iso 14001 standart maddeleriISO 14001 standart maddeleri konusundan önce; iso nedir, açılımı nedir bundan bahsedelim. ISO 14001 (İnternational Organization for Standardization) Uluslararası standardizasyon örgütünün ortak kararlar alarak yayımladığı bir çevre yönetim sistemi standardıdır. Bu standart tüm dünyada bulunan bütün akredite belgelendirme kuruluşları tarafından hem üretim hemde hizmet sektöründe uygulanabilen bir yapıda oluşturulmuş ve kabul görmüştür.

 

TS EN ISO 14001:2015 açılımı ve anlamı

ISO: Standardı Yayınlamış olan tüm dünyada kabul edilen örgütün adıdır. (Uluslararası Standartlar Örgütünün kısaltılmasıdır.)
14001: Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından Kalite Yönetim Standardına verilen isimdir.
2015: Sistemin Yayınlandığı veya Revize edildiği Tarihi göstermektedir. (5 yıl süreyle ISO tarafından toplanılarak gerekli revizyon işlemleri onaylanır. Her 8 yılda bir bu tarih değişmektedir.)
TS: Türkçe Standart kısaltması
EN: Avrupa Normu kısaltması

Bu standart ISO tarafından yayınlanmış ve TSE tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Dünyanın her tarafında hangi kurum veya kuruluş olursa olsun bu Çevre Yönetim Sistemini kurmak istediğinde bu standardın şartlarını kabul etmiş sayılır ve şartları karşılamak zorundadır.

ISO 14001 standart maddeleri; Müşteri tarafından uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarını karşılayan ürünü yada hizmeti düzenli olarak sağlama yeteneğini göstermeye ihtiyaç duyduğunda ve sistemin sürekliliğinin sağlanması, iyileştirilmesi, müşteri ve uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarına uygunluğunu sağlar. Bunun için gereken prosesler (süreçler) dahil olmak üzere sistemi etkin olarak uygulayarak çevreye duyarlı olarak faaliyetlerini gerçekleştirmeyi öncelik edinir. Ayrıca doğal kaynak kullanımını kontrollü olarak yaparak doğayı korumayı, atıkların geri dönüşümünü sağlamayı amaçlamaktadır. Bu sayede müşteri memnuniyetini artırmayı hedefler.

 

ISO 14001 Standart Maddeleri

1 Kapsam 7.2 Yeterlilik
2 Atıf yapılan standart ve/veya dokümanlar 7.3 Farkındalık
3 Terimler ve tarifler 7.4 İletişim
4 KURULUŞUN BAĞLAMI 7.4.1 Genel
4.1 Kuruluş ve bağlamının anlaşılması 7.4.2 İç iletişim
4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması 7.4.3 Dış iletişim
4.3 Çevre yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi 7.5 Dokümante edilmiş bilgi
5 LİDERLİK 8 OPERASYON
5.1 Liderlik ve taahhüt 8.1 Operasyonel planlama ve kontrol
5.2 Çevre politikası 8.2 Acil duruma hazır olma ve müdahale
5.3 Kurumsal görev, yetki ve sorumluluklar 9 PERFORMANS DEĞERLENDİRME
6 PLANLAMA 9.1 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme
6.1 Risk ve fırsat belirleme faaliyetleri 9.1.1 Genel
6.1.1 Genel 9.1.2 Uygunluğun değerlendirilmesi
6.1.2 Çevre boyutları 9.2 İç tetkik
6.1.3 Uygunluk yükümlülükleri 9.2.1 Genel
6.1.4 Planlama faaliyeti 9.2.2 İç tetkik programı
6.2 Çevre amaçları ve bunlara ulaşmak için planlama 9.3 Yönetimin gözden geçirmesi
6.2.1 Çevre amaçları 10 İYİLEŞTİRME
6.2.2 Çevre amaçlarına ulaşmak için faaliyetlerin planlanması 10.1 Genel
7 DESTEK 10.2 Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet
7.1 Kaynaklar

10.3 Sürekli iyileşme