ohsas 18001 belgesiOHSAS 18001 belgesi olarak geçen standardın temel amacı; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatın ışığı altında, kuruluştaki söz konusu riskleri ortadan kaldırarak veya en aza indirerek, sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve bu ortamı yönetmektir.  OHSAS 18001 belgesi bir kaç başlık altında şu şekilde toplanabilir.

 • Çalışanları korumak: Çalışanları iş yerinde oluşabilecek olumsuz etkilerden korumak, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak iş sağlığı ve güvenliğinin ana amacı olmaktadır.
 • Üretim güvenliğini sağlamak: İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş gücü ve iş günü kayıplarının en aza indirilmesi, dolayısıyla iş veriminde artışın sağlanmasıyla üretimin (ürün/hizmet) korunması iş sağlığı ve güvenliğinin amaçlarından biridir.
 • İşletme güvenliğini sağlamak: Çalışma ortamlarında alınan tedbirlerle, işletmeyi tehlikeye sokabilecek yangın, patlama, makine arızaları ve devre dışı kalmaların ortadan kaldırılması işletme güvenliğini sağlayacaktır.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

OHSAS 18001 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemine bağlı bazı tanımlamalar aşağıdaki gibidir;

Kaza: Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara neden olan istenmeyen olay.
Zarar: İnsanların yaralanması, hastalanması, malın, çalışılan yerin zarar görmesi veya bunların birlikte gerçekleşmesine sebep olabilecek olası kaynak ve durum.
İş Sağlığı ve Güvenliği: Çalışanların, geçici işçilerin, müteahhit personelin, ziyaretçilerin ve çalışma alanındaki diğer insanların refahını etkileyen etkenler ve şartlar.
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi: Kuruluşun faaliyetleri ile ilgili ISG riskleri yönetimini kolaylaştıran, tüm yönetim sisteminin bir parçasıdır. Bu kuruluş yapısını, faaliyet planlarını, sorumlulukları, deneyimleri, süreçleri, prosedürleri ve kuruluşun ISG politikasının geliştirilmesi, uygulanması, iyileştirilmesi, başarılması, gözden geçirilmesi ve sürdürülmesi için kaynakları kapsar.
Risk Değerlendirmesi: Bütün süreçlerde, riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve riske tahammül edilip edilemeyeceğine karar vermek.
Performans: Kuruluşun ISG politika ve hedefleri temel alınarak, sağlık ve güvenlik risklerinin kontrolü ile ilişkili ISG yönetim sisteminin ölçülebilir sonuçları.
Güvenlik: Kabul edilemez zarar riski altında olmama durumu.
Katlanılabilir Risk: Kuruluşun, yasal zorunluluklara ve kendi İSG politikasına göre, tahammül edebileceği seviyeye indirilmiş risk.
İlgili Taraflar: Bir kuruluşun İş Sağlığı ve Güvenliği performansıyla ilgili olan veya bu performanstan etkilenen kişi veya grup.
Olay: Bir kazaya yol açan veya bir kazaya neden olabilecek potansiyeli olan durum.

 

OHSAS 18001 Belgesi Almak için Neler Yapılmalıdır?

OHSAS 18001 belgesini almak isteyen işletmeler için öncelikle standart yapısını bilen bir OHSAS 18001 danışman veya eğitmenlerine ihtiyaç duyarlar. Toem Kalite Danışmanlık gibi danışman firmalar vasıtası ile işletmenin genel işleyiş yapısı kontrol edilerek buna uygun olarak bir dokümantasyon hazırlanmaktadır. Hazırlanan dokümantasyona göre çalışanlara gerekli eğitimler verilmektedir.

Yapılan dokümantasyon çalışmasında organizasyon yapısı, görevler, yetki ve sorumluluklar belirlenir. Risk analizi ve değerlendirmeleri yapılır. Acil durum planlamaları, kazalar, tatbikatlar, ramak kala olayları ve tüm standardın gerektirdiği iş sağlığı uygulamaları etkin şekilde yapılır.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği sistemini nasıl denetleyebileceğinizi, nasıl gözden geçireceğinizi ve nasıl iyileştirebileceğinize yönelik olarak gerekli çalışmaları yapar. Tüm bunların sonunda belgelendirme kuruluşlarına başvuru yaparak denetim yapılmasına yardım eder. Denetim esnasında çıkan eksikler olursa bunların tamamlanması konusunda refakatçi rolünü üstlenir ve OHSAS 18001 Belgesinin işletmenize verilmesini sağlar.

 

OHSAS 18001 Belgesi; İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardının kurulması safhasında uygulanması gereken şartların belirlendiği ve belirlenen şartlara göre uygulamasını yapan işletmenin belgelendirme denetimine tabi olduğu standardın ismidir. OHSAS 18001 sistemi her 5 yılda bir ISO (International Organization for Standardization/Uluslararası Standartlar Örgütü) tarafından gözden geçirilir. Taraflar arasında düşünce, fikir ve ihtiyaçlar doğrultusunda bir karara varıldıktan sonra gerekli revizyonlar yapılarak tekrar yayımlanmaktadır.

 

Toem Kalite Danışmanlık olarak;

 • OHSAS 18001:2007 sistemini kurmak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda eğitimler vermek,
 • Tüm dokümantasyon sürecini hazırlamak,
 • Sisteminin hazırlanmasını sağlamak,
 • Sistem gereksinimlerine uygun olarak uygulamalar yapmak,
 • İşletmeye en uygun Belgelendirme kuruluşlarının seçimi yaptırmak,
 • İşletmenin onay verdiği ve uygun Belgelendirme Kuruluşu ile irtibata geçerek denetim yaptırılmasını sağlamak,
 • Denetimlerde yaşanılacak problemlerin ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlamak,
 • Bu uygunsuzluklar üzerinde işletmeye tekrar yaşanmamasını önlemek amaçlı eğitimler vermek,
 • OHSAS 18001 Belgesi onayı alınarak firmaya teslimini sağlamak.

Bu gibi konularda OHSAS 18001 Standartlarını, İŞ Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini uygulamak isteyen bütün işletmeler için yukarıdaki hizmetlerde destek olmaktayız..

OHSAS 18001 Belgesi Nasıl Alınır?

OHSAS 18001 belgesi nasıl alınır sorusunun cevabı için tıklayınız.

OHSAS 18001 Belgesi Fiyatı Nedir?

OHSAS 18001 belgesi fiyatı nedir? ohsas 18001 sertifikası ne kadar süre geçerlidir?

OHSAS 18001 Belgesinin Faydaları Nelerdir?

OHSAS 18001 belgesi ne gibi yararlar sağlar? İşletmenizde faydaları nelerdir?

OHSAS 18001 Belgesi Nereden Alınır? Ne İçin Alınır?

OHSAS 18001 Belgesi Veren Firmalar? Belgelendirme kuruluşu nedir? Belge ne katkı sağlar?

OHSAS 18001 Standart Maddeleri, Anlamı, Açılımı Nedir?

OHSAS 18001 standart maddeleri nelerdir? ISO belgesi ne anlama gelir? Açılımı nedir?

OHSAS 18001 Belgesi Amaçları, ilkeleri, Prensipleri Nelerdir?

OHSAS 18001 belgesi amaçları nelerdir? Prensipleri ve ilkeleri nasıldır? Kalite terimleri nedir?

ISO 45001 Revizyonu Nasıl Olacak? Değişiklikler Nedir?

ISO 45001 Belgesi revizyonu nasıl olacak? Neleri Kapsayacak?