OHSAS 18001 belgesinin faydaları nelerdir sorusundan önce iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin amacını bilmek, işletmenize bu standardın neler katabileceğini daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır. OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin temel amacı; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatın ışığı altında, kuruluştaki söz konusu riskleri ortadan kaldırarak veya en aza indirerek, sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve bu ortamı yönetmektir.

Kapsamı biraz daha genişletecek olursak; personelin işe başlamadan önceki sağlık durumu ile iş bittikten sonraki sağlık durumunun aynı olmasını amaçlar. bu sebeple her çalışanın iş kazası yaşama ihtimalini en aza indirerek çalışma ortamı sebebiyle oluşabilecek sağlık sorunlarını önlemek bu uygulamaların başlıca amacıdır. Bu uygulamaların usulleri ve temel şartları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurumunca belirlenir. Aynı zamanda iş güvenliği uzmanları da çalışanların güvenliğini sağlamanın yanı sıra her anlamda sağlıklarını da korumaktan sorumludurlar.

 

ohsas 18001 belgesinin faydaları nelerdir?

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi uygulamasının işletme geneline faydaları aşağıdaki şekilde belirtilebilir;

 • ohsas 18001 belgesinin faydalarıİş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların korunmasını sağlar.
 • İş yerlerinde ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara ve diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olayların büyük ölçüde engellenmesini sağlar.
 • İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin kuruluş içerisinde sistematik olarak yayılımını sağlar.
 • Meslek hastalıkları ve kaza sayısında potansiyel düşüş sağlar, iş gücü kaybını önler.
 • Arıza süresi ve bunun yol açtığı maliyetlerde potansiyel düşüşe sebep olur.
 • Sağlık ve güvenlik konularına verilen önemi dolayısıyla yönetimin taahhüdünün sağlandığını gösterir.
 • Çalışanların motivasyonunu ve katılımını arttırır, kuruma güven duymalarını sağlar, kuruluş değerlerine bağlılığa katkıda bulunur.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası şartlara ve yasalara uygunluğu gösterir.
 • Kuruluşun saygınlığının arttırılması suretiyle rekabette avantaj sağlar.
 • Risk yönetimi ile muhtemel iş kazalarını kontrol altına alır. Önlem uygulamalarının açık bir biçimde tanımlanmasını ve bu faaliyetlerin yürütülmesini sağlar. Bunun sonucunda kazalar önlenmiş olur.
 • Diğer yönetim sistemi standartlarına entegre bir sistem kurulabilmesi avantajı ile doküman, çaba, sistem tasarrufu sağlar.

 

OHSAS 18001 belgesi alan işletmelerin kurmuş olduğu İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile;

 • Çalışma ortamlarında alınan tedbirlerle, işletmeyi tehlikeye sokabilecek yangın, patlama, makine arızaları vb. durumların ortadan kaldırılması neticesinde işletme güvenliği sağlanır ve güvenlik kültürünü güçlendirir.
 • İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş ve iş gücü kayıplarını en aza indirerek, iş veriminde artışı ve maliyetlerin düşürülmesini sağlanır.
 • Resmi makamlar önünde, kuruluşun iş güvenliğine olan duyarlılığı kanıtlanır.
 • Kurumun itibarını arttırarak kamu gözünde güvenilir firma imajı kazandırılır.
 • Hem bugün hem de gelecekte sağlık ve güvenlik risklerinin daha iyi yönetilmesine imkan sağlanır.
 • Kazalar ve hastalıklar nedeni ile üretimin durmasını, yavaşlamasını önleyerek, telafi giderlerinin ceza ve tazminatların azaltılması sağlanır, işletme maliyetlerinde düşüş görülür.
 • İş sağlığı güvence altına alınırken, müşteri taleplerine uygun ürünlerin sürekliliği sağlanarak müşteri memnuniyetine ve sadakatine katkıda bulunulur.

Unutmayalım ki “Görünmez Kaza Dediğin şey, senin göremediğindir.”
Her zaman bu ilke ile çalışın. Çalışın ki Son cümleniz “bana bir şey olmaz” olmasın.

 

ohsas 18001 belgesinin faydaları