iso 9001 standart maddeleri
ISO Belgesi, ISO 9001 Belgesi

ISO Belgesi, konusunda açıklama yapmak gerekirse; ISO 9001 standart maddeleri konusundan önce; iso nedir, açılımı nedir bundan bahsedelim. ISO Belgesi olan ISO 9001 (İnternational Organization for Standardization) Uluslararası standardizasyon örgütünün ortak kararlar alarak yayımladığı bir kalite yönetim sistemi standardıdır. Bu standart tüm dünyada bulunan bütün akredite belgelendirme kuruluşları tarafından hem üretim hemde hizmet sektöründe uygulanabilen bir yapıda oluşturulmuş ve kabul görmüştür.

 

ISO Belgesi Nedir Açılımı ve TS EN ISO 9001:2015 açılımı ve anlamı

ISO: Standardı Yayınlamış olan tüm dünyada kabul edilen örgütün adıdır. (Uluslararası Standartlar Örgütünün kısaltılmasıdır.)
9001: Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından Kalite Yönetim Standardına verilen isimdir.
2015: Sistemin Yayınlandığı veya Revize edildiği Tarihi göstermektedir. (5 yıl süreyle ISO tarafından toplanılarak gerekli revizyon işlemleri onaylanır. Her 8 yılda bir bu tarih değişmektedir.)
TS: Türkçe Standart kısaltması
EN: Avrupa Normu kısaltması

Bu standart ISO tarafından yayınlanmış ve TSE tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Dünyanın her tarafında hangi kurum veya kuruluş olursa olsun bu Kalite Yönetim Sistemini kurmak istediğinde bu standardın şartlarını kabul etmiş sayılır ve şartları karşılamak zorundadır.

iso 9001 standart maddeleri; müşteri tarafından uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarını karşılayan ürünü yada hizmeti düzenli olarak sağlama yeteneğini göstermeye ihtiyaç duyduğunda ortaya çıkar. Sistemin sürekliliğinin sağlanması, iyileştirilmesi, müşteri ile uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarına uygunluğu sağlar. Bunun için gereken prosesler (süreçler) dahil olmak üzere sistemi etkin olarak uygulayarak müşteri memnuniyetini artırmayı hedefler. ISO 9001 kalite yönetim sisteminin temel amaçlarından biri budur. Ayrıca iso belgesi nasıl alınır öğrenmek için tıklayınız.

 

ISO 9001 Standart Maddeleri

1.Kapsam ve Uygulama Alanı 7.3 Farkındalık
2.Atıf Yapılan Standartlar 7.4 İletişim
3.Terimler ve Tarifler 7.5 Dokümante edilmiş bilgi
4. Kuruluşun bağlamı
4.1 Kuruluş ve bağlamının anlaşılması 8 Operasyon
4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması 8.1 Operasyonel planlama ve kontrol
4.3 Kalite yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi 8.2 Ürün ve ürünler için şartlar
4.4 Kalite yönetim sistemi ve prosesleri 8.3 Ürün ve ürünlerin tasarımı ve geliştirilmesi
  8.4 Dışarıdan tedarik edilen proses, ürün ve ürünlerin kontrolü
5.Liderlik 8.5 Üretim ve ürünün sunumu
5.1 Liderlik ve taahhüt 8.6 Ürün ve hizmet sunumu
5.2 Politika 8.7 Uygun olmayan çıktının kontrolü
5.3 Kurumsal görev, yetki ve sorumluluklar  
9 Performans değerlendirme
6 Planlama 9.1 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme
6.1 Risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri 9.2 İç tetkik
6.2 Kalite amaçları ve bunlara erişmek için planlama 9.3 Yönetimin gözden geçirmesi
6.3 Değişikliklerin planlanması
10 İyileştirme
7 Destek 10.1 Genel
7.1 Kaynaklar 10.2 Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet
7.2 Yeterlilik

10.3 Sürekli iyileştirme