OHSAS 18001 belgesi nasıl alınır sorusuna verilecek cevap şu şekildedir. Bu belge 2 aşama sonucunda alınabilir. İlk aşamada Toem Kalite Danışmanlık gibi eğitim ve danışmanlık firmalarından hizmet alınarak iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi için gerekli olan dokümantasyon altyapısı oluşturulur. Standardın istemiş olduğu maddeler tek tek uygulanır hale getirildikten sonra iş sağlığı güvenliği kanunları ve mevzuatlarının etkin bir şekilde uygulandığı sistemin kurulması sağlanır. İkinci aşamada ise OHSAS 18001 konusunda akredite olan belgelendirme kuruluşları vasıtasıyla işletmenin denetlenmesi sağlanmakta olup ohsas 18001 belgesi alınmasına yardımcı olunur.

Firmamızdan; ohsas 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili bir danışmanlık veya belgelendirme hizmeti alınmak istendiğinde uzman satış personelimiz tarafından telefon yada mail yoluyla irtibata geçilebilir. Toem Danışmanlık ‘tan almak istediği hizmet konusunda müşteri ile karşılıklı teyitleşilir. Gerekli onaylar karşılıklı olarak alındıktan sonra istenen ohsas 18001 belgesi ile ilgili yada bu standartlara bağlı istenilen eğitim ile alakalı ilgili teklif gönderilir. Çoğu zaman satış görüşmeleri, anlaşmalar ve bilgilendirmeler telefon ile mail yoluyla gerçekleştirilmektedir. Eğer müşterimiz tarafından yüz yüze toplantı ve görüşme talebi oluyor ise İSTANBUL daki görüşme taleplerine karşılıklı mutabakat ile belirlenen tarihlerde bilgilendirme toplantıları yapıyoruz.

 

OHSAS 18001 Belgesi Nasıl Alınır?

ohsas 18001 belgesiBunun için OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardında istenen tüm zorunluluklar ve gereksinimler karşılanacak şekilde sistemin kurulmuş olması sağlanmalıdır. Daha sonrasında ise bir firmamız vasıtasıyla ohsas 18001 sisteminin belgelendirmesi için bir belgelendirme kuruluşu bulunmalıdır. Bulunan belgelendirme kuruluşu, işletmede kurulup uygulanmaya devam eden standardın tüm maddelerine yönelik gereksinimlerini sağlayabildiğini tespit etmek için bir denetim yapar. Bu denetim konusunda uzman ohsas 18001 baş denetçi unvanına sahip bağımsız kişiler tarafından gerçekleştirilir. Belgelendirme kuruluşu tarafından gönderilen Baş denetçi, standart gereksinimlerinin uygulandığını ve işletmede sistemin karşılandığına karar verirse, belgelendirme kuruluşuna işletmenin ohsas 18001 altyapısına uygun olduğuna dair detaylı rapor verir. Rapor incelendikten sonra Belgelendirme kuruluşu tarafından işletme belgelendirilir. Bu sayede kuruluş iso belgesinin tüm kullanım haklarına bir takvim yılı boyunca sahip olmuş olur.

 

Fiyatlandırma talepleri için iletişime geçen müşterilerimizden;

  • Kuruluşun ünvanı, açık adresi, telefonu, e-posta adresi, üretim hizmet yerleri ve sayısı yapılan üretimler veya hizmetlerin neler olduğu, çalışan sayısı gibi bilgileri,
  • OHSAS 18001 belgesi mi yoksa diğer iso belgeleriyle entegre belge mi alacağı,
  • Mevcut olarak bulunan 18001 belgesinde iyileştirme, revizyon, eğitim vb. gibi geliştirmeler mi istediği,
  • İstenmiş olan hizmet sürecinde süre kısıtlaması veya olmasını istedikleri bölümler, üretimler veya eklenmesi gereken üretimler, hizmetler var mı?

vb. gibi bazı sorulara ait cevapları edindikten sonra ön hazırlık kısmı tamamlanır. Toem Kalite Danışmanlık ekipleri tarafından  telefonda kısaca genel bilgilendirme yapılır. Elde edilen bilgiler sonrasında fiyat teklifi hazırlanır.

 

Fiyat Teklifi ve Sözleşmesi Neleri içerir?

Hazırlanan fiyat teklifi; verilecek hizmeti, ne kadar süreceğini, elde edilen bilgilere göre adam/gün danışmanlık ve eğitim hizmetini kapsamaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi ile ilgili genel taslak bir iş programı müşteriye sunulur. Müşteri tarafından fiyat teklifi kabul edilirse göndermiş olduğumuz fiyat teklifi ve sözleşme formunu kaşe imza yaparak bize göndermesi gerekir.

Tüm yönetim sistemi belgelendirmeleri kanunen 3 yıl yapılmaktadır. Hazırlanan sözleşme müşteri tarafından imzalanır. Müşterimize OHSAS 18001 belgesi alınmasını sağlayacak 1 kişi veya işletmenin çalışan, sektör, işin risk grubu vb. gibi durumuna göre bir kişiden fazla Danışman (Uluslararası OHSAS 18001 Baş denetçi unvanına sahip) planlama müdürü tarafından atanmaktadır. Planlama müdürü tarafından görevlendirilmiş olan danışman veya eğitmenler müşteri ile irtibata geçer. Gerekli analiz yapıldıktan sonra hizmetin kapsamına uygun karşılıklı mutabakata varılır.

 

OHSAS 18001 Belgesi Nasıl Alınır? İş programı neleri kapsar?

OHSAS 18001 belgelendirme sistemine ait zorunlu prosedürler, prosesler oluşturulur ve iş programı hazırlanarak müşteriye onaylatılır. İş Programına uyarak öncelikle müşteriye yönetim sistemi eğitimleri verilir. Eğitimlerden sonra dokümantasyon hazırlama aşamasına geçilir. Çalışmalarda yönetim ekibine görev dağılımı yapılarak hangi dokümanı hangi prosedürü hazırlaması gerektiği anlatılmaktadır. Örnekleme yöntemi ile çalışmaların yapılması sağlanmaktadır. Yönetim ekibinin dışında kurumda görevli danışman ve eğitmenimiz de dokümantasyon hazırlama çalışmaları içerisinde yer almaktadır. Elde edilen ve oluşturulan tüm kayıtlar ohsas 18001 dokümantasyon sistemine göre firmada ki çalışanlara anlatılarak kendileri tarafından yapılması sağlanmaktadır.

Tüm kayıtlar oluşturulup uygulamaları yapıldıktan sonra Belgelendirme Kuruluşları ile iletişime geçilerek denetim günü alınır. Sonrasında ise belgelendirme kuruluşundan bağımsız ekipler gelerek hazırlanmış ve uygulamaları yapılmış olan firmaya denetim gerçekleştirmektedir.

 

ohsas 18001 belgesi nasıl alınır