Hizmet Yeterlilik Belgesi – HYB

Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) Nedir?
Hizmet yeterlilik belgesi son kullanıcıya verilen hizmetle ilgili Türk Standardına ve kriterlerine
uygun olduğunu, yeterli olduğunu gösteren belgelendirmeye denir.

 

Hizmeti verecek olan kuruluşun uygun olduğunun tespiti yapıldıktan sonra verilen belge ise Hizmet yeterlilik belgesidir.
Belgeyi alan işletmelerin kullanacağı logo şekli yandaki gibi olacaktır.

 

Hizmet yeterlilik belgesinin (HYB’nin) Sağladığı Yararlar Neler?

 • Belgeyi alan işletmelerdeki tüm ekipmanlar sigortalı olmaktadır.
 • HYB için belgeli firmanın hizmete uygunluğunun tam olduğu garanti altında olmaktadır.
 • İşletmelerin ihale şartlarını karşılayacak sertifikanın sahibi olduğu garanti altındadır.
 • Verilecek yada verilmiş olan tüm hizmet geriye dönük olarak izlenebilmektedir.
 • Müşteriler fiyat yönünden standart tarifeler altında olduğunu bilmektedir.
 • Hizmet verilen tüketiciye ait tüm hakların korunmasını sağlamaktadır.
 • Kuruluşların müşteri sayısının artmasına destek olmaktadır.
 • Hizmetin belirtilen sözleşmelerdeki süre zarfına ve belirtilen kurallara bağlı olarak verilmesini sağlamaktadır.
 • Verilen hizmetin kalitesini en üst düzeyde sağlamaktadır.
 • Özellikle müşteri memnuniyetinin artmasını hedefler.
 • Ürün ile ilgili satış sonrası hizmetlerin güvenle yürütülmesini sağlar.

Devamını Oku

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Günümüzde bireylere ilişkin çeşitli veriler gelişen teknolojinin de etkisiyle her gün farklı platformlarda kolaylıkla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Bu verilerin işlenmesi kişiler ile mal ve hizmet sunanlar bakımından bazı kolaylıklar ve avantajlar sağlasa da verilerin istismar edilme riskini de beraberinde getirmektedir. Bu nedenle, kişisel verileri koruyabilmek adına hukuki bir altyapının oluşturulması da zorunluluk haline gelmektedir.
Kişisel verilerin korunmasının özünde kişiliğin korunması yer almaktadır. Bu açıdan bakıldığında, kişisel verilerin korunması hakkı, özel hayatın gizliliği hakkının özel bir biçimi olarak kişinin onur ve şahsiyetinin korunması ile kişiliğini serbestçe geliştirebilmesi için bireyin temel hak ve özgürlüklerini kişisel verilerin işlenmesi sırasında korumayı amaçlamaktadır.

2010 yılında yapılan değişiklik sonucunda Anayasanın 20.nci maddesine eklenen fıkra ile kişisel verilerin korunması Anayasal güvence altına alınmış ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin usul ve esasların kanunla düzenleneceği hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 07.04.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kanunla, kişisel verilerin işlenmesi disiplin altına alınarak sınırsız biçimde ve gelişigüzel toplanması, yetkisiz kişilerin erişimine açılması, ifşası veya amaç dışı ya da kötüye kullanımı sonucu kişilik haklarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin denetim mekanizmaları oluşturularak, bu verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin engellenmesi hedeflenmektedir.

Kanun kişisel verilerin işlenmesini sınırlamamakta, tam tersine veri temelli ekonomide daha rekabetçi bir noktada olabilmek adına kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Diğer bir ifadeyle, Kanunda kişisel verilerin korunması hakkı ile veri temelli ekonomi arasında bir denge tesis edilmesi gözetilmektedir.

Kanun, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanmaktadır.
Devamını Oku

ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 İlgili Taraf İhtiyaç ve Beklentileri

İlgili Tarafların İhtiyaç ve Beklentilerinin Anlaşılması
2018 yılında en son geçiş için eylül ayı belirlendiğini biliyorsunuz. 2015 revizyonu gereğince maddelerin yapı taşlarını inceleyerek anlamamız gerekmektedir. Değişen maddelerden biri olarak 4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri maddesine göz atalım.

Yüksek Seviye Yapının gerekliliği olarak ISO 9001 ve ISO 14001’genel başlıkları aynı ve uygun olan yerlerde gereklilikler de aynı veya benzer. Bu,  iki standarda göre yönetim sistemi kurmayı planlayan kuruluşlar için kolaylık sağlayacak. İleride ISO 45001 olarak yayınlanacak olan OHSAS 18001’in de genel başlıkları aynı olacak.

Bu yazıda her iki standarda yeni eklenen eklenen gerekliliklerden birisine ilişkin olarak fikir vermeye çalışacağım.

Devamını Oku

TS 12257 Öğrenci ve Personel Taşımacılığı ile ilgili Kurallar

TS 12257 Hizmet Yeterlilik Belgesi – HYB

TS 12257 Öğrenci ve Personel Taşımacılığı ile ilgili Genel Kurallar standardı il olarak 2001 yılında yayınlanmıştır. Günümüzde yaşanan olaylar sebebiyle ve ilgili kanunlar yıl içerisinde değişmesiyle birlikte Türk Standartları Enstitüsü Hizmet İhtisas Kurulu’na bağlı TK09 Sanayi Hizmetleri Teknik Komitesi tarafından 27 Nisan 2018 Tarihinde revize edilerek TS 12257:2018 standart olarak yayınlanmıştır.

Bu standardın hazırlanması aşamasında milletler arası standartlar ve ekonomik ilişkilerimizin güçlü olduğu yabancı ülkelerde bulunan standartlarda göz önüne alınmıştır. Diğer standartlarında incelenmesi ve komitenin fikir alışverişleri ile oluşan TS 12257:2018 standardında, yarar görülen hallerde, olabilen yakınlık ve benzerliklerin sağlanmasına ve bu esasların, ülkemiz şartları ile bağdaştırılmasına çalışılmıştır.
TS 12257 Belgesi için oluşturulan temel Maddeler aşağıdaki gibidir.

 • Kapsam
 • TS 12257 BelgesiBağlayıcı atıflar
 • Terimler ve tanımlar
 • Genel kurallar
  • Yapısal özellikler ile ilgili kurallar
  • İşletmecilik ile ilgili kurallar
  • Öğrenci ve personel taşıma hizmeti veren işletmeciler ile ilgili kurallar
  • Çalışanlar ile ilgili kurallar
 • Çeşitli hükümler
 • Bağlayıcı Ek maddeler
 • Yararlanılan Kaynaklar

TS 12257 Standart Kapsamı Nedir?
Bu standart; öğrenci, personel, müşteri taşıma hizmetleri yapan taşımacı veya işleticinin yapısal, işletmecilik ve servis taşıtı teknik özellikleri ile taşımacı, şoför ve rehber personelin uyması gereken kuralları kapsar.

Devamını Oku

9001 22000 Belge Kampanyası

Belgelendirme de Bahar Kampanyası..

Uluslararası akreditasyona sahip olan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminde kampanya.. Bu fiyatlardan faydalanmak için bizimle iletişime geçiniz.

9001,-22000-2-belge-kampanyası

 

 

Kampanyamızdan yararlanmak için bizimle iletişime geçiniz.

 1. 0850 755 90 55 numaralı telefondan bizi arayınız.
 2. bilgi@toemkalite.com mail adresine  mail atarak dönüş yapmamızı sağlatabilirsiniz.
 3. Aşağıdaki iletişim formunu kullanarak bize ulaşabilirsiniz.

  Adınız Soyadınız (gerekli) E-postanız (gerekli) Konu
  Mesajınız

   

  Not: Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.  Ortalama 5 gün içerisinde sertifika komite tarafından onaylanarak basılacaktır. Basım işleminden sonra 36 saat içerisinde ilgili kuruma benzersiz ID gönderilecek ve tanınır hale gelecektir.

  TS 13805 Oto Ekspertiz Hizmetleri için Hizmet Yeterlilik Belgesi

  TS 13805 Karayolu Motorlu Taşıtları Test Merkezleri için Kurallar

  Oto Ekspertiz Hizmetleri için

  TS 13805 Standardı; karayolu motorlu taşıtlar için taşıt/ekspertiz test merkezlerinin; yapısal özellikleri, işletmecilik, çalışanlarının özellikleri, teknik donanım ve güvenlik ile ilgili kuralları kapsar.

  Oto ekspertiz test merkezleri araçların sınıfına göre; motor, vites kutusu, aktarma organları, fren sistemi, süspansiyon sistemi, elektrik ve elektronik sistemler, yardımcı sistemler (aksesuarlar), ilave sistemler (tadilatlar) gövde (şasi, kaporta ve boya) vb. gibi konularda kontrol hizmetleri sunan ve raporlayan kuruluşlardır.
  Taşıt test merkezleri (oto ekspertiz) yukarıda tanımlı alanlarda hizmet verebilmesi için bu standartta belirtilmiş olan gerekleri yerine getirmeleri durumunda TSE tarafından belgelendirilmektedirler.
  tse hybTS 13805 Karayolu motorlu taşıtları test merkezleri standardının gereklilikleri şu şekildedir.
  Yapısal özellikler:
  İşletmenin konumu, yeri, büyüklüğü, ekipmanları vb. gibi yapısal özellikleri belirlenir.
  İşletmecilik ile ilgili kurallar:
  Proses akışları, iş planları, organizasyonel yapı, yetkinlik ve sorumluluklar, iş güvenliği çalışmaları, acil durumlar, acil durum ekiplerinin oluşturulması, müşteri sözleşmeleri, raporlamalar ve analizler hazırlanıp dokümante edilmektedir.
  Teknik donanım ile ilgili kurallar:
  İşletme içerisinde bulundurulması zorunlu ekipmanlar sağlanmalıdır.
  Personel ile ilgili kurallar:
  Personel nitelikleri hazırlanır, gerekli eğitimler belirlenerek alınması sağlanır. Tüm personellere farkındalıklar sağlanır.
  Güvenlik ile ilgili kurallar:
  Hizmet verilen araçlar ve iş yeri için gerekli güvenlik tedbirleri alınmalıdır. Devamını Oku