iso 9001 standart maddeleri

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi Kullanımı ve Yararları Nelerdir?

ISO 9001 belgesi Çok sayıda son kullanıcı veya müşteri tarafından aranan ve ilk tercih sebebi olmaktadır. Bu belge kuruluşunuza bir pazar avantajı sağlayacağı gibi ISO 9001 pazar avantajı dışında, kuruluşunuza bir sürekli iyileştirme mekanizması ve disiplini kazandırır.

Ancak belgenin alınması kusursuzluğu başardığınız anlamına gelmez. ISO 9001 belgeli bir kuruluşta her problem bir iyileştirme fırsatı olarak görülür. Problemin bir daha tekrarlanmamasını sağlamak, çözümünden daha önemlidir.

Maddeler halinde yararlarını şu şekilde sıralayabiliriz.

1 - Kalite bilincinde çalışanlar arasında önemli derecede artış sağlanması
2 - Kuruluşunuzu piyasa değeri ve prestijindeki azınmsanmayacak artış
3 - Rakiplerinize karşı hizmet verdiğiniz sektörde ayırt edici bir özellik
4 - Uluslarası geçerlilikteki bir belgeye sahip olacak kuruluşunuzun ticari faliyetlerinde gözle gözüken bşir artış.
5 - İhracat faliyetlerinizde kaliteniz belgelendirme.
6 - Müşteri memnuniyetinde ve sadakatinde öenmli derece artış.
7 - Hata oronlarında ve yenilenen kronik hatalarda önemli derecede düşüş.
8 - İşletme içi yetki ve sorumlulukların tespitinde ve dağıtılmasında kolaylık sağlanması.
9 - İşletme faaliyetlerinin standartlaştırılmasını sağlayacak dökümantasyonun (altyapının) oluşturulması
10 - Geçmişe yönelik arşivleşme ve dökümantasyon sisteminin oturması.
11 - Kurumsallaşma yolunda atılabilecek en önemli adım ..

Bu yazı için yorumlar kapalı.