gmp belgesiGMP Belgesi (Good Manufacturing Practices) Türkçe anlamı ile ‘İyi  Üretim  Uygulamaları’, ürünün iç ve dış kaynaklar sebebi ile kirlenme olasılığını azaltmak hatta önlemek amacıyla, kuruluşun üretim faaliyetleri ile ilgili iç ve dış şartlara yönelik koruyucu önlemleri içerir. GMP Belgesi,  gıda ürünlerinin özellikle üretimi ve dağıtımı sırasında başlıca yaklaşımlardan olup ürünlerde üst düzey kalite sağlamak için ham madde, ürün geliştirme, işleme, üretim, paketleme, depolama, dağıtım aşamalarında kesintisiz olarak uygulanması gereken bir teknikler dizisidir.

İmalat için bir kalite yaklaşımı olup, gıda sanayinin profesyonel çalışmasını sağlayarak güvenilir ve kaliteli ürün üretimini sağlamaktadır.

 

GMP Belgesi - İyi Üretim Uygulamaları

Bir işletmeyi tüm yönleri ve sahip olması gereken temel özellikleri ile ele alırken, üretim sürecinin her aşaması için farklı kriterlerle değerlendirilmesini sağlamaktadır. GMP belgesi, üretim yeri başta olmak üzere, çevresel şartları, alet-ekipman, üretim süreci, personel hijyeni ve ham maddenin kalite ve güvenirliğini tanımlar ve kontrol altını alınmasına zemin hazırlar. Daha önceleri ilaç, kozmetik ve gıda sektörünü kapsayan GMP, deterjan ve temizlik ürünlerinin ‘kozmetik sınıfında kabul edilmesi sonrasında bu sektörü de kapsamış oldu.

İnsan sağlığı için üretimi yapılan her ürünün, üretimin tüm aşamalarında ve uygulamalarında yüksek kalite seviyesine sahip olması gereklidir. Son yıllarda önce tavsiye kararı olarak başlayan, sonra ABD ve Avrupa Birliği (AB) üyeleri tarafından uygulanması, zorunlu kılınan kararlara göre her türlü Gıda ve sağlık ürünlerinin GMP koşulları altında üretimlerinin yapılması gerektiği bildirilmiştir.

 

Toem Kalite Danışmanlık olarak;

  • GMP sistemini kurmak,
  • GMP konusunda eğitimler vermek,
  • Tüm dokümantasyon sürecini hazırlamak,
  • Sisteminin hazırlanmasını sağlamak,
  • GMP uygulamalarını yapmak,
  • İşletmeye en uygun Belgelendirme kuruluşlarının seçimi yaptırmak,
  • İşletmenin onay verdiği ve uygun Belgelendirme Kuruluşu ile irtibata geçerek denetim yaptırılmasını sağlamak,
  • Denetimlerde yaşanılacak problemlerin ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlamak,
  • Bu uygunsuzluklar üzerinde işletmeye tekrar yaşanmamasını önlemek amaçlı eğitimler vermek,
  • GMP Belgesinin firmaya temini sağlamak,

Bu gibi konularda GMP  Good Manufacturing Practice Standardını uygulamak isteyen bütün işletmeler için yukarıdaki hizmetlerde destek olmaktayız.

GMP Belgesi Nasıl Alınır?

GMP Belgesi Nasıl Alınır? GMP belgesinde en önemli noktalar nelerdir?

GMP Belgesi Fiyatı Nedir?

GMP Belgesi fiyatı, ücreti nedir? GMP belgesi şartları nelerdir?

GMP Belgesinin Faydaları Nelerdir?

GMP belgesi ne gibi yararlar sağlar? işletmeye katkıları nelerdir?

GMP Belgesi Nereden Alınır?

GMP belgesi veren kuruluşlar kimlerdir? Nereden, kimlerden alınır?