iso 22000 belgesiISO 22000, ile birlikte gıda ürünleri, insan sağlığını etkileyecek etmenlerin en başında gelmesi sebebi ile gıda ürünlerinin ve gıda ile temas eden ürünlerin güvenliği, tüketicinin sağlığı için son derece önemlidir. İşte bu gıda ve gıda ile temas eden ürünlerin güvenilirliği üretici olan firmaların sorumluluğundadır. Üretici firmalar, gıda güvenliğini sürekli muhafaza etmeye çalışmalıdırlar. Bunun için işletmede sürekli olarak hijyen kurallarına uygun üretim yaparak, üretilen her parti ürünün güvenliğini sağlamalıdır. Bu noktada ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemini kurmak ve sürekliliğini sağlayarak üretimi desteklemek en akılcı çözüm olmaktadır.

Tüm dünyada bütün ülkelerin kabul etmiş olduğu standardın adı ISO 22000 bir gıda güvenliği yönetim sistemidir.
Bu sistemin bazı ülkeler tarafından yine kabul edilerek daha özelleştirildiği, kendi içinde belirli standartlar oluşturduğu ve bu standartlar doğrultusunda bazı şartları ortaya koyarak gıda güvenliğini özelleştirilmektedirler. Örneğin; BRC sertifikası İngiliz Perkandeciler Birliği (BRC) tarafından oluşturulmuş olup BRC Gıda Teknik Standardı olarak yayınlanmıştır. Bu standart daha çok İngiltere de bulunan perakendecilere ürün sağlayan kuruluşlar tarafından benimsenmektedir. BRC sisteminin gıda tedarikçileri için yayımlanmış standartı BRC Food belgesi olarak benimsenmiştir. Ayrıca Ambalaj üreticileri içinde İngiliz Ambalajlar Birliği (IOP) ile birlikte bir standart oluşturmuştur. Bu standardın adı ise BRC IOP Belgesi olarak benimsenmiştir.

 

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000, gıda sektörü başta olmak üzere gıda ile temas eden ürün üreten işletmelerin, güvenli ve sağlıklı üretim sağlamasını gerçekleştirmek için, tehlike analizleri oluşturulmasını, kritik kontrol noktaları belirlenmesini ve ilgili süreçlerin tanımlanarak yönetilmesini istemektedir. Kısaca; ISO 22000 belgesi, global düzeyde güvenli gıda tedarik edilmesini sağlamak amacı ile oluşturulmuş bir yönetim sistemi standardıdır.

 

ISO 22000 Belgesi Hangi Firmalar Tarafından Alınmalıdır?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi iso 22000 belgesini, gıda üreticisi olan işletmelerin yanı sıra, BRC, IFS, EFSİS gibi aşağıdaki sektörleri içeren malzeme, ekipman, kimyasal tedarikçileri ile depolama ve taşıma hizmeti veren gıda sektörü tedarikçi firmaları tarafından da kullanılabilmektedir.

 • Gıdayla temas eden ambalaj üreticileri
 • Ham madde tedarikçileri
 • Gıda nakliyeci firmaları
 • Hayvan yemi üreticileri
 • Gıda depoları
 • Gıda makineleri üreticileri
 • Gıda sektörüne yönelik temizlik kimyasalı üreticileri

 

Toem Kalite Danışmanlık  ISO 22000 konusunda;

 • ISO 22000:2005 sistemini kurmak,
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda eğitimler vermek,
 • Tüm dokümantasyon sürecini hazırlamak,
 • Sisteminin hazırlanmasını sağlamak,
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi uygulamalarını yapmak,
 • İşletmeye en uygun Belgelendirme kuruluşlarının seçimi yaptırmak,
 • İşletmenin onay verdiği ve uygun Belgelendirme Kuruluşu ile irtibata geçerek denetim yaptırılmasını sağlamak,
 • Denetimlerde yaşanılacak problemlerin ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlamak,
 • Bu uygunsuzluklar üzerinde işletmeye tekrar yaşanmamasını önlemek amaçlı eğitimler vermek,
 • ISO 22000 belgesi teminini firmaya sağlamak.

Bu gibi konularda ISO 22000 Standardını, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemini uygulamak isteyen bütün işletmeler için yukarıdaki hizmetlerde destek olmaktayız.

 

ISO Belgesi Fiyatı almak için buraya tıklayarak Fiyat Teklif - Talep formunu doldurabilirsiniz.

ISO 22000 Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 22000 belgesi nasıl alınır sorusunun cevabı için tıklayınız.

ISO 22000 Belgesi Fiyatı Nedir?

ISO 22000 belgesi fiyatı nedir? iso 22000 sertifikası ne kadar süre ile geçerlidir?

ISO 22000 Belgesi Nereden Alınır? Ne İçin Alınır?

ISO 22000 Belgesi Veren Firmalar? Belgelendirme kuruluşu nedir? Belge ne katkı sağlar?

ISO 22000 Standart Maddeleri, Anlamı, Açılımı Nedir?

ISO 22000 standart maddeleri nelerdir? ISO belgesi ne anlama gelir? Açılımı nedir?

ISO 22000 Belgesi Amaçları, ilkeleri, Prensipleri Nelerdir?

ISO 22000 belgesi amaçları nelerdir? Prensipleri ve ilkeleri nasıldır? Kalite terimleri nedir?

ISO 22000 Revizyonu Nasıl Olacak? Değişiklikler Nedir?

ISO 22000 Belgesi revizyonu nasıl olacak? Neleri Kapsayacak?