ISO 45001:2018 Revizyonu Nedir? Ne Gibi Değişiklikler var?

iso 45001Hepimizin bildiği gibi işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği çok ama çok önemli bir hal almış vaziyettedir. Günümüze kadar yaşanmış olan olaylar sonucunda yürürlükte olan ohsas 18001 standardının akredite bir standart haline gelmesi için gerekli olan çalışmalar ve revizyon güncellemelerinin 2016 yılında başlamıştır.
Tüm dünyada ohsas 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi olarak bilinen bu standart yerini iso 45001:2018 standardına bırakacak ve artık iş sağlığı ve güvenliği konusu da iso sertifikası altında toplanacaktır.

ISO 45001:2018 Revizyonu ile gelecek değişiklikler nelerdir diye bakacak olursak, öncelikle standardın iso 9001 ve iso 14001 standardına paralel olarak oluşturulduğunu görmekteyiz.
bu revizyon ile birlikte ohsas 18001 standardı artık bir iso standardı olacaktır. Yani Akreditasyonu yapılabilecek bir standart haline gelecektir.

revizyon olacak olan ohsas 18001 standardı üst düzey yapı şeklinde tanımlanan (Annex SL) şeklinde 10 madde ile birleştirilecektir. bu sayede iso 9001 ve iso 14001 standartlarına paralel olarak entegrasyonu kolaylaşacaktır.

Son revizyon olacak olan ISO 45001 2018 standardının maddeleri şu şekilde olacaktır.

Maddeler;

1 Kapsam
2 Atıf Yapılan Standartlar
3 Terimler ve Tarifler
4 Organizasyon Yapısı
5 Liderlik
6 Planlama
7 Destek
8 Operasyon
9 Performans Değerlendirme
10 İyileştirme

iso 45001