Hizmet Yeterlilik Belgesi – HYB

Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) Nedir?
Hizmet yeterlilik belgesi son kullanıcıya verilen hizmetle ilgili Türk Standardına ve kriterlerine
uygun olduğunu, yeterli olduğunu gösteren belgelendirmeye denir.

 

Hizmeti verecek olan kuruluşun uygun olduğunun tespiti yapıldıktan sonra verilen belge ise Hizmet yeterlilik belgesidir.
Belgeyi alan işletmelerin kullanacağı logo şekli yandaki gibi olacaktır.

 

Hizmet yeterlilik belgesinin (HYB’nin) Sağladığı Yararlar Neler?

 • Belgeyi alan işletmelerdeki tüm ekipmanlar sigortalı olmaktadır.
 • HYB için belgeli firmanın hizmete uygunluğunun tam olduğu garanti altında olmaktadır.
 • İşletmelerin ihale şartlarını karşılayacak sertifikanın sahibi olduğu garanti altındadır.
 • Verilecek yada verilmiş olan tüm hizmet geriye dönük olarak izlenebilmektedir.
 • Müşteriler fiyat yönünden standart tarifeler altında olduğunu bilmektedir.
 • Hizmet verilen tüketiciye ait tüm hakların korunmasını sağlamaktadır.
 • Kuruluşların müşteri sayısının artmasına destek olmaktadır.
 • Hizmetin belirtilen sözleşmelerdeki süre zarfına ve belirtilen kurallara bağlı olarak verilmesini sağlamaktadır.
 • Verilen hizmetin kalitesini en üst düzeyde sağlamaktadır.
 • Özellikle müşteri memnuniyetinin artmasını hedefler.
 • Ürün ile ilgili satış sonrası hizmetlerin güvenle yürütülmesini sağlar.

Devamını Oku

TS 12257 Öğrenci ve Personel Taşımacılığı ile ilgili Kurallar

TS 12257 Hizmet Yeterlilik Belgesi – HYB

TS 12257 Öğrenci ve Personel Taşımacılığı ile ilgili Genel Kurallar standardı il olarak 2001 yılında yayınlanmıştır. Günümüzde yaşanan olaylar sebebiyle ve ilgili kanunlar yıl içerisinde değişmesiyle birlikte Türk Standartları Enstitüsü Hizmet İhtisas Kurulu’na bağlı TK09 Sanayi Hizmetleri Teknik Komitesi tarafından 27 Nisan 2018 Tarihinde revize edilerek TS 12257:2018 standart olarak yayınlanmıştır.

Bu standardın hazırlanması aşamasında milletler arası standartlar ve ekonomik ilişkilerimizin güçlü olduğu yabancı ülkelerde bulunan standartlarda göz önüne alınmıştır. Diğer standartlarında incelenmesi ve komitenin fikir alışverişleri ile oluşan TS 12257:2018 standardında, yarar görülen hallerde, olabilen yakınlık ve benzerliklerin sağlanmasına ve bu esasların, ülkemiz şartları ile bağdaştırılmasına çalışılmıştır.
TS 12257 Belgesi için oluşturulan temel Maddeler aşağıdaki gibidir.

 • Kapsam
 • TS 12257 BelgesiBağlayıcı atıflar
 • Terimler ve tanımlar
 • Genel kurallar
  • Yapısal özellikler ile ilgili kurallar
  • İşletmecilik ile ilgili kurallar
  • Öğrenci ve personel taşıma hizmeti veren işletmeciler ile ilgili kurallar
  • Çalışanlar ile ilgili kurallar
 • Çeşitli hükümler
 • Bağlayıcı Ek maddeler
 • Yararlanılan Kaynaklar

TS 12257 Standart Kapsamı Nedir?
Bu standart; öğrenci, personel, müşteri taşıma hizmetleri yapan taşımacı veya işleticinin yapısal, işletmecilik ve servis taşıtı teknik özellikleri ile taşımacı, şoför ve rehber personelin uyması gereken kuralları kapsar.

Devamını Oku

TS 13805 Oto Ekspertiz Hizmetleri için Hizmet Yeterlilik Belgesi

TS 13805 Karayolu Motorlu Taşıtları Test Merkezleri için Kurallar

Oto Ekspertiz Hizmetleri için

TS 13805 Standardı; karayolu motorlu taşıtlar için taşıt/ekspertiz test merkezlerinin; yapısal özellikleri, işletmecilik, çalışanlarının özellikleri, teknik donanım ve güvenlik ile ilgili kuralları kapsar.

Oto ekspertiz test merkezleri araçların sınıfına göre; motor, vites kutusu, aktarma organları, fren sistemi, süspansiyon sistemi, elektrik ve elektronik sistemler, yardımcı sistemler (aksesuarlar), ilave sistemler (tadilatlar) gövde (şasi, kaporta ve boya) vb. gibi konularda kontrol hizmetleri sunan ve raporlayan kuruluşlardır.
Taşıt test merkezleri (oto ekspertiz) yukarıda tanımlı alanlarda hizmet verebilmesi için bu standartta belirtilmiş olan gerekleri yerine getirmeleri durumunda TSE tarafından belgelendirilmektedirler.
tse hybTS 13805 Karayolu motorlu taşıtları test merkezleri standardının gereklilikleri şu şekildedir.
Yapısal özellikler:
İşletmenin konumu, yeri, büyüklüğü, ekipmanları vb. gibi yapısal özellikleri belirlenir.
İşletmecilik ile ilgili kurallar:
Proses akışları, iş planları, organizasyonel yapı, yetkinlik ve sorumluluklar, iş güvenliği çalışmaları, acil durumlar, acil durum ekiplerinin oluşturulması, müşteri sözleşmeleri, raporlamalar ve analizler hazırlanıp dokümante edilmektedir.
Teknik donanım ile ilgili kurallar:
İşletme içerisinde bulundurulması zorunlu ekipmanlar sağlanmalıdır.
Personel ile ilgili kurallar:
Personel nitelikleri hazırlanır, gerekli eğitimler belirlenerek alınması sağlanır. Tüm personellere farkındalıklar sağlanır.
Güvenlik ile ilgili kurallar:
Hizmet verilen araçlar ve iş yeri için gerekli güvenlik tedbirleri alınmalıdır. Devamını Oku