iso 45001 standart maddeleriISO 45001 standart maddeleri konusundan önce; iso nedir, açılımı nedir bundan bahsedelim. Bu standart, iso 9001, iso 14001 veya diğerleri gibi uluslararası kabul görmüş standartlar gibi (İnternational Organization for Standardization) Uluslararası standardizasyon örgütünün ortak kararlar alarak yayımladığı bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi standardıdır. Bu standart tüm dünyada bulunan bütün akredite belgelendirme kuruluşları tarafından hem üretim hemde hizmet sektöründe uygulanabilen bir yapıda oluşturulmuş ve kabul görmüştür. OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği yönetimini kapsayan standardın amacı, diğer uluslararası standartlarda olduğu gibi bu standartda da tarife dışı ticaret engelleri oluşturmak veya bir kuruluşun yasal yükümlülüklerini arttırmak veya değiştirmektir.

Bu standart, yasal şartları ve İSG riskleri hakkındaki bilgileri dikkate alan bir politikanın ve hedeflerin geliştirilmesi için bir kuruluşa yardımcı olmak üzere iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin şartlarını belirlemektedir. Her tipte ve büyüklükteki kuruluşa uygulanması amaçlanmıştır ve farklı coğrafi, kültürel ve sosyal şartları karşılamaktadır. Sistemin başarısı kuruluşun bütün seviyelerinden ve fonksiyonlarından, özellikle üst yönetimden taahhüt alınmasına bağlıdır.

 

TS EN ISO 45001:2018 açılımı ve anlamı

ISO: Standardı Yayınlamış olan tüm dünyada kabul edilen örgütün adıdır. (Uluslararası Standartlar Örgütünün kısaltılmasıdır.)
45001: Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından Kalite Yönetim Standardına verilen isimdir.
2018: Sistemin Yayınlandığı veya Revize edildiği Tarihi göstermektedir. (5 yıl süreyle ISO tarafından toplanılarak gerekli revizyon işlemleri onaylanır. Her 8 yılda bir bu tarih değişmektedir.)
TS: Türkçe Standart kısaltması
EN: Avrupa Normu kısaltması

iso 45001 standart maddeleri; diğer yönetim gerekleri ile entegre edilebilen, etkili bir iş sağlığı ve güvenliği (İSG) yönetim sisteminin elemanlarını kuruluşlara sağlamak ve kuruluşlara İSG ve ekonomik hedeflerine ulaşma konusunda yardımcı olmak gerektiğinde ortaya çıkar.  Sistemin sürekliliğinin sağlanması, iyileştirilmesi, müşteri ile uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarına uygunluğu sağlar. Bunun için gereken prosesler (süreçler) dahil olmak üzere sistemi etkin olarak uygulayarak işçi sağlığını korumayı hedefler. OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin temel amaçlarından biri budur. Ayrıca bu belge nasıl alınır öğrenmek için tıklayınız.

 

ISO 45001 Standart Maddeleri

1 KAPSAM 7.5 Dokümante edilmiş bilgi
2 ATIF YAPILAN STANDARTLAR
3 TERİMLER ve TARİFLER 8 OPERASYON
4 KURULUŞUN BAĞLAMI 8.1 Operasyonel planlama ve kontrol
4.1 Kuruluşun bağlamının anlaşılması 8.1.1 Genel
4.2 Çalışanların ve diğer ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması 8.1.2 Tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerini azaltmak – Eliminating (Kontrol Hiyerarşisi)
4.3 İSGYS kapsamının belirlenmesi 8.1.3 Değişiklik yönetimi
4.4 İSG yönetim sistemi 8.1.4 Satın alma
8.1.4.1 Genel
5 LİDERLİK 8.1.4.2 Yüklenici
5.1 Liderlik ve taahhüt 8.1.4.3 Dışarıdan tedarik
5.2 Politika 8.2 Acil duruma hazırlık ve müdahale
5.3 Organizasyonel roller, sorumluluklar ve yetkiler
5.4 Çalışanların katılımı ve danışma 9 PERFORMANS DEĞERLENDİRME
9.1 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme
6 PLANLAMA 9.1.1 Genel
6.1 Risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri 9.1.2 Uygunluğun değerlendirilmesi
6.2 Hedefler ve bunlara ulaşmak için planlama 9.2 İç tetkik
9.3 Yönetimin gözden geçirilmesi
7 DESTEK
7.1 Kaynaklar 10 İYİLEŞTİRME
7.2 Yeterlilik 10.1 Genel
7.3 Farkındalık 10.2 Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet
7.4 İletişim 10.3 Sürekli iyileştirme