Sağlık Bakanlığının yaklaşık 10 yıl önce yayına almış olduğu sks danışmanlığı – sağlıkta kalite standartları, hastanelerde bulunan kalite performans değerlendirmelerini ana unsur olarak görmektedir. Sağlıkta Kalite Standartları, Sosyal Güvenlik Kurumunun kayıtlarına göre iso 9001 temelli toplam kalite yönetimi ve JCI standartlarına entegre olarak hazırlanmış bir yönetim sistemi olarak adlandırılabilir.

 

sks danışmanlığı

Sağlıkta Kalite Standartları aşağıdaki 3 ana madde üzerinde sıralanmaktadır;

  • Hastaneler için SKS Danışmanlığı – SKS Hastane danışmanlığı,
  • Diyaliz Merkezleri için SKS danışmanlığı – SKS Diyaliz Danışmanlığı,
  • Ağız ve Diş Sağlığı Hastaneleri için SKS danışmanlığı – SKS ADSH Danışmanlığı,

 

SKS Danışmanlığı – Hastane / Hastaneler için Uygulama

Hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetinin sağlanmasını esas alan Sağlıkta Kalite Standartları ile bu standartların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” 27.06.2015 tarih ve 29399 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda; Sağlık Bakanlığınca Sağlıkta Kalite Standartları (SKS)-Hastane (Versiyon-5) Seti hazırlanarak, 01.07.2015 tarih ve 2015.5411.106 sayılı makam onayı doğrultusunda, 1 Temmuz 2015 tarihi itibari ile ülkemizde sağlık hizmeti sunan kamu, üniversite ve özel tüm hastanelerin kullanımına sunulmuştur.

 

Diyaliz Merkezleri için SKS danışmanlığı – SKS Diyaliz Uygulaması

Sağlık Bakanlığınca, 27.06.2015 tarih ve 29399 sayılı “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” kapsamında,“Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) – Diyaliz Seti (Versiyon1)” içerisinde yer alan “Standartlar” bölümü 23.09.2016 tarihinde yayımlanmıştır.
İlgili Yönetmeliğin 5. maddesi 3. fıkrası gereğince diyaliz merkezleri ve üniteleri, SKS-Diyaliz standartlarının yayımlandığı tarihten itibaren altı ay sonra, standartlara uygun çerçevede düzenlemeler yapmak ve gerekli görülen iyileştirme faaliyetlerini gerçekleştirmekle sorumlu tutulacaklardır.

 

sks diyaliz danışmanlığı

 

 

Ağız ve Diş Sağlığı Hastaneleri için Sağlıkta Kalite Standartları – SKS ADSH Uygulaması

Sağlık Bakanlığı tarafından, 27.06.2015 tarihli 29399 sayılı yazıya istinaden “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” kapsamında, Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) – ADSH (Versiyon 3) Seti hazırlanmış olup, Türkiye’de tüm kamu, özel ve üniversite statüsünde yer alan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ile Ağız ve Diş Sağlığı Hastanelerinin kullanımına sunulmuştur.

İlgili Yönetmeliğin 5. maddesi 3. fıkrası gereğince tüm kamu, özel ve üniversite statüsünde yer alan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ile Ağız ve Diş Sağlığı Hastaneleri, yayınlamış olan standartlara uygun olarak ilgili düzenlemeleri yaparak öngörülen iyileştirme faaliyetlerini gerçekleştirmekle yükümlü olacaklardır.

İsteğinize göre günlük, haftalık yada aylık olarak değerlendirme ziyaretleri yapılarak hastanenin birimleri ziyaret edilir. Ayakta tedavi kuruluşundaki birimler ziyaret edilir. Gerek görülürse bölüm çalışanlarına sorular sorulabilir yada çalışanlardan gelen sorulara cevap verilir. Kalite yönetim ekibi ile toplantı yapılarak sürekli iyileştirmeye teşvik edici bulgular üzerinde tartışılır. Görülen eksikler için yada öngörülebilecek olası eksikler için raporlar düzenlenir. Hastanenin organizasyon yapısına göre hekimlik, hemşirelik vb. bölümlerle rapor bulguları paylaşılır. Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) gözden geçirilir. İyileştirme önerileri doğrultusunda dokümantasyon desteği uzman ekibimizce sağlanmaktadır.

Standartların tüm kamu ve özel sektörde uygulanmaya başlamasının ardından ihtiyaç haline gelen SKS danışmanlığını uzman ekibimiz ile birlikte sizlere sunmaktan mutluluk duyarız.

Sağlık sektöründe gittikçe artan standartlara uyum sürecinde tüm danışmanlık hizmetlerini gerçekleştirmekteyiz. Sağlık bakanlığı denetimleri için hazırlıkları ve ihtiyaç duyulan tüm hizmetleri hızla, etkin ve sistemli bir şekilde tamamlamaktayız.

 

Bizi arayarak detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki iletişim formu vasıtasıyla bize talep gönderebilir ve size dönüş yapmamızı sağlayabilirsiniz.

     

    sağlıkta kalite standartları