OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Nasıl Alınır?

OHSAS 18001, 2 aşama sonucunda alınabilir. İlk aşamada Hedef Kalite Danışmanlık gibi eğitim ve danışmanlık firmalarından hizmet alınarak iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi için gerekli olan dokümantasyon altyapısı oluşturulur. Standardın istemiş olduğu maddeler tek tek uygulanır hale getirildikten sonra iş sağlığı güvenliği kanunları ve mevzuatlarının etkin bir şekilde uygulandığı sistemin kurulması sağlanır. İkinci aşamada ise OHSAS 18001 Belgelendirme Kuruluşları vasıtasıyla işletmenin denetlenmesi sağlanmakta olup ohsas 18001 belgesi alınmasına yardımcı olunur.

Firmamızdan; ohsas 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili bir danışmanlık hizmeti almak istendiğinde uzman satış personelimiz tarafından telefon ile yada mail yoluyla irtibata geçilerek HEDEF KALİTE den almak istediği hizmet konusunda karşılıklı teyitleşilir. Gerekli onaylar karşılıklı alındıktan sonra istenen ohsas 18001:2007 belgesi ile ilgili yada bu standartlara bağlı istenilen eğitim ile alakalı ilgili teklif gönderilir. Çoğu zaman satış görüşmeleri, anlaşmalar ve bilgilendirmeler telefon ile mail yoluyla gerçekleştirilmektedir. Eğer müşterimiz tarafından yüz yüze toplantı ve görüşme talebi oluyor ise İSTANBUL daki OHSAS 18001 Danışmanlığı görüşme taleplerine olumlu cevap veriyoruz ve karşılıklı mutabakat ile belirlenen tarihlerde bilgilendirme toplantıları yapıyoruz. Ayrıca İstanbul dışındaki tüm işletmelerden gelen bilgilendirme, satış veya eğitim toplantı talepleri için Uzmanlarımızın yol ve konaklama ücretleri hizmeti talep eden kuruluşa iletilip anlaşma sağlanıyorsa, satış, eğitim veya bilgilendirme toplantıları gerçekleştirebiliyoruz.

 

Fiyatlandırma talepleri için iletişime geçen müşterimiz ne istediğine dair gerekli bilgileri istemekteyiz.
İrtibata geçen müşterilerimiz ile;

Kuruluşun unvanı, açık adresi, telefonu, e-posta adresi, üretim hizmet yerleri ve sayısı yapılan üretimler veya hizmetlerin neler olduğu, çalışan sayısı gibi bilgileri
OHSAS 18001 belgesi mi alacağı,
Mevcut olarak bulunan ohsas 18001:2007 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminde iyileştirme, eğitim veya ohsas 18001'in yerini alacak olan iso 45001 gibi geliştirmeler mi istediği,
İstenmiş olan ürün/hizmet sürecinde süre kısıtlaması var mı, üretimler veya eklenmesi gereken üretimler, hizmetler var mı, personeller iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçli mi,

gibi bazı sorular sorulduktan sonra ön hazırlık kısmı tamamlanır. Hedef Kalite Danışmanlık ekipleri tarafından telefonda kısaca genel bilgilendirme yapılır. Elde edilen bilgiler sonrasında fiyat teklifi hazırlanır. Hazırlanan fiyat teklifi; verilecek hizmeti, ne kadar süreceğini, elde edilen bilgilere göre adam/gün danışmanlık ve eğitim hizmetini kapsamaktadır. OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi ile ilgili genel taslak bir iş programı müşteriye sunulur. Müşteri tarafından fiyat teklifi kabul edilirse sonraki aşama sözleşme aşamasıdır. Tüm yönetim sistemi belgelendirmeleri kanunen 3 yıl yapılmaktadır. Hazırlanan sözleşme müşteri tarafından imzalanır. Müşterimize ohsas 18001:2007 Belgesinin alınmasını sağlayacak 1 kişi veya işletmenin çalışan, sektör, işin risk grubu vb. gibi durumuna göre bir kişiden fazla Danışman (Uluslararası OHSAS 18001 Baş denetçi unvanına sahip) planlama müdürü tarafından atanmaktadır. Planlama müdürü tarafından görevlendirilmiş olan danışman veya eğitmenler müşteri ile irtibata geçer. Gerekli analiz yapıldıktan sonra hizmetin kapsamına uygun karşılıklı mutabakata varılır. OHSAS 18001 belgelendirme sistemine ait zorunlu prosedürler, prosesler oluşturulur ve iş programı hazırlanarak müşteriye onaylatılır. İş Programına uyara öncelikle müşteriye ohsas 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi eğitimleri verilir. Eğitimlerden sonra OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin Dokümantasyon hazırlama aşamasına geçilir. Çalışmalarda Kalite Yönetim Ekibine görev dağılımı yapılarak hangi dokümanı hangi prosedürü hazırlaması gerektiği anlatılmaktadır. Örnekleme yöntemi ile çalışmaların yapılması sağlanmaktadır. Kalite Yönetim Ekibinin dışında kurumda görevli danışman ve eğitmenimiz de dokümantasyon hazırlama çalışmaları içerisinde yer almaktadır. Elde edilen ve oluşturulan tüm kayıtlar ohsas 18001 dokümantasyon sistemine göre firmada ki çalışanlara anlatılarak kendileri tarafından yapılması sağlanmaktadır. Tüm kayıtlar oluşturulup uygulamaları yapıldıktan sonra Belgelendirme Kuruluşları ile iletişime geçilerek denetim günü alınır. Sonrasında ise belgelendirme kuruluşundan bağımsız ekipler gelerek hazırlanmış ve uygulamaları yapılmış olan firmaya denetim gerçekleştirmektedir.