Hizmet Yeterlilik Belgesi

TSE-HYB

Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) Nedir?
Hizmet yeterlilik belgesi, son kullanıcı bazında sunulan hizmetlerin ilgili kanuna göre Türk Standardı veya kriterlerine uygunluğunu yapılan analiz sonucu belirleyen bir belgedir. Kısaca HYB diye yazılır. İşletmenin yaptığı başvuru sonucunda uygun olduğunun tespit edilmesi halinde hizmet yeterlilik belgesi verilir. Yapılan analizler, işletmenin sektörüne göre şekillendiği gibi yüz ölçümü, işletme büyüklüğü, kullanılan elektrik teçhizatları, mesleki eğitim ve yetkinliği, hizmetin gerçekleştiği alanda kullanılan ekipman ve donanımların uygunluğu ile izlenir. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi alındığı tarihten itibaren 3 yıl süre ile geçerlidir fakat her yıl tekrar eden bir gözetim incelemeleri mevcuttur. 3 yılın sonunda tekrar belgelendirmeye gelinerek ana kontroller sağlanır ve bu şekilde devam etmektedir. TSE Hizmet Yeterlilik belgesini almaya hak kazanmış olan işletmelerin kullanmaya yetkili olacakları logo şu şekildedir.

tse-hyb

 
Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) Nasıl Alınır?
Hizmet yeterlilik belgesini nasıl alabilirim? sorusunu şu şekilde yanıtlayabiliriz.
İşletme tarafından alınmak istenen HYB’nin sadece o bölgede bulunan TSE temsilcilik veya bölge müdürlüklerine türk standartları enstitüsünün sitesinden indirebilecekleri “başvuru formu” vasıtasıyla başvurabilirler. Eğer bulundukları il haricinde başka bir TSE temsilciliğine müraaacat edilirse bölge başkanı yada hizmet belgelendirmesi grup başkanının yazılı onayı sonrasında müracaat edebilirler. İşletmelerin ürünlerini ürettiği alanlarda veya hizmetini sunduğu alanlarda ilgili hedef kalite danışmanlık ekibimiz tarafında standardın maddelerinin uygulanıp uygulanmadığına ve geçerli olup olmadığına bakılır. üretim yapan işletmeler için Ham maddenin girişinden son ürünün çıkışına kadar olan iş akışları ile belirlenerek standart bir yapıda sürekli iyileştirmeyle olan bir yapı sağlanır. Hizmet sunan bir firma içinse firmanın aydınlatmasının, yaptığı sektör bazında kullandığı ekipmanın, faaliyetlerini gerçekleştirdiği alanın düzeninin diğer TSE ilgili standartlarına uygunluğu sağlanır.
Genel olarak bu işletmelerin kalite sistemini uygulamaları tse almalarında daha klaylaştırıcı bir süreç olabilmektedir. Yapılan kontrollerin kalite kayıtlarının saklanması sağlanmaktadır. Kalite kontrollerin devamı olarak standardın gerektirdiği testler ve deneyler yapılır.

Hizmet Yeterlilik belgesini almak isteyen firmalar için gerekli hazırlıklar yapılarak yine ekibimizce son analiz gerçekleştirilir. Herhangi bir aksaklık bulunmaz ise TSE-HYB uzmanları ile talep geçilerek gerekli kontrollerin yasal boyutta yapılması sağlanır. Tüm kontrollerden sonra uygunluk durumunda ise işletme belgeyi almaya hak kazanır.

Hizmet Yeterlilik Belgesini Kimler Alabilir?
Türk Standartları Enstitüsünün hizmet yeterlilik belgesi alabilecek iş kollarını ve sektörleri belirlemiştir. Bu listeye göre;

Beyaz eşya servisleri, otomobil servisleri, bilgisayar, elektronik eşya servisleri vb.
İhale ve kamu hizmetlerini gerçekleştiren ve yapmaya ortak olan kuruluşlar,
Yemek , temizlik, güvenlik, peyzaj, çamaşır yıkama, ilaçlama vb. hizmeti veren kuruluşlar
Güvenlik riski olması sebebiyle yasal yükümlülüğü olan işletmeler,
LPG-CNG ikmal ve dönüşüm istasyonları vb.
Sektör bazlı olarak kendi hizmet kalitesini yine kendi müşterilerine karşı ispat ve garanti etmek isteyen işletmeler,
Fırın, Lokanta, fotoğraf stüdyoları vb.

 
Hizmet Yeterlilik Belgesinin Sağladığı Yararlar Nelerdir?
Alacağınız hizmet yeterlilik belgesinin sağladığı yararlar bir çok maddeden oluşmaktadır. Bu yarar ve faydalar için hizmet belgesini almanızı öneririz.
Bazı sektörlerde hizmet veren kuruluşlar için ihale şartlarından birisi yerine getirilmiş olur.
İşyerlerinde bulunan tüm teçhizat sigorta kapsamına alınır,
Müşterinin servis hizmeti için bıraktığı tüm cihazlar sigorta kapsamındadır,
Belgede yazılı hizmet için belgeli kuruluşun alt yapısının tam olduğunu garanti eder,
Hizmetin belirli bir süre içerisinde ve belirli kurallara uygun olarak verilmesini sağlar,
Verilen hizmet geriye dönük olarak izlenebilir,
Verilen hizmetin kalitesi artar,
Hizmet alan müşterinin haklarının korunmasını sağlar,
Müşteri fiyat yönünden korunur,
Müşteri memnuniyetinin artmasını sağlar,
Hizmet veren kuruluşun müşteri sayısının artmasını sağlar.

HYB Belgesi Hangi Sebeple İptal Olabilir?
Belge sahibi asıl kişi değilse satılması veya değiştirilmesi halinde, belgenin yıpratılması halinde, belge sahibinin kendi isteği doğrultusunda, belge sahibi asıl kişi değilse ikinci kişinin değişmesi gerektiği durumlarda, belge sahibinin aldığı HYB belgesi kapsamındaki uygulamalara son vermesi halinde, işletmenin HYB alındığında belirtilmiş olan hizmetlerin değişik alanda işletilmesi durumunda, Belge sahibinin TSE’ ye yanlış bilgiler iletmesi yada analizleri zorlaştırması sonucunda, belgenin yanıltıcı olması durumunda, belgede belirtilmiş olan adresten farklı bir adreste olması halinde Hizmet Yeterlilik Belgesi iptal edilebilir.

Hizmet Yeterlilik Belgesi Yapılan Standartlar?

Hizmet yeterlilik belgesinin hangi kuruluşlar için, hangi sektörler için alınabilir olduğunu öğrenmek için tıklayınız..

TS 12257 Öğrenci ve Personel Taşımacılığı ile ilgili Genel Kurallar

TS 12257 Standardı nedir? Hangi firmaların alması uygundur? Ne için alınır? Fiyatı ne kadardır? Öğrenmek için tıklayın..

TS 13805 Karayolu Motorlu Taşıtları Test Merkezleri için Kurallar (Oto Ekspertizler için)

TS 13805 Standardı; karayolu motorlu taşıtlar için taşıt/ekspertiz test merkezlerinin; yapısa...

TS 13805 Belgesi için Gereken Özellikler

TS 13805 Standardı; karayolu motorlu taşıtlar için taşıt/ekspertiz test merkezlerinin; yapısa...

TS 13342 Trafik Müşavirliği Hizmeti veren İş Yerleri için Genel Kurallar

TS 13342 Standardı; rafik müşavirliği hizmeti veren iş yerlerinin fiziki yapı, işletmecilik ve çalışa..

TS 12849 Yetkili Servisler – Alarm Cihazları için Kurallar

TS 12849 Standardı; alarm cihazları yetkili servislerinin işletmecilik, yapısal özellik, teknik don...