sınavı

ISO 10002 Müşteri memnuniyeti iç tetkikçi eğitimi

Kalite ve ISO 10000, ISO 10002 Standartlarındaki temel terim ve kavramların açıklanması
Müşteri memnuniyeti yönetim prensiplerinin açıklanması
ISO 10002 Standardındaki tüm maddelerin objektif delillerle açıklanması
Denetim, denetim tipleri ve uygunsuzluk tanımları
Denetçi / baş denetçi sorumlulukları ve özellikleri
Denetim planlama (Check list, denetim planı v.b oluşturma)
Denetim ve uygunsuzlukların raporlanması
Düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi
Pratik çalışmalar
Belgelendirme ve akreditasyon hakkında bilgilendirme
Değerlendirme sınavı

İç Tetkik Denetiminde Tetkikçide aranan persensipleri neler olabilir?

Tetkik Programı Yönetilmesi; genel bilgiler, program hedefleri ve genişliği hakkında bilgiler, program sorumlulukları kaynakları ve prosedürleri, tetkik programı uygulaması, program kayıtları, izlenmesi ve gözden geçirilmesi
Tetkik Faaliyetleri ve Gerçekleştirilmesi; tetkik gerçekleşmesi ile ilgili genel bilgiler, tetkikin (denetimin başlatılması)
Dokümanların Gözden Geçirilmesi
Saha Tetkik Faaliyetlerinin Yapılması
Tetkik Raporlarının Hazırlanması, onaylanması, dağıtılması
Uygunsuzluklar ve Düzeltici Faaliyetlerin Planlanması
Gerek varsa Takip Tetkiki yapılması
Tetkikin Tamamlanması
Uygulamalı Olarak İç Tetkik Yapılması

Bir alman atasözü ile nokta koymak isteriz.
“vertrauen ist gut, kontrolle ist besser”

Unutmayalım ki;
“Güvenmek iyidir, ama kontrol etmek daha iyidir.”

 

iç tetkik eğitimi-01