CE Belgesi, Conformite European kelimelerinin baş harflerinden meydana gelmiş ve Türkçe olarak “Avrupa Normlarına Uygunluk” anlamını taşımaktadır. Üretilmiş ve satılan ürünün Avrupa ürün mevzuat şartlarına uygun olduğunu gösterir. Yani Avrupa birliğinin çevre, sağlık, güvenlik ve tüketicinin korunması gibi konularda oluşturulan şartların temel anlamda karşılandığını gösteren bir işarettir. Bir ürünün Avrupa Birliği ülkelerinde serbestçe dolaşabilmesi için CE Belgesi alma zorunluluğu vardır. CE işaretine sahip olan ürün genel anlamda tüketici nezdinde güvenilir anlamını taşımaktadır. Bilinmesi gerekir ki CE işareti bir kalite markası yada kalite göstergesi değildir. İmalatı yapan firma tarafından ürün üzerine görünür yere basılır.

Tüketiciler tarafından CE işareti görülen herhangi bir ürün güven teşkil etmektedir ve kaliteli ürün olduğunu göstermektedir. Çünkü o ürünün gerekli mevzuatlara uyumluluğunun olduğu bilinmektedir. Fakat CE işareti/markası kalite sistemi değildir. Sadece alınan ürünün kendi kullanım çerçevesinde çevreye, insana, bitkilere, hayvanlara zarar vermeyeceğinin göstergesidir. Eğer CE işaretine sahip olan bir ürünün kullanımında herhangi bir kaza oluşursa ve Avrupa birliğinde bulunan ülkelerden herhangi biri istenilen standartları taşımadığını iddia ederse, ürünü imal eden işletmenin o ürüne ait tüm standartları karşıladığını fakat bu kazanın kullanım hatasından kaynaklandığını ispat etmek zorunda kalır.

CE Belgesi
CE İşareti Belgesi

CE Belgelendirmesi Nasıl alınır?

CE işareti ürünün tüm özelliklerini ve risk oranlarını dikkate alan çoklu bir yapı anlayışıdır. İmal edilecek üründe uygunluk değerlendirmelerini takip ederek henüz iç pazara sunulmadan muayene, test ve CE belge çalışmalarını tamamlamış olması gerekmektedir. Diğer kalite sistemleri gibi istek halinde değil zorunluluğu olan CE işaretinin alınabilmesi için bu konuda yetki verilmiş olan akredite kuruluşlara başvuru yapmak gerekir.

CE Belgesi Verebilen İşletmeler

Bu belgeye sahip olabilmek için Toem Kalite Danışmanlık gibi CE işaretini vermeye yetkili olan işletmelere başvuru yapmanız gerekmektedir. Başvuru yapıldıktan sonra istenen dosya ve dokümanlar hazırlanarak CE işaretinin alınmak istendiği ürünün tüm şartlarını gösteren teknik dosya oluşturulur. Oluşturulan teknik dosyada Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak hazırlanmış detaylı özellik ve iç/dış faktörler, ürün için varsa teknik çizimi, genişliği, boyutu vb. gibi özellikler belirtilir.

Teknik Dosyanın hazırlıkları bittikten sonra gereken test çalışmaları ve analizler yapılmalıdır. Tabi tüm bu analiz ve test çalışmaları akredite olan laboratuvarlar üzerinden yapılmaktadır.

CE Belgesi İşareti Tüm Ürünler İçin Gerekli midir?

CE Belgesi her ürün için gerekli değildir fakat olması gerekmektedir. Avrupa pazarına sunulan her üründe CE işareti olmalıdır. Özellikle dış pazara sunulacak ürün ihracatları çerçevesinde CE uygunluk işaretinin bulunması gereken 23 adet kategori mevcuttur.

Alçak Gerilim Cihazları, Yüksek Gerilim Cihazları, Makineler, Gazla çalışan aletler, Dondurucular, Asansörler, Basınçlı kaplar, Manuel tartı cihazları, Sıcak su kazanları, Patlayıcı ortam ekipmanları, Yolcu taşıma amaçlı olarak kablo ile hareket eden araçlar (örneğin, tren) – Sanayi ve Ticaret Bakanlığından,
Oyuncaklar, Tıbbi cihazlar, İnsan vücuduna uyumlu aktif tıbbi cihazlar, Tıbbi tanı cihazları – Sağlık Bakanlığından,
Gezi tekneleri – Denizcilik Müsteşarlığından,
İnşaat malzemeleri – İskan ve Bayındırlık Bakanlığından,
Radyo / Telekom terminal Cihazları – Telekomünikasyon Kurumundan,

Yukarıda yazılan uygunluk işaretleri ve alınan kurumlar belirtilmiştir.

CE Belgesi olmazsa ne olur?

CE Belgesine sahip olmayan ürünler Avrupa birliği sınırlarında bulunamaz ve satışı yapılamaz. Tüm yasal süreçler tamamlanmış olsa dahi  işaretine sahip değilse Avrupa birliğinde satılması mümkün değildir.

CE İşareti Alırken Ne Gibi Sorunlar Olabilir?

Gerek maliyet, gerek yoğunluk, gerekse uygulama kapsamında ürünü istenilen testlere sokmadan alınan CE Belgesi işareti Avrupa pazarına ihraç edilecek ürün için ihracat aşamasında birçok sorun çıkarabilir. İhracatı yapılacak ürünün bilgileri ile birlikte müşteriye CE Belgesi işaretine dair raporlarında gönderilmesi gerekmektedir. Gönderilmesi gereken bu raporlarda tüm detayların bulunması ve gerekli testlerin yapılmış olması şarttır. Yapılmayan veya eksik yapılan testler müşteriler tarafından büyük oranla geri çevrilmektedir.

Tabi böyle bir durum olduğunda işletmeniz hem maddi zarar yaşamakta ve en önemlisi müşteri gözünde büyük prestij kaybına uğramaktadır.

CE İşareti Boyutları Nasıl Olmalıdır?

CE işaretinin standart boyutları bellidir. Tüm oranlar korunarak basılmasına özen gösterilmelidir. Boyutları resimdeki gibidir.

CE İşareti Nasıl Olmalı
CE İşareti nasıl olmalıdır
CE İşareti Belgelendirmesi Yapılırken;

Müşteriden gelen başvuru incelenir. Başvuruda eksik veya hatalı bir alan varsa düzeltimi sağlanır. Gerekli bilgilerin temini müşteri tarafından yapılır. Uluslararası onaylanmış kuruluşlar vasıtasıyla piyasa fiyat araştırması yapılarak müşteriye teklif gönderimi sağlanır. Teklif olumsuz sonuçlanırsa iş sonlandırılır. Teklif olumlu sonuçlanırsa müşteri ile sözleşme yapılır ve eksik kalan belgelerin tamamlanması sağlanır. Sonrasında ürün ile alakalı teknik dosya hazırlanır. Tüm işlemler bittikten sonra son kontrol yapılır ve ürün üzerine CE işareti basılır.

CE Belgesi Nasıl Alınır? CE Belgesi Nedir?

CE Belgesi nasıl alınır? CE Belgesi nedir? Faydaları nelerdir?

Maske CE Belgesi

Tek Kullanımlık Maske CE belgesi nasıl alınır?