GMP belgesinin faydaları nelerdir diye soracak olduğumuzda şu şekilde cevap verebiliriz. İnsan sağlığını doğrudan etkileyen ürünlerin (gıda olarak tüketilen yada kozmetik olarak kullanılan gibi) üretiminde hijyenik koşulların sağlanması gereklidir. Hijyenik koşulların sağlanması ve üretimin bu koşullarda yapılması GMP (Good Manufacturing Practices; İyi Üretim Teknikleri) uygulanması ile gerçekleşebilmektedir.

GMP belgesi, bir ürünün ham madde ve kullanılan ambalaj malzemelerinden başlayarak tüketiciye ulaşana kadar etkin ve güvenli olması için uyulması gereken kurallar bütünüdür. GMP belgesinde amaç sıfır hatadır, hedef ise sürekli kalitenin sağlanmasıdır. Gıda, ilaç, medikal cihazlar vs. gibi insan sağlığını doğrudan etkileyen ürünlerin üretim şartları, GMP kurallarının temel taşlarıdır. Üretimin yapılabilmesi için GMP kurallarının sağlanması gerekmektedir.

 

GMP Belgesinin Faydaları

GMP belgesinin faydaları konusuna açıklık getirecek olursak, prosesin son adımı olan nihai ürüne gelene kadar tüm işlemlerde proseslerde uygulanması gereken kurallar bütünüdür. Prosedürlerin tanımlanması, proseslerin belirlenmesi ve konusunda uzman eğitimli personellerle yapılan üretimlerin geri dönüşleri, müşteri şikayetlerini azaltacağından uzun vadede firmaya maddi olarak da getirisi olacaktır. Bunun yanında marka bilinilirliği ve prestij sağlayacaktır. Müşteri sadakatini de gerçekleştirecek ürünlerde ham maddenin ve son ürünün fire oranını en aza indirerek hatta engelleyerek dolaylı olarak ekonomiye de katkısı olacağı açıktır.

 

GMP belgesi alan işletmelerin kurmuş olduğu Yönetim Sistemi ile;

  • Üst yönetimin ve diğer personelin ulaşmak istediği kayıt ve bilgilere ulaşmak çok rahat ve kolaylaşmaktadır.
  • Üst yönetim ve yöneticilerin eldeki bilgileri inceleyip doğru ve hızlı karar vermesine imkan sağlamaktadır.
  • Bölümler arasındaki ilişkilerde iyileşme olmakta ve akış ve üretim hızlanmaktadır.
  • Tüm birimlerin özellikle üretim yapan firmalarda üretim, depo, sevkiyat gibi alanlarının iyileştirilmesi sağlanmaktadır.
  • Müşteri şikayetlerini analiz etmeye müteakip bu şikayetlerin azalmasında ve müşteri memnuniyetinin artması sağlanmaktadır.
  • Reklam & Tanıtım anlamında ve rekabette, ihracatta kolaylıklar gözlenmektedir.

 

gmp belgesinin faydaları