ISO 14001 belgesinin faydaları günümüzde çoğu firma tarafından benimsenmeye başlamıştır. Organize sanayi sitelerine gelen sıfır atık projesi zorunluluğu kapsamında çoğu işletme kendi bünyesinde iso 14001 belgesi standardına uyum aşamasına geçmektedir. Tüm dünyada Çevre Yönetim sistemi, ISO 14001 adı ile bilinmektedir. Çevre Yönetim Sistemi Uygulamanın bir çok faydası vardır. ISO 9001 Kalite Yönetim Standardının yaygınlaşması gibi iso 14001 standardı da çok hızlı bir şekilde tüm işletmelerin vazgeçilmezi olmuştur.

 

iso 14001 belgesinin faydaları nelerdir?

ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin firmalarda uygulanmasının belli başlı amaçlarından bazıları;

iso 14001 belgesinin faydaları

 • Çevresel performansın artırılması,
 • Marketing Stratejileri,
 • Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyumun artırılması,
 • İzin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılması,
 • Çevre etkilerinden kaynaklanan maliyetler düşer,
 • Çevre ile ilgili yasalara ve mevzuata uyum sağlanır,
 • Uluslar arası rekabette avantaj sağlaması,
 • İşletme itibar ve Pazar payının artırılması,
 • Maliyet kontrolünün geliştirilmesiyle masrafların azaltılması ve verimliliğin artırılması,
 • Acil durumlara (deprem, yangın, sel vb.) ve kazalara karşı hazırlıklı bulunarak firma mesuliyeti ile sonuçlanan kaza vb. olayların azaltılması,
 • Kirliliği kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılması,
 • Girdi malzemeleri ve enerji tasarrufu sağlanması,

vb. gibi daha fazla örneklendirerek çoğaltabiliriz. Ayrıca daha temiz bir çevre ve geri dönüştürülebilir atıkların arttırılmasını desteklemek için oluşturulan ve yasal zorunluluk haline getirilen Sıfır atık kapsamını uygulamış olursunuz. Bu sayede firmanızın iso 14001 belgesinin faydalarını gözle görülür şekilde ispatlamış hale getirebilirsiniz.

 

ISO 14001 belgesi alan işletmelerin kurmuş olduğu Çevre Yönetim Sistemi ile;

 • Şirket personeline verilen eğitimler sayesinde çalışanlarda çevre bilinci artar,
 • Çevreye zarar vermeyen bir işletmede çalışmak, çalışanları motive eder,
 • Acil durumlarda meydana gelebilecek çevre etkileri azaltılır veya tamamıyla ortadan kaldırılır,
 • Yasal kurumlara karşı, mevzuat ve yönetmeliklere uyulduğu dökümante edilmiş çevre yönetim sistemi ve ISO 14001 Belgesi ile gösterilebilir,
 • Kaynaklar etkin kullanılır (enerji, su, vb. tasarrufu sağlanır),
 • Çevreye bırakılan atıklar azalır.
 • Gerek ulusal, gerekse uluslararası alanda tanınmışlık sağlanarak kuruluşa prestij kazandırır,
 • ISO 14001 tüm dünyaca bilinen ve kullanılan ortak bir dil olduğundan global pazarda kabul edilebilirliğinin sağlanması,
 • Şirket faaliyetlerinin çevreye olan etkisi ve çevre riskleri belirlenerek kontrol edilebilir ve bu sayede çevreyi olumsuz etkileyen unsurlar azaltılır,
 • Kaynaklar etkin kullanılır (enerji, su, vb. tasarrufu sağlanır),
 • Çevreye bırakılan atıklar azalır.
 • Tüketicinin çevre ile ilgili beklentilerine cevap verilir ve bilinçli tüketicilere erişebilme ve onları kazanma şansı artar,

Yukarıda bahsettiğimiz amaçlar dışında işletmenin Çevre Yönetim Sistemini uygulaması öncelikle firmanın geleceğinin bu bilinç altında olacağının bir kanıtı sayılabilir. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini benimsemek her şeyin dışında doğaya olan saygının devamlılığının temel taşıdır.

 

iso 14001 belgesinin faydaları nelerdir