ISO 14001 belgesi amaçları ve prensipleri aşağıdaki şekilde bir kaç başlık altında toplanabilir.

İşletmede çevre politikası tayin edilmeli, halkın erişimine sunulmalı ve çevre yönetim sistemine bağlılık taahhüdünde bulunmalıdır. Bu başlangıç adımı Yükümlülük Altına Girme ve Politika olarak adlandırılmaktadır.
İşletme; faaliyetlerini, ürünlerini, hizmetlerini ve buna bağlı çevre boyutlarını belirlemelidir. Taahhütlerini gerçekleştirmek için amaçlarını ve hedeflerini tespit etmeli, bu amaç ve hedeflere ulaşmak için gerçekleştireceği faaliyetleri programlamalıdır. Tüm bu işlemlerin geneline Planlama denir.
İşletme; çevre politikasını gerçekleştirmek, amaç ve hedeflerine ulaşabilmek maksadıyla etkin bir uygulamada bulunabilmek için gerekli yetenek ve imkanlarla birlikte bir destek mekanizması geliştirmelidir. Bu adımların geneline ise Uygulama ve İşlem denmektedir.
İşletme; çevre faaliyetlerini ve bu faaliyetlerdeki başarı derecesini ölçmeli, izlemeli ve değerlendirmelidir. Yapılan bu süreç kısmına Kontrol ve Düzeltici Faaliyet adı verilir.
İşletme; genel çevre faaliyetlerini ve bu faaliyetlerdeki başarı derecesini ölçtükten sonra geliştirmek amacıyla, çevre yönetim sistemini gözden geçirmeli ve sürekli olarak geliştirmelidir. Standart gereğince yapılacak bu işleme ise Gözden Geçirme ve Sürekli İyileştirme, Geliştirme denir.

 

Çevre Hedefleri Nasıl Oluşturulur?

Çevre hedeflerinin ayrılmış ve PUKİ döngüsüne göre sağlanması gerekmektedir.
P :  İlgili bölüm ve prosesleri için / Planla
U :  Sürdürülebilirlik ve Daha verimli bir yaşam için / Uygula
K :  Devamlılık ve Hataların önüne geçmek için / Kontrol Et
İ :   Sürekli ve daima / İyileştir.

 

ISO 14001 Belgesi Amaçları ile ilgili Başlıca Terim ve Kavramlar

  • Kuruluşun, çevre politikasında belirmiş olduğu uygunluğa göre genel çevre faaliyetlerinde gelişmeler sağlamak için çevre yönetim sisteminin sürekli olarak iyileştirilmesi Sürekli iyileştirme olarak isimlendirilir.
  • Bir kuruluşun faaliyetlerini oluşturan hava, su , toprak, tabii kaynaklar, bitki topluluğu, hayvan topluluğu, insanlar ve bunlar arasındaki ilişkileri içinde alan ortam Çevre olarak adlandırılır.
  • Kuruluşun; faaliyetlerinin, ürünlerinin veya hizmetlerinin çevre ile etkileşime giren ve risk dereceleri belirlenebilen unsurlar Çevre boyutu unsurlarıdır.
  • Çevrede, kısmen veya tamamen kuruluşun faaliyet, ürün ve hizmetleri dolayısıyla ortaya çıkan, olumlu veya olumsuz her türlü değişiklik Çevre etkisidir.
  • Kuruluşun; genel çevre faaliyeti ile ilgili prensiplerini açıklamak, faaliyet, çevre amaç ve hedeflerle çerçeve teşkil etmek üzere yaptığı resmi duyuru Çevre politikasıdır.
  • Kirlenmenin önlenmesi için faaliyetleri yaparken kirlenmeyi önlemek, azaltmak veya kontrol altında tutmak amacıyla yeniden devreye sokmayı, başka işleme tâbi tutmayı, işlemde değişiklik yapmayı, kontrol mekanizmalarını, kaynakların etkin kullanımını, malzeme ikamesini içine alabilen her türlü işlem ve uygulamaya başvurulması, malzeme veya ürün kullanılmasıdır.
  • Mevcut ihtiyaçları gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine engel olmadan karşılayarak kalkınmaya Sürdürülebilir kalkınma adı verilir.
  • Bir mal ve hizmet sisteminde belirli bir malzeme ve enerjiden elde edilen mal ve hizmetlerle bu sistemin hayat
    dönemince ortaya çıkan ve çevre etkilerine ait bilgilerin toplanması ve gözden geçirilmesiyle ilgili olan unsur Hayat boyu değerlendirme unsurudur.

Çevresel duyarlılığın giderek arttığı günümüzde firmalar çevresel yükümlülükleri ve yasal mevzuat şartları konularında gerekli bilince ulaşmışlardır. Çevresel sorumlulukların gösterilmesi her zaman yönetimin görevidir. Etkili bir Çevre Yönetimi Sistemi, çevresel yükümlülüklerin ve atıkların azaltılmasını, iş veriminin arttırılmasını, maliyetlerin azaltılmasını sağlar. Bu sebeple iso 14001 belgesi amaçları ve hedeflerini anlayarak uygulamak ve iso 14001 belgesi sahibi olmak, şirket imajı üzerinde de önemli bir pozitif etkiye sahiptir.

 

iso 14001 belgesi amaçları