iso 45001 belgesiISO 45001 revizyonu konusundan önce hepimizin bildiği gibi işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği çok ama çok önemli bir hal almış vaziyettedir. Günümüze kadar yaşanmış olan olaylar sonucunda yürürlükte olan ohsas 18001 standardının akredite bir standart haline gelmesi için gerekli olan çalışmalar ve revizyon güncellemelerine 2016 yılında başlamıştır.
Tüm dünyada ohsas 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi olarak bilinen bu standart yerini iso 45001:2018 standardına bırakacak ve artık iş sağlığı ve güvenliği konusu da iso sertifikası altında toplanacaktır.

 

ISO 45001 Revizyonu Nasıl Olacak?

ISO 45001 Revizyonu ile gelecek değişiklikler nelerdir diye bakacak olursak, öncelikle standardın iso 9001 ve iso 14001 standardına paralel olarak oluşturulduğunu görmekteyiz. Bu revizyon ile birlikte ohsas 18001 standardı artık bir iso standardı olacaktır. Yani akreditasyonu yapılabilecek bir standart haline gelecektir.

Revizyon olacak olan ohsas 18001 standardı üst düzey yapı şeklinde tanımlanan (Annex SL) şeklinde 10 madde ile birleştirilecektir. bu sayede iso 9001 ve iso 14001 standartlarına paralel olarak entegrasyonu kolaylaşacaktır.

ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin temel amacı; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatın ışığı altında, kuruluştaki söz konusu riskleri ortadan kaldırarak veya en aza indirerek, sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve bu ortamı yönetmektir.

Kapsamı biraz daha genişletecek olursak; personelin işe başlamadan önceki sağlık durumu ile iş bittikten sonraki sağlık durumunun aynı olmasını amaçlar. bu sebeple her çalışanın iş kazası yaşama ihtimalini en aza indirerek çalışma ortamı sebebiyle oluşabilecek sağlık sorunlarını önlemek bu uygulamaların başlıca amacıdır. Bu uygulamaların usulleri ve temel şartları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurumunca belirlenir. Aynı zamanda iş güvenliği uzmanları da çalışanların güvenliğini sağlamanın yanı sıra her anlamda sağlıklarını da korumaktan sorumludurlar.

 

Son revizyon olacak olan ISO 45001:2018 standardının maddeleri şu şekilde olacaktır.

1 Kapsam
2 Atıf Yapılan Standartlar
3 Terimler ve Tarifler
4 Organizasyon Yapısı
5 Liderlik
6 Planlama
7 Destek
8 Operasyon
9 Performans Değerlendirme
10 İyileştirme