Dünyayı iyi izleyen ve okuyan toplumların tümünde kalite geliştirme çabaları hızla devam eden bir süreç arz göstermektedir. Kalite geliştirme çabaları içerisinde en önemli oluşum, kalite çemberlerinin 1960’lı yıllarda Japonya’da uygulanmaya ve yeşermeye başlayan bir süreç izlemiştir. Bu felsefenin Amerika orijinli olmasına rağmen Amerikanın bireyci modelinin ortaya koyduğu yapıyla uyuşmamasından dolayı, Japonya’da başarıyla uygulanan bir süreç yaşanmıştır. Japonya’nın grup yönelimli yapısı Toplam Kalite Yönetimi uygulamalarına zemin hazırlamıştır. Bir Japon çalışanı, yalnızca kendisi ve ailesi için değil, Japon ulusunun kalkınması için çabalar. Bir çok milleti için söylenen devlet, bize ne veriyor ki benden ne istiyor? Paradigmasına karşın, Japonlar bu topluma karşı, ben görevlerimi yeterince yapabiliyor muyum? paradigma hakimdir. Japonya’da Toplam kalite yönetiminin temel unsurlarından olan ve daha ziyade bir hayat tarzı haline dönüşen ve sürekli arayışı, mükemmellik ve sıfır hatayı hedefleyen Kaizen’e de kaynaklık eden Zen felsefesi (Gelişme) kalitenin yakalanması bağlamında tüm toplum katmanlarınca paylaşılan bir vizyon haline gelmiştir.

Toplam Kalite uygulamalarına geçişin en önemli adımı hiç şüphesiz ki alt yapısı Toplam Kalite Yönetimi‘ne uygun hale getirilmiş olan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardının tam ve etkin olarak uygulanmasıdır. Firmalar ISO 9001 standardına ait şartları tam olarak benimseyerek uyguladığı takdirde ; Toplam Kalite Yönetiminin gerektirdiği sürekli iyileştirme , takım ve çember uygulamaları vb. gibi bir çok konuda çok uygun bir alt yapı ile hazırlıklarını yaparak Toplam Kalite Yönetimi uygulamalarını yürütme ve devam ettirme şansını yakalamaktadırlar. Bu sebepten dolayı genel olarak Toplam Kalite Yönetimini uygulamak isteyen firmalar ISO 9001 standardını benimseyip uygulamayı ilk önemli adım olarak görmektedirler.

 

Eğitimin Amacı

Toplam Kalite Yönetimi uygulama aşamalarının tanıtılması anlaşılmasının sağlanması için örneklendirilmesi.

 

Eğitimin İçeriği

 • Kalitenin geçmişi ve tarihçesi
 • Kalite kontrol fonksiyonundan genele dağılım amacı ile toplam kalite yönetimine geçiş
 • Toplam kalite yönetiminin felsefesinin anlaşılması
 • Toplam Kalite Yönetimi temel kavramları ve açıklanması
 • Örnek uygulamaların ve dokümanlarının sunulması
 • Öz değerlendirme modeli ile TKY ilişkisi

 

Katılımcı Profili

 • Kalite Yönetim Sistemlerini işletmelerine ve hayatlarına entegre etmek isteyen firma sahipleri, yöneticileri, uzmanları ve personelleri.
 • Sınav: Eğitim Sonunda Sınav isteğe bağlı olarak yapılabilmektedir.
 • Eğitmen: Uluslar Arası Baş Denetçi ve Eğitim Uzmanlarımız tarafından verilir.
 • Eğitim Tarihi: Eğitim Öncesi karşılıklı olarak kararlaştırılır.
 • Eğitim Süresi: 1 yada 2 gün sürebilmektedir.
 • Eğitim Yeri: İşletmelerin belirlediği alanlar yada eğitim salonlarımız.
 • Sertifika: Eğitim sonunda tüm katılımcılara sertifika verilir.

 

toplam kalite yönetimi