OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi Prensipleri, İlkeleri, Amaçları Nelerdir?

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi bazı bölümlere ayrılmaktadır.
İş sağlığına yönelik belirlenmiş genel şartlar, ohsas 18001 için sistem politikası, oluşturulan sistemin planlanması, uygulanması ve işletilmesi, işleyişte olan sistem yapısının kontrol edilmesi ve gözden geçirilmesi.

Bu yapısal düzene göre ana prensipler oluşmuştur.

Üst yönetimce belirlenmiş olan bir iş sağlığı ve güvenliği politikası oluşturulmalıdır.
İş sağlığına yönelik olaran risk analizleri yapılmalı, risk derecelendirmeleri oluşturulmalı, acil durumlar için eylem planı belirlenmeli ve prosesler için planlama yapılmalıdır.
Yapılan işe göre olşabilecek risk ve tehlikelerin belirlenerek ortaya çıkarılması, bu risk ve tehlikeler için gerekli önlemlerin alınması ve herhangi bir acil duruma karşı planlamanın yapılarak uygulamaya sokulması gerekmektedir.
Ohsas 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği sistemine göre performans değerlendirmeleri belirli aralıklarla yapılmalı, bunun için önleyici veya düzeltici faaliyet kayıtları oluşturulmalıdır. dokümantasyon aşamasında belirtilmiş aralık süreçlerinde iç denetimlerin yapılması sağlanmalıdır.
Yukarıdaki süreçlere müteakip olarak üst yönetim tarafından yine dokümantasyon aşamasında belirtilen periyotlar ile yönetim gözden geçirme toplantıları yapılmalıdır.

OHSAS 18001 standartı diğer standartların çoğu ile entegre bir yapıda sürdürülebilir. İşletmenin var olan düzenine göre tasarlanabilir ve uygulanabilir bir yapısal düzeyde olduğu için entegrasyon çok kolay olacaktır. Sadece dikkat edilmesi gereken kritik nokta olarak yasal ve mevzuat şartlarının iyi bilinmesi ve bu şartlara uyulması gerektiğini hatırlatmak isteriz.
İş Sağlığı ve Güvenliği sistemi tamamen risk yönetimi tabanlı bir sistemdir. Sürekli ve sıkça değişen yasaları takip etmek ve bu değişkenlik gösteren yasalara uyum sağlamak için oluşabilecek riskleri düşünerek sistem kurmak işleyişinizin güvenliği açısından çok önemlidir.

18001 Standardı konusunda destek almak isterseniz Hedef Kalite Danışmanlık olarak uzman ekibimizden yardım isteyebilirsiniz.