iso 9001 standart maddeleri

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi Kullanımı ve Yararları Nelerdir?

ISO 9001 belgesi Çok sayıda son kullanıcı veya müşteri tarafından aranan ve ilk tercih sebebi olmaktadır. Bu belge kuruluşunuza bir pazar avantajı sağlayacağı gibi ISO 9001 pazar avantajı dışında, kuruluşunuza bir sürekli iyileştirme mekanizması ve disiplini kazandırır.

Ancak belgenin alınması kusursuzluğu başardığınız anlamına gelmez. ISO 9001 belgeli bir kuruluşta her problem bir iyileştirme fırsatı olarak görülür. Problemin bir daha tekrarlanmamasını sağlamak, çözümünden daha önemlidir.

Maddeler halinde yararlarını şu şekilde sıralayabiliriz.

1 - Kalite bilincinde çalışanlar arasında önemli derecede artış sağlanması
2 - Kuruluşunuzu piyasa değeri ve prestijindeki azınmsanmayacak artış
3 - Rakiplerinize karşı hizmet verdiğiniz sektörde ayırt edici bir özellik
4 - Uluslarası geçerlilikteki bir belgeye sahip olacak kuruluşunuzun ticari faliyetlerinde gözle gözüken bşir artış.
5 - İhracat faliyetlerinizde kaliteniz belgelendirme.
6 - Müşteri memnuniyetinde ve sadakatinde öenmli derece artış.
7 - Hata oronlarında ve yenilenen kronik hatalarda önemli derecede düşüş.
8 - İşletme içi yetki ve sorumlulukların tespitinde ve dağıtılmasında kolaylık sağlanması.
9 - İşletme faaliyetlerinin standartlaştırılmasını sağlayacak dökümantasyonun (altyapının) oluşturulması
10 - Geçmişe yönelik arşivleşme ve dökümantasyon sisteminin oturması.
11 - Kurumsallaşma yolunda atılabilecek en önemli adım ..

ISO 9001

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Genel

ISO 9001 kalite yönetim sistemi; bir ürün yada hizmeti girdisinden son ürün çıktısına kadar (satın almadan, müşteri deposuna ulaşmasına kadar) her süreç esnasında beklentilerin tümünü karşılayacak biçimde kalite güvencesini sağlayan ve tüm bu süreçler esnasında sürekliliğin olması ile müşteri memnuniyetinin en üst düzeyde oluşturulmasını ön planda tutan bir standarttır. ISO 9001 kalite yönetim sistemi son revizyon ile birlikte iso 9001:2015 olarak revize edilmiş olup çok daha kapsamlı bir hale getirilmiştir.

Standardın ilk versiyonundan itibaren temel olarak yaptığını yaz, yazdığını yap mantığını kuruluşlara entegre etmeyi sağlayan bir yapı olmayı hedeflemiştir.
Köken olarak İngiltere’ de standart uygulanmaya başlanmış ve tüm ülkeler bazında benimsenmiştir.  Bir firmaya ait tüm analizlerin yapılarak müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı hedefleyen iso 9001 sistemi, kuruluşun yapısına göre oluşturulan prosedürlerle tuttuğu kayıtlar ile oluşabilecek tüm sorunlara karşı bir sorumlu olmasını sağlamaktadır. Bu yol ile birlikte hem müşteri hemde tedarikçiler korunmakta olur.
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi çok evrensel bir standarttır. Maddeleri 100 den fazla ülkenin ortak kararlarıyla oluşturulmuş ve her sektör için uygulanabilirliği sağlanmıştır.

Ülkemizde son zamanlarda önemlilik düzeyi oldukça artmış ve firma sahipleri kendilerini bu konuda geliştirmek için gerekli kaynakları sağlamaya başlamışlardır. Genel olarak bakıldığında oldukça yararlı olan iso 9001 kalite yönetim sistemi, uygulanabilirliği sağlandığında tüm girdi ve çıktıların analizlerinin yapılmasını ve yıllık belirlenen hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmediğini görebilmenizi sağlayan en şeffaf yapıdır.
ISO 9001 sisteminin karşılıklı bir sistem olduğu unutulmamalıdır. Bir firma bu sistemi kullanmaktaysa ve kendini iso 9001 kalite yönetim sistemi ile belgelendirerek ispatlamışsa, çalıştığı firmalardan da aynı şekilde kalite sistemi uygulanmasını isteyebilir.

Tüm yönetim sistemlerinin zaman içerisinde revize edilerek iso 9001:2015 versiyona paralel bir yapıda olması sağlanacaktır. Şu an için iso 14001:2015 çevre yönetim sistemi de revize edilmiş ve iso 9001:2015 gibi 10 madde olarak güncellenmiştir. Buna eş olarak yakın zamanda iso 22000 gıda güvenliği yönetim sistemi gerekli revizyonu görecektir. Aynı şekilde ohsas 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin de iso standartı olarak tanımlanması ve isminin iso 45001 olarak revize edilmesi için son taslak onaylanmıştır.