TS 12849 Yetkili Servisler – Alarm Cihazları için Kurallar

Alarm ve Uyarı Sistemleri Yetkili Servisleri için


TS 12849 Standardı; alarm cihazları yetkili servislerinin işletmecilik, yapısal özellik, teknik donanım, çalışanların özellikleri ve belgelendirme ile ilgili kurallarını kapsar.

Bu standart, Türk Standardları Enstitüsü’nün Hizmet İhtisas Kurulu’na bağlı TK35 Elektrik ve Elektronik Yetkili Servisleri Teknik Komitesi’nce TS 12849 (2007)’nin revizyonu olarak hazırlanmış ve TSE Teknik Kurulu’nun 13 Kasım 2014 tarihli toplantısında kabul edilerek yayımına karar verilmiştir.

Alarm ve uyarı sistemleri yetkili servisleri TS 12361 standardında belirtilmiş olduğu şekilde servis iş alanı, ve idari hizmet alanı olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.

 
tse hybTS 12849 Alarm Cihazları için Yetkili servis kuralları standardının gereklilikleri şu şekildedir.
Yapısal özellikler:
Bulunması gereken mekan ve mahaller ile bunların özellikleri, Yangından korunma ve çevre sağlığı ile ilgili alınacak tedbirler, Servisin ısıtılma ve havalandırılma şekli ile elektrik tesisatı, bu tesisatın korunması, su tesisatı ve varsa asansörün taşıması gereken özellikler, Yerleşim düzeni ve birimlerinin tefrişi, İş yeri tabelası ve varsa şubeleri belirlenir.

İşletmecilik ile ilgili kurallar:
Proses akışları, iş planları, organizasyonel yapı, yetkinlik ve sorumluluklar, iş güvenliği çalışmaları, hizmet rapor formları, teçhizatların kalibrasyonu, ekiplerinin oluşturulması, müşteri sözleşmeleri, raporlamalar ve analizler hazırlanıp dokümante edilmektedir.

Teknik donanım ile ilgili kurallar:
İşletme içerisinde bulundurulması gereken zorunlu ekipmanlar sağlanmalıdır.

Personel ile ilgili kurallar:
Personel nitelikleri hazırlanır, gerekli eğitimler belirlenerek alınması sağlanır. Tüm personellere farkındalıklar sağlanır. Servisin teknik sorumlusu asgari endüstri meslek lisesi elektrik, elektronik, haberleşme, bilgisayar bölümü mezunu ya da ilgili meslek alanında ustalık belgesine sahip olmalı, ana firma tarafından satış sonrası hizmetler konusunda eğitilmeli ve yetkilendirilmelidir. Diğer teknik elemanların endüstri meslek lisesinin ilgili bölümlerinden mezun olmamaları halinde görev ve sorumluluklarına göre yasal ustalık veya kalfalık belgesine ya da ilgili alanda alınacak eğitim sertifikasına sahip olmalıdır.

 

TS 12849 belgelendirme kapsamında; Eğer yok ise Türk Standartları Enstitüsüne kayıt işlemleri, standardın satın alınması, standardın yorumlanması ve uygulamaya sokulması, gereklerinin tespit edilmesi, kontrol listesinin oluşturulması, standart gerekliliklerin işletme bünyesinde uygulanması, başvuru işlemleri, denetim ve belgelendirme işlemleri için tüm faaliyetlerinin tamamlanmasını sağlamaktayız. Sonuçlandırılması gereken süreçler hususunda ve HYB belgesi için yapılacak işletme denetimi esnasında bulunabilecek uygunsuzluklar, eksikler vb. gibi süreçlerin tamamlanması için yapılması gereke tüm çalışmaları sizin adınıza tamamlamaktayız.
Standart detayı için tıklayınız.

Standardın kurulması için gerekenler hakkında bilgi sahibi olmak için lütfen bizi arayınız.

Toem Kalite Danışmanlık olarak işletmenizde almanız gereken Hizmet Yeterlilik (HYB) belgesi için, başvuru aşamasından belge alınmasına kadar geçebilecek tüm danışmanlık faaliyetleri kapsamında size destek olmaktan mutluluk duyarız. Bizimle irtibata geçmeniz yeterli olacaktır.

 

www.toemkalite.com TS 12849