ISO 22000 belgesi amaçları, gıda üretiminde güvenliğin sağlanması için çok önemli bir unsurdur. Öyle ki insan sağlığının korunması açısından yaşamsal bir öneme sahip olduğunu söylemek doğru olacaktır. Gıdaların üretiminde kullanılan ham maddelerin yetişmesi, toplanması, işlenmesi, taşınması ve bu gibi aşamalarda bazı kimyasallar kullanılmakta ve bunlar kontrolsüz kullanıldığında tehlike yaratacak boyutlara çıkmaktadır. Doğal toksin maddeler, işleme sırasında meydana gelen toksinler, kurşun, arsenik, cıva benzeri ağır metaller, endüstriyel kimyasallar ve paketleme malzemelerinden geçen maddeler, kimsenin aklına bile gelemeyecek tehlikeli maddelerdir.

Bir de bunlara arasına hile ile katılan ve gıda güvenliğini tehdit eden maddeler katılırsa tehlikenin büyüklüğü ortadadır. Yasalar ve yönetmeliklerle bu tür maddelerin kullanımına zorunlu kısıtlamalar getirilmektedir.

 

ISO 22000 Belgesi Prensipleri

  • Tehlike analizi yapılması
  • Kritik Kontrol Noktalarının (KKN) Belirlenmesi
  • Kritik Kontrol Sınırlarının Belirlenmesi
  • Kritik Kontrol Noktalarındaki (KKN) kontrolün izlenmesi için sistem belirlenmesi
  • Düzeltici faaliyetlerin belirlenmesi. Bu faaliyetler, izleme prosedürleri belirli bir KKN ‘nin kontrol altında olmadığını göstermesi halinde yapılması gereken faaliyetlerdir.
  • Doğrulama prosedürlerinin belirlenmesi. Bu prosedürlerin amacı, HACCP sisteminin doğru olarak çalıştığını göstermektir.
  • Prensiplerin prosedürler ve kayıtlarla yazılı hale getirilme

 

GGYS Hedefleri Nasıl Oluşturulur?

ISO 22000 belgesi amaçları oluşturulması için hedeflerin ayrılmış (SMART) Olması sağlanmalıdır.
S :  Specified / belirli, ilgili bölüm ve proses için
M : Measurable / Ölçülebilir
A :  Achievable / Ulaşılabilir
R :  Real / Gerçekçi
T :  Timing / Zamana bağlı

Ürünlerin izlenebiliyor olması, gıda güvenliğini sağlama konusunda çok önemli bir adımdır. Bunu sağlayacak sistem ise ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemidir. Bu sistem gıda üretim aşamalarını, tarlada ürünün yetiştirilmesi adımından başlayarak paketlenip depolanması ve sevk edilmesi aşamalarına kadar her aşamayı kontrol altında tutacak standartlar içermektedir.

ISO 22000:2018 standardı konusunda destek almak isterseniz Toem Kalite Danışmanlık olarak uzman ekibimizden yardım isteyebilirsiniz.

 

iso 22000 belgesi amaçları