GMP Belgesi

Good Manufacturing Practice - İyi Üretim Uygulamaları

GMP (Good Manufacturing Practices) Türkçe anlamı ile 'İyi  Üretim  Uygulamaları', ürünün iç ve dış kaynaklar sebebi ile kirlenme olasılığını azaltmak hatta önlemek amacıyla, kuruluşun üretim faaliyetleri ile ilgili iç ve dış şartlara yönelik koruyucu önlemleri içerir. GMP Belgesi,  gıda ürünlerinin özellikle üretimi ve dağıtımı sırasında başlıca yaklaşımlardan olup ürünlerde üst düzey kalite sağlamak için ham madde, ürün geliştirme, işleme, üretim, paketleme, depolama, dağıtım aşamalarında kesintisiz olarak uygulanması gereken bir teknikler dizisidir.
İmalat için bir kalite yaklaşımı olup, gıda sanayinin profesyonel çalışmasını sağlayarak güvenilir ve kaliteli ürün üretimini sağlar.

Bir işletmeyi tüm yönleri ve sahip olması gereken temel özellikleri ile ele alırken, üretim sürecinin her aşaması için farklı kriterlerle değerlendirilmesini sağlamaktadır. GMP, üretim yeri başta olmak üzere, çevresel şartları, alet-ekipman, üretim süreci, personel hijyeni ve ham maddenin kalite ve güvenirliğini tanımlar ve kontrol altını alınmasına zemin hazırlar. Daha önceleri ilaç, kozmetik ve gıda sektörünü kapsayan GMP, deterjan ve temizlik ürünlerinin 'kozmetik sınıfında kabul edilmesi sonrasında bu sektörü de kapsamış oldu.

Hedef Kalite Danışmanlık olarak;

 • GMP sistemini kurmak için;
 • GMP sistemini kurmak,
 • GMP konusunda eğitimler vermek,
 • Tüm dokümantasyon sürecini hazırlamak,
 • Sisteminin hazırlanmasını sağlamak,
 • GMP uygulamalarını yapmak,
 • İşletmeye en uygun Belgelendirme kuruluşlarının seçimi yaptırmak,
 • İşletmenin onay verdiği ve uygun Belgelendirme Kuruluşu ile irtibata geçerek denetim yaptırılmasını sağlamak,
 • Denetimlerde yaşanılacak problemlerin ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlamak,
 • Bu uygunsuzluklar üzerinde işletmeye tekrar yaşanmamasını önlemek amaçlı eğitimler vermek,
 • GMP Belgesinin firmaya temini sağlamak,
Bu gibi konularda GMP - Good Manufacturing Practice Standardını uygulamak isteyen bütün işletmeler için yukarıdaki hizmetlerde destek olmaktayız..
GMP Belgesi Nasıl Alınır?

GMP (Good Manufacturing Practice) belgesinde en önemli noktalar hijyen ve temizlik koşulları olup her işin Standart Operasyon Prosedü...

GMP Belgesi Ücreti Nedir? Ne kadar fiyata alınabilir?

Herhangi bir işletmenin GMP belgesini istediğinde ne kadar ücret ile karşılaşacağını ve bu hizmeti ne kadar süre boyunca ödeyeceğini bilmesi, işl...

GMP Belgesi Firmalara Ne Gibi Yararlar Sağlar?

İnsan sağlığını doğrudan etkileyen ürünlerin (gıda olarak tüketilen yada kozmetik olarak kullanılan gibi) üretiminde hijyenik koşulların sağlanm...

GMP Belgesi Veren Kuruluşlar, Nereden, Kimlerden Alınır?

GMP Sistemine geçmek için almış olduğunuz danışmanlık hizmetinden sonra sisteminizi kuruluş yapınıza göre oluşturabilir ve yine danışmanl...