ohsas 18001 standart maddeleriOHSAS 18001 standart maddeleri konusundan önce; iso nedir, açılımı nedir bundan bahsedelim. Bu standart, iso 9001, iso 14001 veya diğerleri gibi uluslararası kabul görmüş standartlardan farklı olarak bazı standart kuruluşları ve belgelendirme kuruluşlarının birlikte çalışmasıyla oluşturulmuştur. Bir ISO standardı değildir. OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği yönetimini kapsayan standardın amacı, diğer uluslararası standartlarda olduğu gibi bu standartda da tarife dışı ticaret engelleri oluşturmak veya bir kuruluşun yasal yükümlülüklerini arttırmak veya değiştirmektir.

Bu standart, yasal şartları ve İSG riskleri hakkındaki bilgileri dikkate alan bir politikanın ve hedeflerin geliştirilmesi için bir kuruluşa yardımcı olmak üzere iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin şartlarını belirlemektedir. Her tipte ve büyüklükteki kuruluşa uygulanması amaçlanmıştır ve farklı coğrafi, kültürel ve sosyal şartları karşılamaktadır. Sistemin başarısı kuruluşun bütün seviyelerinden ve fonksiyonlarından, özellikle üst yönetimden taahhüt alınmasına bağlıdır.

 

OHSAS 18001:2007 açılımı ve anlamı

OHSAS: (Occupational Health and Safety Assesment Series) İş Sağlığı ve Güvenliği Değerlendirme Serisi anlamına gelen standardın kısaltmasıdır.
18001: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Standardına verilen isimdir.
2007: Sistemin Yayınlandığı veya Revize edildiği Tarihi göstermektedir. (5 yıl süreyle gerekli revizyon işlemleri onaylanır. Her 8 yılda bir bu tarih değişmektedir.)

ohsas 18001 standart maddeleri; diğer yönetim gerekleri ile entegre edilebilen, etkili bir iş sağlığı ve güvenliği (İSG) yönetim sisteminin elemanlarını kuruluşlara sağlamak ve kuruluşlara İSG ve ekonomik hedeflerine ulaşma konusunda yardımcı olmak gerektiğinde ortaya çıkar.  Sistemin sürekliliğinin sağlanması, iyileştirilmesi, müşteri ile uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarına uygunluğu sağlar. Bunun için gereken prosesler (süreçler) dahil olmak üzere sistemi etkin olarak uygulayarak işçi sağlığını korumayı hedefler. OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin temel amaçlarından biri budur. Ayrıca bu belge nasıl alınır öğrenmek için tıklayınız.

 

OHSAS 18001 Standart Maddeleri

1 KAPSAM 4 İSG YÖNETİM ŞARTLARI
2 ATIF YAPILAN STANDARTLAR ve/veya DOKÜMANLAR 4.1 Genel şartlar
3 TERİMLER ve TARİFLER 4.2 İSG politikası
3.1 Kabul edilebilir risk 4.3 Planlama
3.2 Tetkik 4.3.1 Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve kontrollerin belirlenmesi
3.3 Sürekli iyileştirme 4.3.2 Yasal ve diğer şartlar
3.4 Düzeltici faaliyet 4.3.3 Hedefler ve programlar
3.5 Doküman 4.4 Uygulama ve işletme
3.6 Tehlike 4.4.1 Kaynaklar, görevler, sorumluluk, hesap verme ve yetki
3.7 Tehlike tanımlaması 4.4.2 Eğitim, bilinç ve yeterlilik
3.8 Sağlığın bozulması 4.4.3 İletişim, katılım ve danışma
3.9 Olay            4.4.3.1 İletişim
3.10 İlgili taraf            4.4.3.2 Katılım ve danışma
3.11 Uygunsuzluk 4.4.4 Dokümantasyon
3.12 İş sağlığı ve güvenliği (İSG) 4.4.5 Doküman kontrolü
3.13 İSG yönetim sistemi 4.4.6 İşletme kontrolü
3.14 İSG hedefi 4.4.7 Acil durum hazırlığı ve bu hallerde yapılması gerekenler
3.15 İSG performansı 4.5 KONTROL
3.16 İSG politikası 4.5.1 Performans ölçümü ve izleme
3.17 Kuruluş 4.5.2 Uygunluğun değerlendirilmesi
3.18 Önleyici faaliyet 4.5.3 Kazalar, olaylar, uygunsuzluklar, düzeltici ve önleyici faaliyetler
3.19 Prosedür            4.5.3.1 Olayların araştırılması
3.20 Kayıt            4.5.3.2 Uygunsuzluk, düzeltici faaliyet ve önleyici faaliyet
3.21 Risk 4.5.4 Kayıtların kontrolü
3.22 Risk değerlendirmesi 4.5.5 İÇ TETKİK
3.23 İş yeri 4.6 YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRMESİ