iso-20001-logoISO 20000-1 Belgesi, Bilgi Teknolojisi Hizmet Yönetimi Sistemi olarak bilinen bir iso standartıdır. Standartın genel amacı firmaların bilgi teknolojisi hizmetlerini etkin bir şekilde yönetebilmesi için belirli gereksinimleri yerine getirmelerini sağlamaktır.ISO 20000-1 belgesi, bilgi teknolojisi hizmetlerini yöneten bir BT hizmet yönetim sistemine sahip olan organizasyonların iş süreçlerini ve hizmet kalitesini standartlaştırmasına yardımcı olur. Bu, müşteri memnuniyetini artırabilir. Hatta hizmet sunumundaki verimliliği ve etkinliği artırabilir.

Standart, bir dizi belirli gereksinimleri kapsar. Bunlar arasında; BT hizmetleri için politika ve yönetim taahhütlerinin belirlemesi, Planlama ve tasarım süreçlerinin yönetilmesi, BT hizmetleri sağlama ve desteği için kaynak yönetimi, Performans değerlendirme, izleme ve raporlama, Sürekli iyileştirme için proseslerin döngüsü gibi faaliyetler vardır.

ISO 20000-1 belgesi, bir organizasyonun belirtilen gereksinimlere uygun olduğunu gösterir ve bu da müşterilere ve iş ortaklarına güvenilir ve kaliteli BT hizmetleri sağladığını doğrular.

Unutmayın ki, ISO 20000-1 belgesi almak için belirli bir değerlendirme ve uygunluk süreci gereklidir ve organizasyonların standartta belirtilen gereksinimleri karşılamaları gerekir. Bu nedenle, belge almak isteyen organizasyonların standarttaki şartları dikkatli bir şekilde incelemeleri ve uygulamaları önemlidir.

 

ISO Belgesi Fiyatı almak için buraya tıklayarak Fiyat Teklif - Talep formunu doldurabilirsiniz.

 

ISO 20000-1 Belgesinin Faydaları Nelerdir?

ISO 20000-1 Belgesi, bir organizasyonun bilgi teknolojisi hizmet yönetim süreçlerini standartlara uygun bir şekilde yürüttüğünü ve müşteri odaklı hizmetler sunduğunu doğrular. Bu belgenin alınması ve uygulanmasının bazı faydaları şunlardır:

 • Müşteri Güveni: Müşterilere organizasyonun BT hizmetleri için uluslararası kabul görmüş bir standarta uygun olduğunu gösterir. Bu da müşterilerin organizasyona olan güvenini artırır ve yeni müşterilerin çekilmesine yardımcı olur.
 • Süreç İyileştirmesi: Standart, organizasyonun BT hizmet yönetim süreçlerini belirler ve standartlara uygunluğu teşvik eder. Bu sayede organizasyon, süreçlerini optimize eder, verimliliği artırır ve hizmet kalitesini iyileştirir.
 • Müşteri Memnuniyeti: Müşteri gereksinimlerinin ve beklentilerinin karşılanmasına odaklanır. Müşteri memnuniyeti arttıkça müşteri sadakati ve tekrar eden iş hacmi de artar.
 • Rekabet Avantajı: ISO 20000-1 Belgesine sahip organizasyonlar, rakiplerine kıyasla daha güvenilir ve kaliteli BT hizmetleri sağladıklarını gösterebilirler. Bu da rekabet avantajı sağlar ve yeni iş fırsatlarının kapısını açar.
 • Kaynak Yönetiminde Verimlilik: Standart, kaynak yönetimi süreçlerini belirler ve yönetimini destekler. Bu sayede organizasyon, kaynaklarını daha etkili ve verimli bir şekilde kullanabilir.
 • Sorunların Erken Tespiti ve Çözümü: Hizmet performansını izlemeyi ve raporlamayı içeren bu sistemde organizasyon, olası sorunları erken aşamada tespit edebilir ve çözüm süreçlerini hızlandırabilir.
 • Uyum Sağlama: ISO 20000-1 Belgesi, organizasyonların uygun prosedürleri ve yönetim sistemlerini kurmasına yardımcı olur. Bu, çeşitli düzenleyici gerekliliklere veya sözleşmelere uyum sağlamada yardımcı olur.
 • İş Sürekliliği ve Risk Yönetimi: Standart, iş sürekliliği ve risk yönetimi süreçlerine de odaklanır. Bu sayede organizasyonlar, olası risklere karşı hazırlıklı olabilir ve kesintileri en aza indirebilir.

Özetleyecek olursak ISO 20000-1 Belgesi, bir organizasyonun BT hizmetleri yönetimini standartlara uygun ve müşteri odaklı bir şekilde yapmasını sağlar. Bu da müşteri güveni, rekabet avantajı ve süreç iyileştirmesi gibi birçok faydayı beraberinde getirir.

 

ISO 20000-1 Belgesini hangi firmalar almalıdır?

ISO 20000-1 Belgesi, bilgi teknolojisi hizmet yönetimi sistemi (ITSMS) gerekliliklerini yerine getiren firmalar tarafından alınabilir. Bu belge, bir organizasyonun BT hizmetlerini etkin bir şekilde yönettiğini ve müşteri gereksinimlerini karşıladığını doğrulamasında etkendir.

Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren ve Bilgi Teknolojileri hizmetleri sunan firmalar için uygundur. Özellikle aşağıdaki firmalar, bu belgeyi almak için başvurabilirler.

 1. BT Hizmet Sağlayıcıları: IT servis sağlayıcıları, müşterilerine çeşitli BT hizmetleri sunan firmalardır. Bu şirketler, müşteri memnuniyetini artırmak, süreçlerini iyileştirmek ve rekabet avantajı elde etmek amacıyla ISO 20000-1 Belgesi alabilirler.
 2. BT Departmanları: Büyük kuruluşlar içinde faaliyet gösteren BT departmanları bu sertifikayı alarak hizmetlerini daha iyi yönetmeyi ve kuruluşunun diğer bölümleriyle daha etkin işbirliği yapmayı hedefleyebilirler.
 3. BT Danışmanlık Şirketleri: Danışmanlık firmaları, müşterilerine BT süreçlerini ve hizmetlerini iyileştirmelerine yardımcı olabilir. Bu tür danışmanlık şirketleri, müşterilerine verimli ve kaliteli hizmetler sunduklarını göstermek için alabilirler.
 4. Veri Merkezi İşletmecileri: Veri merkezleri, önemli BT altyapıları sağlayan ve müşterilere sunan firmalardır. ISO 20000-1 Belgesi, veri merkezi işletmecilerinin müşterilere güvenilir hizmetler sunduğunu gösterir.
 5. BT Destek Hizmetleri Sağlayıcıları: Destek hizmetleri sunan firmalar, müşterilerine teknik destek ve yardım masası hizmetleri sağlar. ISO 20000-1 Belgesi, bu tür şirketlerin süreçlerini ve hizmet kalitesini standardize ettiğini gösterir.

Bu listedeki şirketlerin yanı sıra, bir şekilde bilgi teknolojileri ile iç içe olan diğer her türlü organizasyonlar da ISO 20000-1 Belgesi için başvurabilir. Bu sayede müşteri güvenini artırmanın yanı sıra süreçlerin iyileştirilmesine ve etkin bir BT hizmet yönetimi sistemine sahip olunmasına yardımcı olur.

 

Toem Kalite Danışmanlık olarak;

 • ISO 20000-1:2018 yönetim sisteminin kurulması,
 • Bilgi Teknolojileri Yönetim Sistemi konusunda gerekli eğitimlerin verilmesi,
 • Standart şartlarına göre dokümantasyon oluşturulması,
 • Sistem gerekliliklerine göre uygulamaların yapılması,
 • En uygun Belgelendirme Firmaların seçiminin yapılması,
 • Onay verilen Belgelendirme kuruluşu ile denetim sürecinin tamamlanması,
 • Çıkabilecek uygunsuzluklara yönelik çalışmaların yapılması,
 • Düzeltici faaliyetlerin takibi,
 • ISO 20000-1 belgesinin firmaya teslim edilmesi.

vb. gibi konular için bilgi teknolojileri yönetim sistemini almak isteyen tüm firmalara hizmet vermekteyiz.

 

iso-20000-1-Bilgi-Teknolojileri