ISO 50001 Belgesi, firmaların faaliyetleri içerisinde enerjinin minimum düzeye düşürülerek tasarruf yapılması ve çevreye olan duyarlılığın artmasını sağlayan bir yönetim sistemidir.

65 den fazla ülkede bulunan enerji uzmanının katkıları ile hazırlanarak yayınlanmış olan iso 50001 Enerji Yönetimi Sistemi standardı ile enerji tasarrufu yapılması, bu sayede giderlerin minimum seviyeye düşürülmesi ve özellikle çevre gereksinimlerinin karşılanması gibi konularda firmalara yol göstermektedir.

Günümüzde enerji tüketimi, gelişen teknoloji ile çok daha fazla harcanmakta ve bu sebeple çevreye verdiği zararlar daha fazlalaşmaktadır. Ayrıca tüketilen enerjilerin tekrar sağlanabilmesi için enerji kaynaklarından kullanılmakta ve azalan kaynaklar sebebiyle maliyetleri her geçen gün yükselmektedir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardına uyum sağlayarak maliyetlerin azaltılmasına katkıda bulunabilir, Çevre kirliliğini minimum düzeye çekebilir ve rekabet şartlarının artmasını sağlayabilirsiniz. Bu sistem ile firmanızın enerji kullanımının sürekli sürdürülebilirliğini sağlayacak olup en etkin şekilde enerji yönetimini karşılayabilirsiniz.

Enerji Yönetim Sistemi

Enerji Yönetim Sistemi, Firmaların bu standart ile oluşturmuş ve izlenebilirliğini sağlamış olduğu enerji performans düzeyini ölçmek, sürekli iyileştirmek ve yapılan bu iyileştirmelerin sürdürülebilirliğini sağlamak için uygulanmaktadır. Belirlenecek olan Enerji yönetim ekibi ile tüm personeller çerçevesinde sürekli eylem planları oluşturmak, bu planları uygulamaya sokmak ve gerekli kontrolleri yaparak gelinen noktayı kontrol edebilmek istenmektedir. Diğer tüm standartlarda olduğu gibi PUKİ diye tabir ettiğimiz (Planla, Uygula, Kontrol et ve İyileştir) döngü, iso 50001 belgesi alırken de göz önünde bulunduracağımız yaklaşım biçimidir.

iso 50001 enerji yönetim sistemi hemen hemen uygulaması yapılan tüm sektörlerde kendini kanıtlamıştır. Diğer yönetim sistemleri ile entegre yapıda oluşturulmuş olan standart bu sayede iso 9001, 14001, 45001 gibi diğer yönetim sistemleri ile entegre kurulabilmektedir.

 

ISO 50001 Belgesi Almak için Neler Yapılmalıdır?

ISO 50001 belgesini almak isteyen kuruluşlar, öncelikle enerji yönetim sistemi standardına hakim bir personel ile standardın isteklerini karşılayacak düzeyde dokümantasyon oluşturmalıdır. Eğer yapıya hakim olan bir personel yok ise çözüm olarak iso 50001 standardının kurulması için danışman ve eğitmenlere ihtiyaç duyulmaktadır. Toem Kalite danışmanlık gibi danışmanlık firmalı ile iletişime geçilerek anlaşma sağlandıktan sonra firma genel işleyiş yapısına uygun olarak iso 50001 belgesi şartlarını sağlayacak bir doküman sistemi oluşturulur. Oluşturulan bu sisteme uygun olarak firma yönetimince belirlenmiş kişi veya kişilere standart hakkında eğitimler verilir.

Yapılan dokümantasyon çalışmasında organizasyon yapısı, görevler, yetki ve sorumluluklar belirlenir. Risk analizi ve değerlendirmeleri yapılır. Yapılan uygulamalar ile enerji tüketimi azaltılması çalışmaları başlatılır. Buna yönelik hedefler belirlenir. Enerji izlenebilirliği için gerekli prosedür ve formlar oluşturulur. Enerjinin azaltılması ile verimliliğin kaybedilmemesi açısından riskler belirlenir. Yasal şart ve mevzuatlara uygunluk maksimum düzeye getirilir. Çevre bilinci aşılanarak çevresel etkilerin azaltılmasına katkıda bulunulur. iso 9001, iso 14001 vb. gibi yönetim sistemleri ile entegre olarak oluşturularak kaynakların tasarrufu sağlanır.

Tüm bunların yanında iso 50001 enerji yönetim sistemi belgesi ile birlikte kuruluşun genel yapısı ve personellerde enerji bilinci oluşturularak toplum içinde daha prestijli bir firma olarak saygınlık kazanılır.

 

ISO 50001 Belgesini Hangi Firmalar Almalıdır?

ISO 50001 Belgesi hemen hemen tüm kuruluşların (özel veya kamu kuruluşları) alması gereken bir standart türüdür. Üretim sektörü veya hizmet sektöründe faaliyetlerini
yürüten tüm firmalar Enerji Yönetim sistemi standardını uygulayabilirler.
Enerji sektörüne bağlı olarak faaliyetleri bulunan işletmeler ise doğrudan ilgilendirdiği için direkt olarak iso 50001 belgesini almak durumundadır.

 

Toem Kalite Danışmanlık olarak;

  • ISO 50001:2018 yönetim sistemini kurmak,
  • Enerji Yönetim Sistemi konusunda eğitimler vermek,
  • Tüm dokümantasyon sürecini hazırlamak,
  • Sistem gereksinimlerine uygun olarak uygulamalar yapmak,
  • İşletmeye en uygun Belgelendirme kuruluşlarının seçimi yaptırmak,
  • İşletmenin onay verdiği ve uygun Belgelendirme Kuruluşu ile irtibata geçerek denetim yaptırılmasını sağlamak,
  • Denetimlerde yaşanılacak problemlerin ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlamak,
  • Bu uygunsuzluklar üzerinde işletmeye tekrar yaşanmamasını önlemek amaçlı eğitimler vermek,
  • ISO 50001 Belgesi onayı alınarak firmaya teslimini sağlamak.

Bu gibi konularda ISO 50001 Standartlarını, Enerji Yönetim Sistemini uygulamak isteyen bütün işletmeler için yukarıdaki hizmetlerde destek olmaktayız.

 

ISO Belgesi Fiyatı almak için buraya tıklayarak Fiyat Teklif - Talep formunu doldurabilirsiniz.

 

iso-5001-enerji-yönetim-sistemi

ISO 50001 Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 50001 belgesi nasıl alınır sorusunun cevabı için tıklayınız.

ISO 50001 Belgesi Fiyatı Nedir?

ISO 50001 belgesi fiyatı nedir? iso 50001 sertifikası ne kadar süre geçerlidir?

ISO 50001 Belgesinin Faydaları Nelerdir?

ISO 50001 belgesi ne gibi yararlar sağlar? İşletmenizde faydaları nelerdir?

ISO 50001 Standart Maddeleri, Anlamı, Açılımı Nedir?

ISO 50001 standart maddeleri nelerdir? ISO belgesi ne anlama gelir? Açılımı nedir?