ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Danışmanlık Hizmetleri

Gıda ürünleri, insan sağlığını etkileyecek etmenlerin en başında gelmesi sebebi ile gıda ürünlerinin ve gıda ile temas eden ürünlerin güvenliği tüketicinin sağlığı için son derece önemlidir. İşte bu gıda ve gıda ile temas eden ürünlerin güvenilirliği üretici olan firmaların sorumluluğundadır. Üretici firmalar, gıda güvenliğini sürekli muhafaza etmeye çalışmalı ve bunun için işletmede sürekli olarak hijyen kurallarına uygun üretim yaparak, üretilen her parti ürünün güvenliğini sağlamalıdır. Bu noktada Gıda Güvenliği Yönetim Sistemini kurmak ve sürekliliğini sağlayarak üretimi desteklemek en akılcı çözüm olmaktadır.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi; gıda sektörü başta olmak üzere gıda ile temas eden ürün üreten işletmelerin, güvenli ve sağlıklı üretim sağlamasını gerçekleştirmek için, tehlike analizleri oluşturulmasını, kritik kontrol noktaları belirlenmesini ve ilgili süreçlerin tanımlanarak yönetilmesini istemektedir. Özetle ISO 22000:2005 veya ISO 22000:2017 global düzeyde güvenli gıda tedarik edilmesini sağlamak amacı ile oluşturulmuş bir yönetim sistemi standardıdır.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, ISO 22000 belgesini gıda üreticisi olan işletmelerin yanı sıra, BRC, IFS, EFSİS gibi aşağıdaki sektörleri içeren malzeme, ekipman, kimyasal tedarikçileri ile depolama ve taşıma hizmeti veren gıda sektörü tedarikçi firmaları tarafından da kullanılabilmektedir.

 • Gıdayla temas eden ambalaj üreticileri
 • Ham madde tedarikçileri
 • Gıda nakliyeci firmaları
 • Hayvan yemi üreticileri
 • Gıda depoları
 • Gıda makineleri üreticileri
 • Gıda sektörüne yönelik temizlik kimyasalı üreticileri

 

Hedef Kalite Danışmanlık olarak;

 • ISO 22000:2005 sistemini kurmak,
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda eğitimler vermek,
 • Tüm dokümantasyon sürecini hazırlamak,
 • Sisteminin hazırlanmasını sağlamak,
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi uygulamalarını yapmak,
 • İşletmeye en uygun Belgelendirme kuruluşlarının seçimi yaptırmak,
 • İşletmenin onay verdiği ve uygun Belgelendirme Kuruluşu ile irtibata geçerek denetim yaptırılmasını sağlamak,
 • Denetimlerde yaşanılacak problemlerin ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlamak,
 • Bu uygunsuzluklar üzerinde işletmeye tekrar yaşanmamasını önlemek amaçlı eğitimler vermek,
 • ISO 22000:2005 Belgesinin firmaya temini sağlamak.

Bu gibi konularda ISO 22000 Standartlarını, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemini uygulamak isteyen bütün işletmeler için yukarıdaki hizmetlerde destek olmaktayız..

Tüm dünyada bütün ülkelerin kabul etmiş olduğu standardın adı ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemidir.
Bu sistemin bazı ülkeler tarafından yine kabul edilerek daha özelleştirildiği, kendi içinde belirli standartlar oluşturduğu ve bu standartlar doğrultusunda bazı şartları ortaya koyarak Gıda güvenliğini özelleştirilmektedirler. Örneğin; BRC sertifikası İngiliz Perkandeciler Birliği (BRC) tarafından oluşturulmuş olup BRC Gıda Teknik Standardı olarak yayınlanmıştır. Bu standart daha çok İngiltere de bulunan perakendecilere ürün sağlayan kuruluşlar tarafından benimsenmektedir.
BRC sisteminin gıda tedarikçileri için yayımlanmış standartı BRC Food belgesi olarak benimsenmiştir. Ayrıca Ambalaj üreticileri içinde İngiliz Ambalajlar Birliği (IOP) ile birlikte bir standart oluşturmuştur. Bu standardın adı ise BRC IOP Belgesi olarak benimsenmiştir.

 

ISO 22000 Nasıl Alınır?

Firmamızdan; iso 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili bir danışmanlık hizmeti almak istendiğinde uzman satış persone...

ISO 22000 Belgesi Ücreti Nedir?

ISO 22000 Danışmanlık hizmetinin maliyeti bir çok etkenden dolayı farklılık gösterebilir. Bunlar; danışmanlık hizmetinin firmaya uygulandığınd...

ISO 22000 Standart Maddeleri, Anlamı, Açılımı Nedir?

ISO 22000 (İnternational Organization for Standardization) Uluslararası standardizasyon örgütünün ortak kararlar alarak yayımladığı bir Gıd...

ISO 22000 Belgesi Veren Firmalar Kimler? Nereden Alınır?

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgesini almak için öncelikle Standardın istediği şekilde Gıda Güvenliği Yönetim sisteminin k...

ISO 22000:2017 Revizyonu Nasıl Olacak? Değişiklikler Nedir?

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi IAF tarafından 2005 yılında kararlaştırıldı ve yayınlandı. Yayınlanan standarttan tam 10 yıl sonrasında is...

ISO 22000 Gıda Güvenliği Sistemi Prensipleri, İlkeleri, Amaçları Nelerdir?

Gıda üretiminde güvenliğin sağlanması çok önemli bir unsurdur. Öyle ki insan sağlığının korunması açısından yaşamsal bir öneme sahip olduğunu sö...