ISO 14001 Belgesi Ne Gibi Yararlar Sağlar? Uygulamanın Faydaları Nelerdir?

Tüm dünyada Çevre Yönetim sistemi, ISO 14001 adı ile bilinmektedir. Çevre Yönetim Sistemi Uygulamanın bir çok faydası vardır. ISO 9001 Kalite Yönetim Standardının yaygınlaşması gibi iso 14001 standardıda çok hızlı bir şekilde tüm işletmelerin vazgeçilmezi olmuştur.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin firmalarda uygulanmasının belli başlı amaçlarından bazıları şu şekildedir.

iso 14001 ne gibi yararlar sağlar

 • Çevresel performansın artırılması,
 • Marketing Stratejileri,
 • Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyumun artırılması,
 • İzin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılması,
 • Çevre etkilerinden kaynaklanan maliyetler düşer,
 • Çevre ile ilgili yasalara ve mevzuata uyum sağlanır,
 • Uluslar arası rekabette avantaj sağlaması,
 • İşletme itibar ve Pazar payının artırılması,
 • Şirket personeline verilen eğitimler sayesinde çalışanlarda çevre bilinci artar,
 • Çevreye zarar vermeyen bir işletmede çalışmak, çalışanları motive eder,
 • Maliyet kontrolünün geliştirilmesiyle masrafların azaltılması ve verimliliğin artırılması,
 • Acil durumlara (deprem, yangın, sel vb.) ve kazalara karşı hazırlıklı bulunarak firma mesuliyeti ile sonuçlanan kaza vb. olayların azaltılması,
 • Acil durumlarda meydana gelebilecek çevre etkileri azaltılır veya tamamıyla ortadan kaldırılır,
 • Yasal kurumlara karşı, mevzuat ve yönetmeliklere uyulduğu dökümante edilmiş çevre yönetim sistemi ve ISO 14001 Belgesi ile gösterilebilir,
 • Kirliliği kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılması,
 • Kaynaklar etkin kullanılır (enerji, su, vb. tasarrufu sağlanır),
 • Çevreye bırakılan atıklar azalır.
 • Girdi malzemeleri ve enerji tasarrufu sağlanması,
 • Gerek ulusal, gerekse uluslararası alanda tanınmışlık sağlanarak kuruluşa prestij kazandırır,
 • ISO 14001 tüm dünyaca bilinen ve kullanılan ortak bir dil olduğundan global pazarda kabul edilebilirliğinin sağlanması,
 • Şirket faaliyetlerinin çevreye olan etkisi ve çevre riskleri belirlenerek kontrol edilebilir ve bu sayede çevreyi olumsuz etkileyen unsurlar azaltılır,
 • Kaynaklar etkin kullanılır (enerji, su, vb. tasarrufu sağlanır),
 • Çevreye bırakılan atıklar azalır.
 • Tüketicinin çevre ile ilgili beklentilerine cevap verilir ve bilinçli tüketicilere erişebilme ve onları kazanma şansı artar,

Yukarıda bahsettiğimiz amaçlar dışında işletmenin Çevre Yönetim Sistemini uygulaması öncelikle firmanın geleceğinin bu bilinç altında olacağının bir kanıtı sayılabilir. iso 14001 Çevre Yönetim Sistemini benimsemek her şeyin dışında doğaya olan saygının devamlılığının temel taşıdır.

iso 14001 ne gibi yararlar sağlar