TS 13342 Trafik Müşavirliği için Genel Kurallar

TS 13342 Belgesi, Trafik Müşavirliği Hizmeti veren İş Yerleri ile ilgili Genel Kurallar standardı il olarak 2008 yılında yayınlanmıştır. Bu Standardın hazırlanmasında, milli ihtiyaç ve imkanlarımız ön planda olmak üzere, milletlerarası standartlar ve ekonomik ilişkilerimiz bulunan yabancı ülkelerin standartlarındaki esaslar da göz önünde bulundurularak; yarar görülen hallerde, olabilen yakınlık ve benzerliklerin sağlanmasına ve bu esasların, ülkemiz şartları ile bağdaştırılmasına çalışılmıştır.

TS 13342 belgesi standardı son şeklini almadan önce; bilimsel kuruluşlar, üretici/imalatçı ve tüketici durumundaki konunun ilgilileri ile gerekli işbirliği yapılmış ve toplanan tüm verilere göre olgunlaştırılarak son halini almıştır.

 

TS 13342 Belgesi için oluşturulan temel Maddeler aşağıdaki gibidir.

 • ts 12257 hyb belgesiKapsam
 • Atıf yapılan standartlar ve dokümanlar
 • Terimler ve tanımlar
 • Genel kurallar
  • Fiziki yapı ile ilgili kurallar
  • İşletmecilik ile ilgili kurallar
  • Çalışanlar ile ilgili kurallar
 • Çeşitli hükümler
 • Yararlanılan Kaynaklar

TS 13342 belgelendirme kapsamında; Eğer yok ise Türk Standartları Enstitüsüne kayıt işlemleri, standardın satın alınması, standardın yorumlanması ve uygulamaya sokulması, gereklerinin tespit edilmesi, kontrol listesinin oluşturulması, standart gerekliliklerin işletme bünyesinde uygulanması, başvuru işlemleri, denetim ve belgelendirme işlemleri için tüm faaliyetlerinin tamamlanmasını sağlamaktayız. Sonuçlandırılması gereken süreçler hususunda ve HYB belgesi için yapılacak işletme denetimi esnasında bulunabilecek uygunsuzluklar, eksikler vb. gibi süreçlerin tamamlanması için yapılması gereken tüm çalışmaları sizin adınıza tamamlamaktayız. Standart detayı için tıklayınız.

 

TS 13342 Standart Kapsamı Nedir?

Bu standart, trafik müşavirliği hizmeti veren iş yerlerinin fiziki yapı, işletmecilik ve çalışanlarla ilgili genel kurallarını kapsar.

 

TS 13342 Belgesini kimler alabilir?

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen TS 13342 Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) işletmelerin bulundukları adrese göre verilmektedir. Eğer aynı adreste birden fazla trafik müşavirliği hizmeti veren işletme varsa sadece o adresteki bir firma tse-hyb belgesini alabilir. Diğer firmalar belgeyi alamazlar. Ayrıca home ofis olarak gösterilen işletmeler yada evini direk ofis kullanımı gibi gösteren işletmeler TS 13342 Trafik Müşavirliği için belge alamazlar.

 

Standardın bağlayıcı özellikleri nelerdir?

TS 13342 Belgesi Trafik Müşavirliği hizmeti veren işletmeler için gerekli olan Hizmet Yeterlilik belgesi hazırlığı yapılırken toplamda 10 adet ayrı standart dikkate alınarak bu standartlara atıfta bulunulmuştur. TS 13342 belgesini kurarken aşağıdaki standartlar çerçevesinde hazırlıkları yapmanız gerekmektedir.

 • TS 266 Sular – İnsani Tüketim Amaçlı Sular,
 • TS 3419 Havalandırma ve İklimlendirme Tesisleri – Projelendirme Kuralları,
 • TS 3420 Havalandırma ve İklimlendirme Tesislerini Yerleştirme Kuralları,
 • TS 6075 Ecza Dolabı,
 • TS 8357 Halka veya Müşterilere Açık Tuvaletler (WC’ler) – Sınıflandırma ve Genel Kurallar,
 • TS 4156 Yangın Önleme – Umumi Yerlerde – Gruplandırma, Ekipman ve Sistemler – Genel Kurallar,
 • TS 4457 Karayolu Taşıtlarının Tanımları,
 • TS HD 384.1 S2 Binalarda Elektrik Tesisatı- Bölüm 1: Kapsam, Amaç ve Temel Prensipler,
 • TS HD 384.4.43 S2 Binalarda Elektrik Tesisatı – Bölüm 4: Güvenlik Koruması – Grup 43: Aşırı Akıma Karşı Koruma,
 • TS HD 60364-4-41 Binalarda Elektrik Tesisatı Bölüm 4- Güvenlik Korunması Grup 41- Elektrik Çarpmasına Karşı Korunma

 

TS 13342 Belgesi Nasıl Alınır?

Müşavirlik firmalarının tse standardını alabilmesi için, diğer tüm hyb belgelerinde olduğu gibi Gümrük ve Ticaret bakanlığından cookey numarası almaları gerekmektedir. Uzun yıllardır sektörde olan firmalarda genellikle cookey numarası bulunmaktadır fakat fazla bilinmediğinden dolayı adres sorunları sıkça yaşanmaktadır. Eğer firmanızın cookey numarası var ama eski adresiniz yada unvanınız değiştiyse eski unvanınız kalmışsa, yine gümrük ve ticaret ile müdürlüğüne başvuruda bulunarak güncelleyebilirsiniz.
Not: Cookey numarası olan firmalar direk başvuru adımına geçebilirler.

Cokey numarası alındıktan sonra TSE-HYB belgesi müracaatında bulunulur. Gerekli tüm argümanların ve başvurunun tamamlanmasının ardından dokümantasyon ile uygulamasal gereklilikler tamamlanır. Bu arada başvuru süreci işlemekte olup tse tarafına planlama gitmektedir.Başvuru yapıldıktan sonra en fazla 15 gün içerisinde Tse denetmenleri uygunluğu tespit etmek amaçlı ofisi ziyaret eder. Gerekli dokümanlar incelendikten sonra denetmen tarafından gerekli raporlar tutulmaktadır.

Denetimin bitmesinin ardından eksik bulunması durumunda eksikler için 30 gün süre verilerek tamamlanması beklenir. eksik bulunmaz ise tse tarafından belge düzenlemeniz yapılır.

 

0850 755 90 55 numaralı telefonumuzdan bizi arayarak detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki iletişim formu vasıtasıyla bize talep gönderebilir ve size dönüş yapmamızı sağlayabilirsiniz.

  TSE-HYB Başvuru Formu
  1. Evet - VarHayır - Yok
  2. 2-5 kişi6-15 kişi16-30 kişi31-50 kişi50-99 kişi100 veya daha fazla kişi

  İstemiş olduğumuz bilgiler, size dönüş yapıldığı zaman daha detaylı bilgi verebilmek adınadır. Girdiğiniz bilgiler eşliğinde fiyatlandırma belirlenerek uzman ekip arkadaşlarımızca aranacaksınız.