ISO 22000 belgesi revizyonu konusundan önce bu standart ne zaman çıktı ona bakalım. ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi IAF tarafından 2005 yılında kararlaştırıldı ve yayınlandı. Yayınlanan standarttan tam 10 yıl sonrasında iso 22000 standardını inceleyen iso üyeleri bazı iyileştirmeler ve değişiklikleri görüşmek üzere 2015 şubat ayında İrlanda da toplanarak ISO 22000 Belgesi Revizyonu ile ilgili çalışmaları başlattı. İlk sistem olan iso 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi hakkında bazı eksiklikler göz önüne alınmıştır. Standartta bulunan birkaç tanımlama ve terimlerin karışıklığa neden olabildiği tespit edildi. Yine aynı standartta tekrarlamaların bulunduğu ve açıklığa kavuşturularak daha net anlaşılmasının sağlanabileceği konusunda karara varıldı.

 

ISO 22000 Belgesi Revizyonu Nasıl Olacak?

ISO 22000 Belgesi Revizyonu ile gelecek değişiklikler nelerdir diye bakacak olursak, öncelikle standardın iso 9001 ve iso 14001 standardına paralel olarak oluşturulduğunu görmekteyiz.

Revizyon olacak olan iso 22000 standardı üst düzey yapı şeklinde tanımlanan (Annex SL) şeklinde 10 madde ile birleştirilecektir. Bu sayede iso 9001 ve iso 14001 standartlarına paralel olarak entegrasyonu kolaylaşacaktır.

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardına bakıldığında risk analizinin olmadığı görülmüştür. ISO 9001:2015 ile iso 14001:2015 standartlarının revizyonunda olduğu gibi iso 22000:2018 standardında da Risk analizinin olması gerektiği tespit edildi. Belirlenen bu konulara bakıldığında gerekli revizyonun yapılması kanaatine varılmıştır. Bazı kavramlar ve özellikle kritik kontrol noktaları denilen kkn’lerin yönetilmesi gereken operasyonel programlar, riskler, ürün geri çekme ve çağırma yaklaşımı ile dış kontrol önlemleri ile ilgili değişiklikler yapılacaktır. Güncellenecek terim ve tanımlamaların revizyonu, iso 22000 standardının içeriğini katılaştıran maddelerden ziyade daha sade ve özümsenen değişiklikler olacaktır.

Diğer yenilenen standart revizyonlarına paralel ortak paydalaşma ve üst düzey metin yapısının iso 22000 standardına uygulanması gibi konuların netleştirileceği konuşulmuş ve gerekli kararlar alınmıştır. Sene sonunda IAF komitesinin toplanarak standartı yayınlayacağını ve geçiş için 3 yıl gibi bir süre olacağını belirtmiştir.

 

iso 22000 belgesi revizyonu