iso 22000 standart maddeleri
ISO Belgesi, ISO 22000 Belgesi

ISO Belgesi, konusunda açıklama yapmak gerekirse; ISO 22000 standart maddeleri konusundan önce; iso nedir, açılımı nedir bundan bahsedelim. ISO 22000 (İnternational Organization for Standardization) Uluslararası standardizasyon örgütünün ortak kararlar alarak yayımladığı bir gıda güvenliği yönetim sistemi standardıdır. Bu standart tüm dünyada bulunan bütün akredite belgelendirme kuruluşları tarafından hem üretim hemde hizmet sektöründe uygulanabilen bir yapıda oluşturulmuş ve kabul görmüştür.

 

ISO Belgesi Nedir? TS EN ISO 22000:2005 açılımı ve anlamı

ISO: Standardı Yayınlamış olan tüm dünyada kabul edilen örgütün adıdır. (Uluslararası Standartlar Örgütünün kısaltılmasıdır.)
22000: Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından Kalite Yönetim Standardına verilen isimdir.
2005: Sistemin Yayınlandığı veya Revize edildiği Tarihi göstermektedir. (5 yıl süreyle ISO tarafından toplanılarak gerekli revizyon işlemleri onaylanır. Her 8 yılda bir bu tarih değişmektedir.)
TS: Türkçe Standart kısaltması
EN: Avrupa Normu kısaltması

Bu standart ISO tarafından yayınlanmış ve TSE tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Dünyanın her tarafında hangi kurum veya kuruluş olursa olsun bu Gıda Güvenliği Yönetim Sistemini kurmak istediğinde bu standardın şartlarını kabul etmiş sayılır ve şartları karşılamak zorundadır.

ISO 22000 standart maddeleri; gıda sektörü başta olmak üzere gıda ile temas eden ürün üreten işletmelerin, güvenli ve sağlıklı üretim sağlamasını gerçekleştirmek için, tehlike analizleri oluşturulmasını, kritik kontrol noktaları belirlenmesini ve ilgili süreçlerin tanımlanarak yönetilmesini istemektedir. Özetle iso 22000 belgesi global düzeyde güvenli gıda tedarik edilmesini sağlamak amacı ile oluşturulmuş bir yönetim sistemi standardıdır. Ayrıca iso belgesi nasıl alınır öğrenmek için tıklayınız.

 

ISO 22000 Standart Maddeleri

1 – KAPSAM 5.5 – Gıda güvenliği ekip lideri
2 – ATIF YAPILAN STANDARTLAR 5.6 – İletişim
5.7 – Acil durumlara hazırlılık ve karşılık verme
3 – TERİMLER VE TARİFLER 5.8 – Yönetimin gözden geçirmesi
3.1 – Gıda güvenliği
3.2 – Gıda zinciri 6 – KAYNAK YÖNETİMİ
3.3 – Gıda güvenliği tehlikesi 6.1 – Kaynak sağlanması
3.4 – Gıda güvenliği politikası 6.2 – İnsan kaynakları
3.5 – Son ürün 6.3 – Altyapı
3.6 – Akış şeması 6.4 – Çalışma ortamı
3.7 – Kontrol önlemi
3.8 – Ön gereksinim programı 7 – GÜVENLİ ÜRÜN PLANLAMA VE GERÇEKLEŞTİRME
3.9 – Operasyonel ön gereksinim programı (OGP) 7.1 – Genel
3.10 – Kritik kontrol noktası (KKN) 7.2 – Ön gereksinim programları
3.11 – Kritik limit 7.3 – Tehlike analizlerini gerçekleştirmenin birincil aşamaları
3.12 – İzleme 7.4 – Tehlike Analizi
3.13 – Düzeltme 7.5 – Operasyonel ön gereksinim programları oluşturulması
3.14 – Düzeltici faaliyet 7.6 – HACCP Planının Oluşturulması
3.15 – Geçerli kılma 7.7 – OGP ve HACCP planlarında belirtilen başlangıç bilgi ve dokümanların güncelleştirilmesi
3.16 – Doğrulama 7.8 – Doğrulama Planlaması
3.17 – Güncelleme 7.9 – İzlenebilirlik Sistemi
7.10 – Uygunsuzluk Kontrolü
4 – ISO 22000 / HACCP GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
4.1 – Genel şartlar 8 – GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNİN GEÇERLİ KILINMASI, DOĞRULANMASI VE İYİLEŞTİRİLMESİ
4.2 – Dokümantasyon Şartları 8.1 – Genel
8.2 – Kontrol önlem kombinasyonlarının geçerli kılınması
5 – YÖNETİM SORUMLULUĞU 8.3 – İzleme ve ölçmenin kontrolü
5.1 – Yönetim Taahhüdü 8.4 – Gıda güvenliği yönetim sisteminin doğrulanması
5.2 – Gıda Güvenliği Politikası 8.5 – İyileştirme
5.3 – Gıda güvenlik yönetim sisteminin planlanma 8.5.1 – Sürekli iyileştirme
5.4 – Sorumluluk ve Yetki 8.5.2 – Gıda güvenliği yönetim sisteminin güncelleştirilmesi