ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi Terimleri ve Prensipleri Nelerdir?

ISO 9001 Mevcut ve var olan işleyişin şartları karşılama derecesine verilen isime kalite denmektedir. Kalite sistemi ile ilgili olarak yönetim tarafından oluşturulan ve şirketin yönelişini ve toplam hedefleri gösteren, ifade eden metinler topluluğuna kalite politikası adı verilir. Bir organizasyonun yönetilmesi, iyileştirilmesi ve kontrolü için koordine edilmiş faaliyetler bütününe kalite sistemi yönetimi denir. Kalite ile ilişkili olarak istenen veya amaçlanan her şey kalite hedefidir.

  • Müşteri Odaklılık
  • Liderlik
  • Çalışanların Katılımı
  • Proses Yaklaşımı
  • Yönetime Sistem Yaklaşımı
  • Sürekli İyileştirme
  • İyileştirme
  • Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım
  • Karşılıklı Çıkara Dayalı Tedarikçi İlişkileri

Kalite hedeflerinin ayrılmış (SMART) Olması;
S - Specified / belirli, ilgili bölüm ve proses için
M - Measurable / Ölçülebilir
A - Achievable / Ulaşılabilir
R - Real / Gerçekçi
T - Timing / Zamana bağlı

Proses Yaklaşımı;
P - Planla.. Hedefleri & Prosesleri BelirleR
U - Uygula.. Prosesleri Uygula
K - Kontrol Et.. İzle & Ölç
İ - İyileştir.. Sürekli İyileşme Sağla

Kalite Yönetiminin, kalite hedeflerinin belirlenmesi ve bu hedeflerin karşılanması için gerekli operasyonel proses ve ilgili kaynakların temini konusunda odaklanmış bir parçasına kalite planlaması denir. İşletmenin kalite şartlarını karşılama kabiliyetinin artırılmasına odaklanmış kalite yönetiminin bir parçasına iyileştirme denir.

Bir Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir