Marka Tescili veya Patent işlemleri için Toem Kalite Danışmanlık olarak profesyonel ekibimiz ile size destek olmaya hazırız. Firmanızın markaya ait tüm haklardan yararlanması ve koruma altına alınması için önemli adımlar atmakta ve hizmet vermekteyiz.

Danışmanlık almak için bizimle irtibata geçmeniz yeterli olacaktır.

Marka Tescil

Toem Kalite Danışmanlık olarak, işletmenizin Marka Tescil işlemlerini, uzman ekibimiz ile uygun fiyatlarla sağlamaktayız.

 

Marka Nedir?

marka tesciliMarka, bir işletmenin ürün ve/veya hizmetlerini bir başka işletmenin ürün ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlayan, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, ürünlerin biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer şekilde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarettir.

 

Marka Oluşturma;

Ürünlerinizde ve hizmetlerinizde kullanacağınız marka işletmenizin çizgisini, kalitesini temsil etmektedir. Bu nedenle seçtiğiniz markanın akılda kalıcı, telaffuzu kolay, imajınızı ve vizyonunuzu ifade edebilen şekilde olmasının yanı sıra kullanıldığı alan itibariyle de önceden tescil edilmemiş olması gereklidir.

Marka tescil istediğiniz ibarenin, Tescilli ve Tesciline karar verilmiş markalar arasında aynısının veya benzerinin bulunup bulunmadığının araştırılması işlemini Toem Danışmanlık olarak, Türk Patent Enstitüsü veri tabanında belli bir sayıya kadar ücretsiz olarak yapmaktayız. Tescili için başvuruda bulunduğumuz marka, 5-6 ay süre ile Türk Patent Enstitüsü Bilgi İşlem bölümünde incelenir. Bu süre içinde herhangi bir red cevabı alınmazsa Resmi Marka Bülteninde yayınlanacaktır. Markanın Resmi Marka Bültenindeki ilan süresi 3 aydır. Bu sürenin sonunda Türk Patent Enstitüsü tarafından yazı gönderilerek eksik evrakların tamamlanması istenecektir. Marka alım süresi duruma göre 1 yılı bulabilmektedir. İtiraz veya red ile bu süreler daha da uzayabilmektedir.

Marka izleme ekibimiz tarafından, müşterilerimizin tescil edilmiş veya tescil edilmek üzere daha önceden başvurusu yapılmış markalarının, her ay çıkan Resmi Marka Bülteni içerisinde, düzenli bir şekilde takibi yapılarak, benzerlerinin yayına çıkıp çıkmadığı kontrol edilmektedir. Tescil edilmek üzere kurallara uygun başvurusu yapılan markalarımızın Türk Patent Enstitüsü tarafından haksız ve hatalı olarak reddedilmesi durumunda, Enstitü’nün red Kararına, yasal süresi içinde, usulüne uygun olarak, itiraz edilmektedir. Marka İzleme Ekibimizin tespit ettiği, müşterilerimizin tescil edilmiş veya tescil edilmek üzere daha önceden başvurusu yapılmış markalarına benzer olarak Resmi Marka bülteninde yayına çıkan markalara, yasal süresi içinde, usulüne uygun olarak, Türk Patent Enstitüsü nezdinde, itiraz edilmektedir.

Marka Yenileme işlemleri, koruma süresi sona eren markanın (başvuru tarihinden itibaren 10 yıl) belirli bir ücret karşılığı marka sahibi veya vekilin talebi üzerine sonraki 10 yıllık süre için yenilenmesi işlemi ile gerçekleştirilir. Marka devri; markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerin tamamı veya bir kısmı üçüncü şahıslara devredilmesidir. Marka sahibi, markasındaki eşyalardan bazılarının veya tamamının kullanma hakkını (lisans) üçüncü şahıslara da verebilir.

 

Marka Tescil Kriteri Nasıldır?

Marka tescili esnasında en önemli faktör işaretin ayırt edici olmasıdır. İşaretin ayırt edici olması marka tescili yapılacağında diğer tescili yapılmış markaların mal ve hizmetlerinden gözle görünür (bariz) bir şekilde farklı olması kriter olarak değerlendirilir.

 

Marka Tescili Nerede Yapılır?

marka tescil belgesiTürk Patent Enstitüsü huzurunda ve gözetiminde marka tescili yapılmaktadır. Aynı zamanda bu işlem Türk Patent enstitüsüne kayıt olmuş olan resmi vekiller aracılığı ile yapılabilir. Tescil başvurusu yapılırken ve başvurudan sonraki süreçler için ciddi araştırma, takip ve bilgi birikimi gerekir. Bu işlemler 1 yıl kadar süreyi bulabilmektedir. İtiraz veya red durumlarında süre uzayabilir. Başvurunun yapıldığı gün, saat ve dakika göz önüne alınarak tescil edilecek markanın koruması başlar. Marka Tescil başvurusundan sonra başvuru şekli, şartların yerine getirildiği kontrol edilerek başvuru sahibi veya vekiline resmi yazı ile bilgi verilir.

 

Kimler Marka Tescil Başvurusu Yapabilir?

Türkiye de yaşayan ve ticari faaliyetini sürdüren veya yeni başlayan herkes marka tescili başvurusunda bulunabilir. Marka tescili başvurusunda bulunurken danışmanlık hizmeti almanız için Toem Kalite Danışmanlık olarak yanınızdayız.

 

Marka Tescil Süreci ve Danışmanlık Süreci Nasıl İşler?

Öncelikle marka analizi çalışmaları yapılır. Marka başvurusu için gereken belgeler temin edilir. Analizden sonra marka tescil ihtiyacının başvurusu kurallara uygun şekilde gerçekleştirilir. Marka sorgulaması yapılır. Marka hakları konusunda müşteri bilgilendirilir. Başvurunun şekli Türk Patent Enstitüsü tarafından incelenir. Hukuki açıdan kontrolleri sağlandıktan sonra markaya gelen itiraz veya eksik belge talepleri sağlanır. Tamamlanan evraklar, itiraz dilekleri vb. gibi işlemlerden sonra kabul edilirse Resmi marka bülteninde ilan edilir ve marka başvurusu tescil ile 10 yıl boyunca koruma altına alınır.

 

Marka işlemleri için Toem Kalite Danışmanlık olarak profesyonel ekibimiz ile size destek olmaya hazırız. Firmanızın markaya ait tüm haklardan yararlanması ve koruma altına alınması için önemli adımlar atmakta ve hizmet vermekteyiz. Danışmanlık almak için bizimle irtibata geçmeniz yeterli olacaktır.

 

Düşünmek ve söylemek kolay, fakat yaşamak, birde bunu başarı ile sonuçlandırmak çok zordur.
O yüzden düşünmek ile kalmayıp küçük başlayın, büyük düşünün.
Yaptığınız işte en iyisi olun.
MARKA OLUN.

 

marka tescil

 

Patent Tescil

Toem Kalite Danışmanlık olarak, işletmenizin Patent Tescil işlemlerini, uzman ekibimiz ile uygun fiyatlarla sağlamaktayız.

Teknik bir alanda bir problemin çözümünde kullanılan ve teknik bir özelliği bulunan fikirsel ürüne buluş adı verilir. Buluşun en önemli vasfı teknik bir özelliğe sahip olmasıdır. Sadece fikir anlamında kalan teknik bir özelliği olmayan unsurlar buluş olarak nitelendirilemez. Buluş kimi zaman yepyeni bir alanda üretilen bir cihaz veya alet iken bazen bilinen bir ürün veya yöntemde yapılan iyileştirme olabilir.

Bir buluşun patent tescil işleminin yapılabilmesi için yeni olması (mutlak yenilik, tüm dünyada yenilik) ilk şarttır. İncelenen buluşun uzman kişi/kişiler tarafından ilgili teknik bir durum çıkarılmıyorsa, tekniğin bilinen durumundan aşılması gerekmektedir. Sanayi sektöründe üretilebilir, uygulanabilir ve kullanılabilir olması gerekmektedir. Kriterlere ve şartlara uygun olması gerekmektedir. Ahlak ve kamu düzenine uymayan buluşlar, hayvan veya bitki türlerinin biyolojik çoğaltılması ile ilgili buluşlar, keşif ve matematiksel teoriler, insan vücuduna uygulanabilen cerrahi tedavi usulleri, sanat eserleri, yazılımlar ve edebiyat buluşları patenlenemeyecek olan buluşlardır.

Buluşların Türkiye de Patent Tescili sistemi sayesinde korunması yapılmaktadır.

 

Patent Nedir?

Aslı İngilizce kökenli olan patent; Yeni bir buluş yapan kişinin söz konusu olan ürünü tastiklemesi ve belirli bir süre boyunca üretim, kullanım, satış veya ithalat yapma hakkına sahip olmasına denir.

Özellikle Türk enstitüsünün gelişimi itibariyle daha bir önem kazanmıştır. Seri üretime geçilecek olan ürünün belirli standartlar çerçevesinde buluş sahibi tarafından oluşturulması, oluşturduğu ürünün çalınması veya taklit edilmesinin önüne geçilmesini engellemek için kendisine tanınan hak olarak tanımlanması anlamına da gelmektedir. Buluş için alınan patent hakları genellikle alınan ülkenin sınırları içerisinde geçerlidir. Eğer diğer ülkelere de buluşunu yaptığı ürünü ithal etmek isterse, her ülke için patent tescil başvurusunda bulunması gerekmektedir. Patent Yasalarının amacı; buluş yapmayı, yenilikleri ve yaratıcı fikri faaliyetleri teşvik etmek için gerekli olan korumayı ve buluşlarla elde edilen teknik çözümlerin sanayide uygulanmasını sağlamaktır. Verilen patentler ve bunların sanayide uygulanması ile teknik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleşmesi sağlanır. Sanayi alanında gelişmiş ülkelerde verilen patent sayılarının yüksekliği bu düşüncenin doğruluğunu kanıtlamaktadır.

 

Patent Nasıl alınır?

Patent başvurusunun için buluş sahibinin veya danışmanlık firmalarının buluş sahibi adına Türk Patent Enstitüsü’ne başvurarak patent araştırması yaptırılması gerekmektedir.
Buluşu yapılan ürün için başvuru yapıldığında patent başvurusu yapılan diğer buluşlardan farklıysa veya yenilikler katıyorsa bu başvurunun reddedilme ihtimali azalmaktadır.

 

Patent başvurusu için gerekli olanlar belgeler şu şekildedir.
  • 1 nüsha - Başvuru dilekçesi,
  • 3 nüsha - Patentle korunması istenilen buluşun unsurlarını kapsayan istemler,
  • 3 nüsha - Buluş konusunu anlatan açıklama,
  • 3 nüsha - İsteme ait resimler
  • 3 nüsha - özet ve tarifname olarak sıralanabilir.

 

Patent Dokümanlarının Yazılması

Bir patent tescil başvurusu yapılabilmesi için yine patent kanun hükmünde kararname yönetmeliği ile belirlenen evrakların
belirlenen formatta hazırlanması gereklidir. Patent Başvurusu aşamasında istenen evraklar; Buluşa ait tarifname, Buluşa ait varsa çizimler, Buluşa ait istemler (buluşun koruma kapsamı), Özet (buluşu anlatan kısa özet)

Tarifname; Buluşun anlatıldığı bölümdür. Tarifnamede öncelikle buluşun teknik alanı ve tekniğin bilinen durumu anlatılır ve bu teknikte karşılaşılan sorunlar detaylı bir şekilde anlatılır. Bu anlatım örneklerle beslenir ve bu karşılaşılan sorunun nasıl aşılacağı hangi teknik alanda yenilik getireceği detaylıca anlatılır. Anlatımda buluş bir çizimle anlatılabiliyorsa teknik çizimlerle desteklenir.

Çizimler; Buluş teknik çizimle anlatılabilecek mahiyette ise aranır ve mutlaka olması gereklidir. Format teknik çizim formatında olması gereklidir.
İstemler; Patentin omurgasıdır. Patentle neyin korunmak istendiği yazılır. İstemlerin belirli bir formatı vardır.
Özet; Patentin konusunun kısaca anlatıldığı bölümdür.

Tarifname takımı yazıldıktan sonra buluş sahibine taslak formu iletilir. Buluş sahibinin onayından da geçtikten sonra başvuru aşamasına geçilir.

 

Patent işlemleri için Toem Kalite Danışmanlık olarak profesyonel ekibimiz ile size destek olmaya hazırız. Buluşunuzu, patent alarak tüm haklardan yararlanması ve koruma altına alınması için önemli adımlar atmakta ve hizmet vermekteyiz. Danışmanlık almak için bizimle irtibata geçmeniz yeterli olacaktır.

Fikirlerinizi kontrol altına alın. Alın ki; Dahice fikirleriniz uçup gitmesin.
Düşünen Değil, tescilleyen kazanır.

 

patent tescil