ISO 15504 Spice Belgesi

ISO/IEC 15504, yazılım süreci değerlendirmesi için bir uluslararası standarttır. Bu standart, yazılım süreçlerindeki iyileştirme ve yetenek belirleme gibi konulara odaklanır. ISO/IEC 15504, yazılım endüstrisindeki kalite yönetimi ve süreç iyileştirme uygulamaları için bir rehberdir.

ISO/IEC 15504, yazılım sürecinin farklı yönleri üzerinde yoğunlaşır ve bu süreçleri aşağıdaki beş seviyeye ayırır:

 • Seviye 0 – Süreç yok
 • Seviye 1 – Süreç performansı temel olarak yönetilir
 • Seviye 2 – Proje yönetimi süreci tanımlanmıştır
 • Seviye 3 – Süreç tanımlanmış ve standartlaştırılmıştır
 • Seviye 4 – Süreç ölçümleri yapılır ve yönetilir
 • Seviye 5 – Süreç sürekli olarak iyileştirilir

ISO/IEC 15504, yazılım süreci değerlendirmesi için birçok farklı yöntem sunar ve bu yöntemlerin kullanımı, standart tarafından belirlenmiştir. Bu yöntemler, yazılım sürecinin farklı yönlerini ölçmek için kullanılır ve her bir yön için farklı bir süreç özellikleri kümesi belirler.

ISO/IEC 15504, yazılım süreci değerlendirmesi için birçok fayda sağlar. Bu standart, yazılım sürecinin performansını ölçmek, iyileştirme fırsatlarını belirlemek ve sürecin gelecekteki performansını tahmin etmek için kullanılır. Ayrıca, yazılım süreci için bir referans noktası sağlar ve sürecin sürekli olarak iyileştirilmesine olanak tanır.

Sonuç olarak, ISO/IEC 15504, yazılım endüstrisindeki kalite yönetimi ve süreç iyileştirme uygulamaları için bir rehberdir. Bu standart, yazılım sürecinin performansını ölçmek, iyileştirme fırsatlarını belirlemek ve sürecin sürekli olarak iyileştirilmesine olanak tanımak için kullanılır.

Prosedür Nasıl Yazılır veya Nasıl Hazırlanır?

Prosedür Nasıl Yazılır veya Nasıl Hazırlanır diye internette birçok bilgi karmaşası görebilirsiniz. Bu yazımızda size kısaca prosedür nasıl yazılır veya hazırlanır konusundan bahsetmek istiyoruz.

Prosedür; yapılacak bir faaliyetin, yapılma metodunu, kimi zaman da yapılma aşamalarını / basamaklarını anlatan yazılı sistemdir. Prosedür, bir amaca, hedefe ulaşmak için izlenen yol ve yöntemdir. Yönetsel süreçleri anlatan yazılı metin halinde dokümante haline getirilmektedir. İyi bir yönetim sistemi kurmak için, öncelikle çalışma prensiplerini / metotlarını anlatan prosedürlerin doğru ve açık olmasını sağlamak gerekmektedir. Prosedürün tanımı ile ilgili bu bilgiler sonrasında, prosedürün nasıl yazılacağı ile ilgili açıklamalara değinecek olursak;

Prosedürün amacı, kapsamı, sorumluları, performans göstergeleri, prosedür idame edilirken kullanılacak olan ilgili dokümanlar ve prosedürün işletim aşamaları/basamakları, prosedürün yayın tarihi ve revizyon bilgileri, bulunması gereken asgari konulardır.

Bir örnek ile açıklayacak olursak;

İnsan Kaynakları ve Eğitim Prosedürü hazırlayacak olalım. Öncelikle prosedürün amacı; işe giriş çıkışlar ve personelin eğitim ile farkındalığını sağlamak ve takip etmek olacaktır.

Prosedürün kapsamı; personel ihtiyacından, personelin eğitilmesi, özlük haklarının takibi ve işten çıkma sürecini kapsayacaktır.

Prosedürün performans parametreleri/göstergeleri; doğru ve etkin personel temini, personele verilen eğitimlerin yeterliliği, personel sirkülasyonu vb. konular olacaktır.

Prosedür idame edilirken kullanılacak ilgili dokümanlar; Personel talep formu, iş başvuru formu, personel özlük dosyası kontrol listesi, eğitim katılım formu, avans talep formu, izin formu vb. formlar olacaktır.

Prosedür işletim aşamaları/basamakları; personel talebi olması durumunda insan kaynaklarına talep formunun iletilmesi, sonrasında üst yönetimce onay verildiği takdirde ilgili havuzdan veya insan kaynakları sitelerinden personel ilanı açılması, aday personeller ile iş başvuru formu ile mülakatların yapılması, işe giren personel için özlük dosyası açılması ve içindekilerin personel özlük dosyası kontrol listesi ile kontrolünün sağlanması, personel izin talep ettiğinde izin talep formu ile izinlerin verilmesi ve izlenmesi vs. şeklinde akış şemasına benzer bir mantıkla işleyecektir.

Son olarak prosedürün doğru ve etkin işletilmesi için, tüm sistem dokümantasyonunda olması gerektiği gibi bir kimlik bilgileri yani bir yayın tarihi, revize olduğundan bunu izlemek için revizyon tarihi ve revizyon numarası alanlarının olması da gerekmektedir.

Sizde işletmeniz için bir yönetim sistemi kurmak veya en azından prosedürler yazmak istiyorsanız, Toem Kalite ile irtibata geçebilirsiniz.

Politika Nedir?

Politika Nedir? Politika, İtalyancadan dilimize geçmiş bir sözcüktür. Politika, siyaset kelimesi ile eş anlamlı bir sözcüktür. Politika denildiğinde aklımıza ilk gelmesi gereken diğer sözcükler ise; harekat tarzı veya tedbir olabilir.

Politikanın birçok anlamı bulunmaktadır fakat bizim ele alacağımız, kuruluşun amaçları ve idaresi için üst yönetim tarafından resmi bir dil ile hazırlanmış olan, kuruluşun felsefesini ve amaçlarını ifade eden yazılı bildiridir. Kuruluşun, bugün veya ileride gerçekleştirmek istediği hedefleri, sektördeki planladığı yerini hem kurum içi hem kurum dışı kişilere duyurmak amacıyla kuruluşun en üst düzeydeki yetkilisi tarafından yazılı metin haline getirilerek hazırlanan yazılı metinlere politika denilmektedir. Üst yönetimce hazırlanması gereken bir politikanın aynı zamanda onaylanmış (imzalanmış olabilir) gerekmektedir. Yönetim sistemleri kurup sürdürecek bir kuruluşun politikasında, müşteri memnuniyeti, sürekli iyileştirme, kuruluşun amaç ve bağlamı olmazsa olmazlardır. Politikalar kimi zaman sadece kuruluş içinde, kimi zaman sadece kuruluş içerisinde duyurulabiliyor. Ancak yönetim sistemleri kapsamında hem kuruluş içi hem de kuruluş dışı duyurulması sağlanmalıdır.

Bu bilgiler ışığında bir kalite politikasında olması gerekenler ile birlikte örneklendirecek olursak;

Toem Kalite olarak;

 • Çalışanlarına ve ülkesine değer katan bir kuruluş olarak, işini seven, sahiplenen, kendini geliştiren ve verimli çalışmanın bilincinde olan personeliyle birlikte;
 • Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001:2015 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesini;
 • Sunduğumuz her hizmetin, her projenin sonunda gerekli değerlendirmeleri yaparak, elde edilen veriler ile hep daha iyisini, daha fazlasını planlamayı ve uygulamayı,
 • Müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan bir işletme ve marka olmayı,
 • Araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunarak, yenilikleri takip etmeyi ve sektörle ilgili son yeniliklerin kullanılmasını sağlamayı,
 • Uluslararası kalite standartlarına uymayı ve etkinliğini sürekli iyileştirmeyi,
 • Hizmet kalitesinden ödün vermeden müşteri beklentilerini en üst seviyede karşılamayı ve marka değerini artırmayı,
 • İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olarak, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı,
 • Edindiğimiz tüm bilgi ve birikimlerimizi, müşterilerimiz ile sürekli olarak paylaşmayı ‘’Kalite Politikamız’’ olarak,

Taahhüt ederiz…

ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 İlgili Taraf İhtiyaç ve Beklentileri

İlgili Tarafların İhtiyaç ve Beklentilerinin Anlaşılması
2018 yılında en son geçiş için eylül ayı belirlendiğini biliyorsunuz. 2015 revizyonu gereğince maddelerin yapı taşlarını inceleyerek anlamamız gerekmektedir. Değişen maddelerden biri olarak 4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri maddesine göz atalım.

Yüksek Seviye Yapının gerekliliği olarak ISO 9001 ve ISO 14001’genel başlıkları aynı ve uygun olan yerlerde gereklilikler de aynı veya benzer. Bu,  iki standarda göre yönetim sistemi kurmayı planlayan kuruluşlar için kolaylık sağlayacak. İleride ISO 45001 olarak yayınlanacak olan OHSAS 18001’in de genel başlıkları aynı olacak.

Bu yazıda her iki standarda yeni eklenen eklenen gerekliliklerden birisine ilişkin olarak fikir vermeye çalışacağım.

Devamını Oku