CE Belgesi; ürünlerin Avrupa Birliği ülkeleri sınırları içinde serbest dolaşımına olanak sağlayan en önemli standartlardan bir tanesi olarak bilinir. Ülkemizin Avrupa Birliği müzakere sürecinde olması ve Gümrük Birliği’ ne taraf olması sebebi ile CE belgesi konusunda işletmelerin ekstra hassasiyet göstermelerini zorunlu kılmaktadır. CE belgesi taşımayan ürünlerin Avrupa sınırları içerisinde serbest dolaşımına izin verilmediği gibi bu belgenin yokluğu kalite ve prestij açısından da bir eksiklik olarak kabul edilmektedir. CE belgesinin açılımı Conformite European yani Avrupa uygunluğu olan bu belge Avrupa standartlarında olduğu düşünülen ürünlere vurulur. Şeffaflık ve hesap verebilir olma konusunda önemli bir gösterge olan CE belgesi; tüketicilerin daha güvenli alışveriş yapabilmelerine olanak sağlar.

CE Belgesi, Conformite European kelimelerinin baş harflerinden meydana gelmiş ve Türkçe olarak “Avrupa Normlarına Uygunluk” anlamını taşımaktadır. Üretilmiş ve satılan ürünün Avrupa ürün mevzuat şartlarına uygun olduğunu gösterir. Yani Avrupa birliğinin çevre, sağlık, güvenlik ve tüketicinin korunması gibi konularda oluşturulan şartların temel anlamda karşılandığını gösteren bir işarettir. Bir ürünün Avrupa Birliği ülkelerinde serbestçe dolaşabilmesi için CE Belgesi alma zorunluluğu vardır. CE işaretine sahip olan ürün genel anlamda tüketici nezdinde güvenilir anlamını taşımaktadır. Bilinmesi gerekir ki CE işareti bir kalite markası yada kalite göstergesi değildir. İmalatı yapan firma tarafından ürün üzerine görünür yere basılır.

Tüketiciler tarafından CE işareti görülen herhangi bir ürün güven teşkil etmektedir ve kaliteli ürün olduğunu göstermektedir. Çünkü o ürünün gerekli mevzuatlara uyumluluğunun olduğu bilinmektedir. Fakat CE işareti/markası kalite sistemi değildir. Sadece alınan ürünün kendi kullanım çerçevesinde çevreye, insana, bitkilere, hayvanlara zarar vermeyeceğinin göstergesidir. Eğer CE işaretine sahip olan bir ürünün kullanımında herhangi bir kaza oluşursa ve Avrupa birliğinde bulunan ülkelerden herhangi biri istenilen standartları taşımadığını iddia ederse, ürünü imal eden işletmenin o ürüne ait tüm standartları karşıladığını fakat bu kazanın kullanım hatasından kaynaklandığını ispat etmek zorunda kalır.

CE Belgesi
CE İşareti Belgesi

CE Belgelendirmesi Nasıl alınır?

CE işareti ürünün tüm özelliklerini ve risk oranlarını dikkate alan çoklu bir yapı anlayışıdır. İmal edilecek üründe uygunluk değerlendirmelerini takip ederek henüz iç pazara sunulmadan muayene, test ve CE belge çalışmalarını tamamlamış olması gerekmektedir. Diğer kalite sistemleri gibi istek halinde değil zorunluluğu olan CE işaretinin alınabilmesi için bu konuda yetki verilmiş olan akredite kuruluşlara başvuru yapmak gerekir.

Üretmiş olduğunuz ürünlerinizi Avrupa pazarında daha güçlü ve rekabetçi bir noktaya taşıma amacı taşıyorsanız soracağınız ilk sorulardan biri CE belgesi nasıl alınır olur. Bu soruya verilecek cevaplar iş birliği yapacağınız firmanın sizlere sunacağı fırsatlara göre değişkenlik gösterir. Toem Kalite gibi alanında uzmanlaşmış belgelendirme firması ile iş birliği yapmayı arzu ettiğinizde işinizin çok kolaylaşacağı bir gerçektir.
Belgeyi almak için ilk önce test ve sertifikasyon süreçlerinden geçmeniz gerek. Ürününüzün gerçekten CE Belgesi almaya yeterli olup olmayacağını belirleyecek olan bu süreç aynı zaman da üründe bulunan eksiklerin giderilmesine de katkı sağlar. Siz de CE başvurusu yaparak hem ürününüzü Avrupa sınırları içerisinde kabul görecek bir seviyeye taşıyabilir hem de prestijinizi yükseltebilirsiniz.

CE Belgesi Verebilen İşletmeler

Bu belgeye sahip olabilmek için Toem Kalite Danışmanlık gibi CE işaretini vermeye yetkili olan işletmelere başvuru yapmanız gerekmektedir. Başvuru yapıldıktan sonra istenen dosya ve dokümanlar hazırlanarak CE işaretinin alınmak istendiği ürünün tüm şartlarını gösteren teknik dosya oluşturulur. Oluşturulan teknik dosyada Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak hazırlanmış detaylı özellik ve iç/dış faktörler, ürün için varsa teknik çizimi, genişliği, boyutu vb. gibi özellikler belirtilir.

Teknik Dosyanın hazırlıkları bittikten sonra gereken test çalışmaları ve analizler yapılmalıdır. Tabi tüm bu analiz ve test çalışmaları akredite olan laboratuvarlar üzerinden yapılmaktadır.

CE Belgesi İşareti Tüm Ürünler İçin Gerekli midir?

CE Belgesi her ürün için gerekli değildir fakat olması gerekmektedir. Avrupa pazarına sunulan her üründe CE işareti olmalıdır. Özellikle dış pazara sunulacak ürün ihracatları çerçevesinde CE uygunluk işaretinin bulunması gereken 23 adet kategori mevcuttur.

Alçak Gerilim Cihazları, Yüksek Gerilim Cihazları, Makineler, Gazla çalışan aletler, Dondurucular, Asansörler, Basınçlı kaplar, Manuel tartı cihazları, Sıcak su kazanları, Patlayıcı ortam ekipmanları, Yolcu taşıma amaçlı olarak kablo ile hareket eden araçlar (örneğin, tren) – Sanayi ve Ticaret Bakanlığından,
Oyuncaklar, Tıbbi cihazlar, İnsan vücuduna uyumlu aktif tıbbi cihazlar, Tıbbi tanı cihazları – Sağlık Bakanlığından,
Gezi tekneleri – Denizcilik Müsteşarlığından,
İnşaat malzemeleri – İskan ve Bayındırlık Bakanlığından,
Radyo / Telekom terminal Cihazları – Telekomünikasyon Kurumundan,

Yukarıda yazılan uygunluk işaretleri ve alınan kurumlar belirtilmiştir.

CE Belgesi olmazsa ne olur?

CE Belgesine sahip olmayan ürünler Avrupa birliği sınırlarında bulunamaz ve satışı yapılamaz. Tüm yasal süreçler tamamlanmış olsa dahi  işaretine sahip değilse Avrupa birliğinde satılması mümkün değildir.

CE İşareti Alırken Ne Gibi Sorunlar Olabilir?

Gerek maliyet, gerek yoğunluk, gerekse uygulama kapsamında ürünü istenilen testlere sokmadan alınan CE Belgesi işareti Avrupa pazarına ihraç edilecek ürün için ihracat aşamasında birçok sorun çıkarabilir. İhracatı yapılacak ürünün bilgileri ile birlikte müşteriye CE Belgesi işaretine dair raporlarında gönderilmesi gerekmektedir. Gönderilmesi gereken bu raporlarda tüm detayların bulunması ve gerekli testlerin yapılmış olması şarttır. Yapılmayan veya eksik yapılan testler müşteriler tarafından büyük oranla geri çevrilmektedir.

Tabi böyle bir durum olduğunda işletmeniz hem maddi zarar yaşamakta ve en önemlisi müşteri gözünde büyük prestij kaybına uğramaktadır.

CE İşareti Boyutları Nasıl Olmalıdır?

CE işaretinin standart boyutları bellidir. Tüm oranlar korunarak basılmasına özen gösterilmelidir. Boyutları resimdeki gibidir.

CE İşareti Nasıl Olmalı
CE İşareti nasıl olmalıdır
CE İşareti Belgelendirmesi Yapılırken;

Müşteriden gelen başvuru incelenir. Başvuruda eksik veya hatalı bir alan varsa düzeltimi sağlanır. Gerekli bilgilerin temini müşteri tarafından yapılır. Uluslararası onaylanmış kuruluşlar vasıtasıyla piyasa fiyat araştırması yapılarak müşteriye teklif gönderimi sağlanır. Teklif olumsuz sonuçlanırsa iş sonlandırılır. Teklif olumlu sonuçlanırsa müşteri ile sözleşme yapılır ve eksik kalan belgelerin tamamlanması sağlanır. Sonrasında ürün ile alakalı teknik dosya hazırlanır. Tüm işlemler bittikten sonra son kontrol yapılır ve ürün üzerine CE işareti basılır.

CE Belgesi Nasıl Alınır? CE Belgesi Nedir?

CE Belgesi nasıl alınır? CE Belgesi nedir? Faydaları nelerdir?

Maske CE Belgesi

Tek Kullanımlık Maske CE belgesi nasıl alınır?