TS 12257 Öğrenci ve Personel Taşımacılığı ile ilgili Kurallar

TS 12257 Hizmet Yeterlilik Belgesi – HYB

TS 12257 Öğrenci ve Personel Taşımacılığı ile ilgili Genel Kurallar standardı il olarak 2001 yılında yayınlanmıştır. Günümüzde yaşanan olaylar sebebiyle ve ilgili kanunlar yıl içerisinde değişmesiyle birlikte Türk Standartları Enstitüsü Hizmet İhtisas Kurulu’na bağlı TK09 Sanayi Hizmetleri Teknik Komitesi tarafından 27 Nisan 2018 Tarihinde revize edilerek TS 12257:2018 standart olarak yayınlanmıştır.

Bu standardın hazırlanması aşamasında milletler arası standartlar ve ekonomik ilişkilerimizin güçlü olduğu yabancı ülkelerde bulunan standartlarda göz önüne alınmıştır. Diğer standartlarında incelenmesi ve komitenin fikir alışverişleri ile oluşan TS 12257:2018 standardında, yarar görülen hallerde, olabilen yakınlık ve benzerliklerin sağlanmasına ve bu esasların, ülkemiz şartları ile bağdaştırılmasına çalışılmıştır.
TS 12257 Belgesi için oluşturulan temel Maddeler aşağıdaki gibidir.

 • Kapsam
 • TS 12257 BelgesiBağlayıcı atıflar
 • Terimler ve tanımlar
 • Genel kurallar
  • Yapısal özellikler ile ilgili kurallar
  • İşletmecilik ile ilgili kurallar
  • Öğrenci ve personel taşıma hizmeti veren işletmeciler ile ilgili kurallar
  • Çalışanlar ile ilgili kurallar
 • Çeşitli hükümler
 • Bağlayıcı Ek maddeler
 • Yararlanılan Kaynaklar

TS 12257 Standart Kapsamı Nedir?
Bu standart; öğrenci, personel, müşteri taşıma hizmetleri yapan taşımacı veya işleticinin yapısal, işletmecilik ve servis taşıtı teknik özellikleri ile taşımacı, şoför ve rehber personelin uyması gereken kuralları kapsar.

TS 12257 Belgesini kimler alabilir?
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen TS 12257 Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) işletmelerin bulundukları adrese göre verilmektedir. Eğer aynı adreste birden fazla turizm şirketi varsa sadece o adresteki bir firma tse-hyb belgesini alabilir. Diğer firmalar belgeyi alamazlar.
Ayrıca home ofis olarak gösterilen işletmeler yada evini direk ofis kullanımı gibi gösteren işletmeler TS 12257:2018 Öğrenci ve Personel Taşımacılığı için belge alamamaktadırlar.

Standardın bağlayıcı özellikleri nelerdir?
TS 12257 Belgesi uygulanması kolay ama vakit isteyen bir belgedir. Standardın uygulanması için 5 ayrı standarda atıfta bulunulmuş olup tüm düzenlemelerin bu standartlara göre yapılması gerekmektedir. Aşağıdaki standartlar çerçevesinde bu standardı uygulamanız gerekmektedir.

 • TS 13346 İş yerleri için genel kurallar,
 • TS 8357 İş yerleri – Halka veya müşterilere açık tuvaletler – Sınıflandırma – Genel ve özel kurallar,
 • TS 11228 Karayolu Taşıtları – Minübüsler-Yolcu Hizmetleri için,
 • TS 4019 İlk yardım çantası – Genel amaçlı
 • TS EN ISO 20471 Yüksek görülebilirlik uyarısı olan giyecek – Deney metotları ve özellikler

TS 12257 Belgesi Nasıl Alınır?
Turizm firmaları yol belgesini alabilmek için önce Gümrük ve Ticaret bakanlığından cookey numarası almalıdır. Uzun yıllardır sektörde olan firmalarda genellikle cookey numarası bulunmaktadır fakat fazla bilinmediğinden dolayı adres sorunları sıkça yaşanmaktadır. Eğer firmanızın cookey numarası var ama eski adresiniz yada ünvanınız değiştiyse eski ünvanınız kalmışsa, yine gümrük ve ticaret ile müdürlüğüne başvuruda bulunarak güncellettirebilirsiniz.
Cookey numarası olan firmalar direk başvuru adımına geçebilirler.

Cokey numarası alındıktan sonra TSE-HYB belgesi müracaatında bulunulur. Gerekli tüm argümanların ve başvurunun tamamlanmasının ardından dokümantasyon ile uygulamasal gereklilikler tamamlanır. Bu arada başvuru süreci işlemekte olup tse tarafına planlama gitmektedir.
Başvuru yapıldıktan sonra en fazla 15 gün içerisinde Tse denetmenleri uygunluğu tespit etmek amaçlı ofisi ziyaret eder. Gerekli dokümanlar incelendikten sonra örnek olarak bir araç denetmen tarafından incelenmektedir. İncelenen araçta standardın istemiş olduğu tüm koşulların sağlanması gerekmektedir.

Denetimin bitmesinin ardından eksik bulunması durumunda eksikler için 10 gün süre verilerek tamamlanması beklenir. eksik bulunmaz ise tse tarafından belge düzenlemeniz yapılır.