ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

Danışmanlık Hizmetleri

Her geçen gün sorunları artan bir yeryüzünde yaşadığımız gerçeği tüm dünyada kabul görmektedir. Doğal kaynakların sonsuz olmadığının öğrenilmesi gibi, işletmelerin faaliyetlerinin çevreye olan etkileri de yerel veya bölgesel olarak kalmayıp, küresel boyutta kendini göstermektedir. Bu etkilerin azaltılması için kanuni uygulamalar ve kılavuzların yanında, işletmelerin faaliyetlerinde çevreye duyarlı hareket etme çabalarına destek olmak ve yol göstermek açısından önemi inkar edilemeyecek bir olgu olan yönetim sistemleri devreye girmektedir.
Günümüzde tüketicilerin istek ve beklentilerinin en üst seviyede karşılanmasının yanı sıra, başta kendisi olmak üzere, içinde yaşadığı çevreye ve dünyaya değer verilmesi ve saygı gösterilmesini beklediği ve alış veriş yapacağı işletmeleri seçerken bunu sorguladığı da bilinen bir gerçektir.
Bu noktada, kurum yada kuruluşların çevre ile etkileşimlerini kontrol altına alabilmelerini ve kontrol altında tutabilmelerini, ve çevresel etkilerini başarılı bir şekilde sürdürüp sürekli iyileştirmelerini sağlayacak olan çevre yönetim sisteminin önemi oldukça büyüktür. Ayrıca iso 14001 çevre yönetim sistemi konusu, Avrupa Birliği ile entegrasyonda da en önemli konulardan olup, Çevre ve Orman Bakanlığının da yaptığı denetlemelerde çevre standardının isteklerine paralel konuları içermektedir.

İşletmelerin çevre için oluşturdukları veya oluşturabilecekleri zararların, sistemli ve kontrollü bir şekilde minimize edilmesi ve mümkün ise tamamen ortadan kaldırılabilmesi için geliştirilen yönetim istemine Çevre Yönetim Sistemi adı verilir. Çevre Yönetim Sisteminin uluslararası ismi olan iso 14001 Çevre Yönetim Sistemi, doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri değerlendirilerek oluşturulan ve sürdürülen bir yönetim modelidir. 
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesinin genel amacı ve düzeyi, atıkların azaltılması ve çevreye duyarlı yaklaşım ile ilgili uluslararası bir yönetim sistemi standardıdır.

Hedef Kalite Danışmanlık olarak;

  • ISO 14001:2004 veya ISO 14001:2015 sistemini kurmak,
  • Çevre Yönetim Sistemi konusunda eğitimler vermek,
  • Tüm dokümantasyon sürecini hazırlamak,
  • Sisteminin hazırlanmasını sağlamak,
  • Çevre Yönetim Sistemi uygulamalarını yapmak,
  • İşletmeye en uygun Belgelendirme kuruluşlarının seçimi yaptırmak,
  • İşletmenin onay verdiği ve uygun Belgelendirme Kuruluşu ile irtibata geçerek denetim yaptırılmasını sağlamak,
  • Denetimlerde yaşanılacak problemlerin ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlamak,
  • Bu uygunsuzluklar üzerinde işletmeye tekrar yaşanmamasını önlemek amaçlı eğitimler vermek,
  • ISO 14001:2004, ISO 14001:2015 Belgesinin firmaya temini sağlamak.

Bu gibi konularda ISO 14001:2004 veya ISO 14001:2015 Standartlarını, Çevre Yönetim Sistemini uygulamak isteyen bütün işletmeler için yukarıdaki hizmetlerde destek olmaktayız..

 

ISO 14001 Nasıl Alınır?

Firmamızdan; iso 14001:2004 veya iso 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ile ilgili bir danışmanlık hizmeti almak istendiğinde uzm...

ISO 14001 Belgesi Ücreti Nedir?

ISO 14001 Belgesi fiyatı ne kadardır diye soracağımız zaman ISO 14001 Belgesi sabit maliyet ile alınabilecek ve sabit bir fiyatı olan standart değil...

ISO 14001 Belgesi Ne Gibi Yararlar Sağlar?

Tüm dünyada Çevre Yönetim sistemi, ISO 14001 adı ile bilinmektedir. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Uygulamanın bir çok faydası vard...

ISO 14001 Belgesi Veren Firmalar Kimler? Nereden Alınır?

ISO 14001 Çevre Yönetim Belgesini almak için gerekli hazırlıklar yapılıp sistemi oturttuktan sonra iso 14001 standartında akredite olan bir Belg...

ISO 14001 Standart Maddeleri, ISO Anlamı Açılımı Nelerdir?

ISO 14001:2004 veya ISO 14001:2015 Standardı; Müşteri tarafından uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarını karşılayan ürünü yada hizme...

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Prensipleri, İlkeleri, Amaçları Nelerdir?

ISO 14001:2015 veya ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Standart Prensipleri aşağıdaki maddelerle sıralanabilir. İşletmede çevre politikası ta...