CE Belgelendirme Eğitimleri

CE İşareti - CE Belgesi - CE Sertifikası

European Conformity veya Conformite European kelimelerinin kısaltılmış ve bilinen hali olan CE belgesi; ürünün Avrupa ürün mevzuat standartlarına uygunluğunu gösteren bir belgedir. Eğer bir ürün avrupa pazarında satışa sunulacaksa ve bu ürün avrupa birliği direktiflerinden en az birinin bile kapsamına giriyorsa CE Markasını alması yasal bir zorunluluktur.
CE işareti üreticilere, ürünlerinin standartlara ve gereksinimlere uygunluğunu sağladığına dair yükümlülük verir ve son kullanıcılara bu standartlara uygun ürün üretildiğinin kanıtı olarak gösterilir. Neredeyse tüm kişiler tarafından CE belgesi, bir kalite belgesi olarak benimsenmiştir ve alınan CE işaretli ürünlerin insan sağlığını, doğayı, hayvan sağlığını vb. gibi faktörleri zarara uğratmayacağı bilinir.
CE işareti, ürünün AB içerisinde serbestçe dolaşımını sağlayan, 1 Ocak 2004 itibariyle Türkiye iç pazarında da kullanılma zorunluluğu olan, üreticinin garanti beyanı olmakla beraber bir bakıma ürünün pasaportu niteliğinde olan bir işarettir. CE İşareti, bir kalite markası değildir. CE İşareti, herhangi bir yerden alınan marka olmayıp, imalatçı tarafından ürüne/ambalaja/ilgili dokümana yapıştırılır.

Eğitimin Amacı

Avrupa ürün güvenliği ve belgelendirmesi, ithalat ve ihracatçıların bilmesi gerekenler, ülkemiz yasal mevzuatlarının avrupa mevzuatlarına uyumu, üreticiler için zorunlu uygulamaları katılımcılara kazandırmak..

Eğitimin İçeriği

CE işaretı ile ilgili prensipler
CE işareti iliştirilmesi zorunlu olan ürün grupları
CE ışaretı uygulaması Türkiyede zaman başladı?
CE işareti ürüne nasıl iliştirilir?
Genel olarak ürüne ce işareti iliştirilmesine ilişkin işlemler
Onaylanmış kuruluş nedir?
Türkiyedeki onaylanmış kuruluşlar
Üçüncü ülkelerden ithalatta ce işareti
CE direktifleri - yönetmelikleri detayları
Yasal zorunluluklar
Uygulamalar

Eğitimin Bilgileri

Üretim firmaları yöneticileri, mühendisleri, teknik personelleri,  mühendislik mezunları, danışmanlar ve CE Belgesi bilgisi edinmek isteyen teknik personeller katılabilirler.
Sınav: Eğitim sonunda isteğe bağlı sınav yapılabilmektedir.
Eğitmen: Uluslar Arası Baş Denetçi ve Eğitim Uzmanlarımız tarafından verilir.
Eğitim Tarihi: Eğitim Öncesi karşılıklı kararlaştırılır.
Eğitim Süresi: 1 yada 2 gün.
Eğitim Yeri: İşletmelerin belirlediği alanlar yada eğitim salonlarımız.
Sertifika: Eğitim sonunda tüm katılımcılara sertifika verilir.