ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 İlgili Taraf İhtiyaç ve Beklentileri

İlgili Tarafların İhtiyaç ve Beklentilerinin Anlaşılması
2018 yılında en son geçiş için eylül ayı belirlendiğini biliyorsunuz. 2015 revizyonu gereğince maddelerin yapı taşlarını inceleyerek anlamamız gerekmektedir. Değişen maddelerden biri olarak 4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri maddesine göz atalım.

Yüksek Seviye Yapının gerekliliği olarak ISO 9001 ve ISO 14001’genel başlıkları aynı ve uygun olan yerlerde gereklilikler de aynı veya benzer. Bu,  iki standarda göre yönetim sistemi kurmayı planlayan kuruluşlar için kolaylık sağlayacak. İleride ISO 45001 olarak yayınlanacak olan OHSAS 18001’in de genel başlıkları aynı olacak.

Bu yazıda her iki standarda yeni eklenen eklenen gerekliliklerden birisine ilişkin olarak fikir vermeye çalışacağım.

ISO 9001:2015 ve ISO 14001:205  Madde 4. “Kuruluşun Çerçevesi”  ve Madde 4.1 “Kuruluşun ve çerçevesinin anlaşılması”  başlıklarını taşıyor. Bu maddelerin devamı olan Madde 4.2  “İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması” na göz atacağız kısaca.
ISO 9001:2015 4.2 Understanding the needs and expectations of interested parties
Due to their effect or potential effect on the organization’s ability to consistently provide products and services that meet customer and applicable statutory and regulatory requirements, theorganization shall determine:
a) the interested parties that are relevant to the quality management system;
b) the requirements of these interested parties that are relevant to the quality management system.

The organization shall monitor and review information about these interested parties and their relevant requirements
ISO 14001:2015 4.2 Understanding the needs and expectations of interested parties
The organization shall determine:
a) the interested parties that are relevant to the environmental management system;
b) the relevant needs and expectations (i.e. requirements) of these interested parties;
c) which of these needs and expectations become its compliance obligations.

Türkçe anlamı şu şekildedir;
ISO 9001:2015 madde 4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması

Müşteri gerekliliklerine ve uygulanabilir yasal ve düzenleyici gerekliliklere uygun olarak ürün ve hizmetleri tutarlı olarak temin etme yeteneğine olan etkileri veya potensiyel etkileri nedeni ile Kuruluş şunları tespit etmelidir:
a)Kalite Yönetim Sistemi ile ilişkili ilgili taraflar,
b)Bu ilgili tarafların kalite yönetim sistemi ile ilişkili gereklilikleri

Kuruluş bu ilgili taraflar ve onların alakalı gereklilikleri hakkındaki bilgiyi izlemeli ve gözden geçirmelidir.

 

ISO 14001:2015 madde 4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması

Kuruluş aşağıdakileri belirleyecektir :
a)Çevre yönetim sistemi ile ilişkili ilgili taraflar,
b)Bu ilgili tarafların ilişkili ihtiyaç ve beklentileri (gereklilikleri)
c)Bu ihtiyaç ve beklentilerin hangilerinin kuruluş için zorunluluk olduğu

 

Bütün kuruluşların ilgili tarafları genel olarak benzer olmakla birlikte, kuruluşun içinde bulunduğu ve operasyonlarını gerçekleştirdiği alanda/sahada etkileşimde bulunduğu taraflar kendine özgüdür ve  her kuruluş için ayrı ayrı belirlenmesi gerekir. Buna paralel olarak ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri de (gereklilikleri)  genel olarak aynıdır ancak her kuruluşa özel olarak belirlenmesi gerekir.

Aşağıdaki tablo kalite yönetim sistemi ve çevre yönetimi sisteminden oluşan bir entegre yönetim sistemi için olabilecek ilgili tarafları ve bunların ihtiyaç ve beklentilerini gösteriyor.

Bu yazı için yorumlar kapalı.