OHSAS 18001 Standart Maddeleri Nelerdir? ISO Anlamı Açılımı Nedir?

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği yönetimini kapsayan standartların amacı, diğer yönetim gerekleri ile entegre edilebilen, etkili bir iş sağlığı ve güvenliği (İSG) yönetim sisteminin elemanlarını kuruluşlara sağlamak ve kuruluşlara İSG ve ekonomik hedeflerine ulaşma konusunda yardımcı olmaktır. Diğer uluslararası standartlarda olduğu gibi bu standartlar tarife dışı ticaret engelleri oluşturmak veya bir kuruluşun yasal yükümlülüklerini arttırmak veya değiştirmek amacını taşımamaktadır.
Bu standart, yasal şartları ve İSG riskleri hakkındaki bilgileri dikkate alan bir politikanın ve hedeflerin geliştirilmesi için bir kuruluşa yardımcı olmak üzere iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin şartlarını belirlemektedir. Her tipte ve büyüklükteki kuruluşa uygulanması amaçlanmıştır ve farklı coğrafi, kültürel ve sosyal şartları karşılamaktadır. Sistemin başarısı kuruluşun bütün seviyelerinden ve fonksiyonlarından, özellikle üst yönetimden taahhüt alınmasına bağlıdır.

 

Bu standart da PUKÖ döngüsü ile çalışmaktadır:

Planla: Kuruluşun ohsas 18001 iş sağlığı ve güvenliği politikasına uygun olarak sonuçların elde edilmesi için gerekli hedefleri ve prosesleri belirle.
Uygula: Prosesleri uygula.
Kontrol et: Prosesleri izle ve İSG politikasına, hedeflerine, yasal ve diğer şartlara göre ölç ve sonuçları bildir.
Önlem al: İSG performansını sürekli olarak iyileştirmek için önlem al.

OHSAS 18001:2007 Standart Maddeleri aşağıdaki gibidir.

0 GİRİŞ
1 KAPSAM
2 ATIF YAPILAN STANDARTLAR ve/veya DOKÜMANLAR
3 TERİMLER ve TARİFLER
3.1 Kabul edilebilir risk
3.2 Tetkik
3.3 Sürekli iyileştirme
3.4 Düzeltici faaliyet
3.5 Doküman
3.6 Tehlike
3.7 Tehlike tanımlaması
3.8 Sağlığın bozulması
3.9 Olay
3.10 İlgili taraf
3.11 Uygunsuzluk
3.12 İş sağlığı ve güvenliği (İSG)
3.13 İSG yönetim sistemi
3.14 İSG hedefi
3.15 İSG performansı
3.16 İSG politikası
3.17 Kuruluş
3.18 Önleyici faaliyet
3.19 Prosedür
3.20 Kayıt
3.21 Risk
3.22 Risk değerlendirmesi
3.23 İş yeri
4 İSG YÖNETİM ŞARTLARI
4.1 Genel şartlar
4.2 İSG politikası
4.3 Planlama
4.3.1 Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve kontrollerin belirlenmesi
4.3.2 Yasal ve diğer şartlar
4.3.3 Hedefler ve programlar
4.4 Uygulama ve işletme
4.4.1 Kaynaklar, görevler, sorumluluk, hesap verme ve yetki
4.4.2 Eğitim, bilinç ve yeterlilik
4.4.3 İletişim, katılım ve danışma
           4.4.3.1 İletişim
           4.4.3.2 Katılım ve danışma
4.4.4 Dokümantasyon
4.4.5 Doküman kontrolü
4.4.6 İşletme kontrolü
4.4.7 Acil durum hazırlığı ve bu hallerde yapılması gerekenler
4.5 KONTROL
4.5.1 Performans ölçümü ve izleme
4.5.2 Uygunluğun değerlendirilmesi
4.5.3 Kazalar, olaylar, uygunsuzluklar, düzeltici ve önleyici faaliyetler
           4.5.3.1 Olayların araştırılması
           4.5.3.2 Uygunsuzluk, düzeltici faaliyet ve önleyici faaliyet
4.5.4 Kayıtların kontrolü
4.5.5 İÇ TETKİK
4.6 YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRMESİ