ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Danışmanlık Hizmetleri

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi denildiğinde aslında tüm kurum, kuruluş ve bireylerin sahip olmuş olduğu en kıymetli varlıkları olan bilginin gizlilik, bütünlük içerisinde olma ve erişebilirliklerini kolaylaştırma bakımından sürekli olarak korunmasını ve güncelliğinin sağlanmasını gerektiren bir yapı olduğu bilinmelidir.
Bir takım sistemsel önleyicilerin yanında kişilerin iso 27001 bilgi güvenliğine ilişkin olarak tehdit ve risklerden, kurum bilgi ve politikasına veya kurallarından haberdar olmasına ve bu tehditlere nasıl karşı koyabileceği konusunda bilgilenmesi ile mümkündür.

ISO 27001 2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi geri dönülmez durumlarda kaybın en aza indirilmesi ve ana yapı taşı sayılan kaynakların her koşulda gizliliği, ulaşılabilirliği ve bütünlüğünün korunması amacını taşımaktadır. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin bağlı olduğu standartların doğru anlaşılması demek, bu yapının sağlayacağı faydanın önemli ölçüde artmasının önünü açacaktır.

Firmanıza ISO 27001 Belgesi almak için ISO 27001 danışmanlık firmasından danışmanlık eğitim hizmeti almanız iso 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardının şartlarını uygun bir çerçevede yerine getirmek, sistemi hızlı kurmak ve iso 27001 standart gereklerini uyarlamak için gereklidir.
Hiçbir standart kendisinin kurulması için danışmanlık alınması gerekliliğini bir zorunluluk olarak ortaya koymaz.
Fakat ISO 27001 2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardına göre sistem kurmak kolay bir iş değildir.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini almak isteyen işletmeler için öncelikle standart yapısını bilen bir ISO 27001 Danışman veya Eğitmenlerine ihtiyaç vardır. Hedef Kalite Danışmanlık gibi danışman firmalar vasıtası ile işletmenin genel işleyiş yapısı kontrol edilerek buna uygun olarak bir dokümantasyon hazırlanmaktadır.
Hazırlanan dokümantasyona göre çalışanlara gerekli eğitimler verilmektedir. Yapılan dokümantasyon çalışmasında organizasyon yapısı, görevler, yetki ve sorumluluklar belirlenir. Risk analizi ve değerlendirmeleri yapılır. ISO 27001 Bilgi Güvenliği sistemini nasıl denetleyebileceğinizi, nasıl gözden geçireceğinizi ve nasıl iyileştirebileceğinize yönelik olarak gerekli çalışmaları yapar. Tüm bunların sonunda ISO 27001 Bilgi Güvenliği Belgelendirme kurumlarına başvuru yaparak denetim yapılmasına yardım eder. Denetim esnasında çıkan eksikler olursa bunların tamamlanması konusunda refakatçi rolünü üstlenir ve ISO 27001 Belgesinin işletmenize verilmesini sağlar.

Bu gibi konularda ISO 27001 Standartlarını, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini uygulamak isteyen bütün işletmeler için yukarıdaki hizmetlerde destek olmaktayız..

 

ISO 27001 Nedir? Nasıl Alınır?

ISO 27001 2013 Standardı, işletmelerin kendilerine ait bilgileri ve müşteri bilgilerini hassas bir şekilde gizlilik içerisinde tutmasına ve bu gi...

ISO 27001 Belgesi Ücreti Nedir?

BGYS şartlarına göre kuruluşun işleyişine uyumu, lokasyon faktörleri, belirlenen adam/gün sayısının aşılabilecek olması vb. gibi nedenlere g...

ISO 27001 Belgesi Ne Gibi Yararlar Sağlar?

Bilgi güvenlik sistemi ile ilgili olarak risk tanımlamalarını yapmanız, yaptığınız tanımlamaları yönetmeniz ve sistemin etkinliğini sürekli olarak de...

ISO 27001 Belgesi Veren Firmalar Kimler? Nereden Alınır?

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Belgesini almak için gerekli hazırlıklar yapılıp sistemi oturttuktan sonra iso 27001 standardında akredite ol...

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Prensipleri, İlkeleri, Amaçları Nelerdir?

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, işletmelerin gizli bilgiler başta olmak üzere tüm bilgilerini standarta bağlı şekilde yönetmek içi...

ISO 27001 Standart Maddeleri, Anlamı, Açılımı Nedir?

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardının son versiyonu 01 Ekim 2013 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 27001 2013 standardı fark...