ISO 27001 belgesinin faydaları nelerdir başlığı altında toplayabileceğimiz maddelerden önce iso 27001 belgesi ne gibi katkılar sağlar bunu anlamamız gerekmektedir. Büyüme hedefi olan veya dahada fazla globelleşmek isteyen tüm işletmeler kanunlar ve yasalara uyum içinde çalışma arzusu içinde olurlar. Özellikle çoğu firmada zorunlu olan kişisel verilerin korunması kanunu (KVKK) yapılandırması ile kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları kuralları düzenleme amacını taşımaktadır. ISO 27001 belgesi ise başta kvkk olmak üzere tüm bu gizlilik ve yükümlülüklerin taçlandırılmasında önemli rol oynamaktadır.

Bilgi güvenlik sistemi ile ilgili olarak risk tanımlamalarını yapmanız, yaptığınız tanımlamaları yönetmeniz ve sistemin etkinliğini sürekli olarak değerlendirmeniz gerekir. Teknoloji hızla değiştiği için her an yeni tehditler veya yeni güncellemeler ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden bilgi güvenliğini sağlamak önemlidir. Riski yönetmek için yerine getirdiğiniz kontrollerin etkinliğini sürekli olarak değerlendirmeniz gerekmektedir. İşletmeniz bu şekilde iso 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemine bağlı olarak kurulacaktır.

 

iso 27001 belgesinin faydaları nelerdir?

iso 27001 belgesinin faydalarıISO 27001 belgesinin hem işletmeler hem de müşteriler açısından oldukça büyük faydaları bulunur. Bu kapsamda ISO 27001 belgesi;

 • Bilgilerinizin güvenliğini sağlar ve bilgi kaybı gibi riskleri minimuma indirir.
 • Bilgi kaybı ve eksikliğinden dolayı ortaya çıkabilecek kayıpların önlenmesini sağlar. Böylece daha verimli bir çalışma ortamı hazırlanır.
 • Bilgilerin saklanmasında en kaliteli yöntemlerin seçilmesine yardımcı olur.
 • İşletmedeki iş süreçlerinin dinamik ve sürekli olmasını destekler.
 • Şirket bilgileri önemli veya önemsiz ayırt etmeksizin korunur.
 • Bilgi güvenliği konusundaki eksik ve yanlışlar ortaya çıkarılır. Bu hususlara karşı alternatif çözümler geliştirilir.
 • Dış kaynaklı bilgi tahrifatı engellenir.
 • Yasal gereklilikler yerine getirilerek işletmenin standartlara uygunluğu sağlanır.

 

ISO 27001 belgesi alan işletmelerin kurmuş olduğu Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile;

 • Kuruluş hangi bilgi varlıklarının olduğunu, neleri gizli tutması neleri paydaşlarına açması gerektiği değerinin farkına varır.
 • Sistemsel olarak kurmuş olduğu ara kontroller sayesinde koruma metotlarını belirler ve uygulayarak korur.
 • Uzun yıllar boyunca işini garanti eder. Ayrıca bir felaket halinde, işe devam etme yeterliliğine sahip olur.
 • Öncelikle müşteri ve tedarikçileri ile birlikte tüm bilgilerin korunacağından ilgili tarafların güvenini kazanır.
 • Bilgiyi birçok ülke tarafından kabul görmüş olan iso 27001 standart sistemi vasıtasıyla korur, işi tesadüfe bırakmaz.
 • Kurulan sistem sayesinde müşterileri rakiplerine göre daha iyi değerlendirilir.
 • Çalışanların motivasyonunu arttırır.
 • Yüksek prestij sağlar.

Yukarıda bahsettiğimiz amaçlar dışında işletmenin Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini uygulaması, firmanın geleceğinin bu bilinç altında olacağının bir kanıtı sayılabilir. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini benimsemek her şeyin dışında işletmenin Kişisel verilerin korunması kanununa uygun bir yapıda olduğunu ve belirtilen tüm yasal şart ve mevzuatlara uyum sürecini benimsediğinin ispatı olarak sayılabilir. Ayrıca 100 soruda KVKK sistemi nedir diye merak ediyorsanız buraya tıklayarak öğrenebilirsiniz.

 

iso 27001 belgesinin faydaları nelerdir