Yabacı akreditasyon nedir sorusuna geçmeden önce kısaca akreditasyonun ne olduğuna bir değinelim;

Akreditasyon; ürün veya hizmetin, piyasa şartlarına, ulusal veya uluslararası standartlara, yönetmeliklere, mevzuatlara uygun olduğunu göstermek üzere, ürün veya hizmet için yapılacak olan deney, analiz, muayene ve belgelendirme işlemlerini yapacak kurum veya kuruluşların, uluslararası akredite bir kurumca, uluslararası standartlarda denetlenip, yetkilendirmesine verilen addır.

 

Yabancı Akreditasyon

İki çeşit akreditasyon olduğunu ifade edebiliriz. Birincisi ülkemizin akreditasyon kurumu olan Türk-Ak Akreditasyon Kurumudur. İkincisi ise, diğer ülkelerin akreditasyon kurumları olup, genel ifade ile yabancı akreditasyon şeklinde ifade ederiz. Bu durum her ülke için geçerlidir. Örneğin; Almanya akreditasyon kurumu Dakks, Almanya’ nın akreditasyon kurumu olup yerli akreditasyon kurumu iken, Dakks harici diğer ülkelerin akreditasyon kurumları ise Almanya için yabancı akreditasyon kavramına girecektir.

Aslında kısaca özetleyecek olursak, ülkemiz için Türkak dışında kalan, diğer ülkelerin tümünde ki akreditasyon kurumları bizim için yabancı akreditasyondur. Örnek verecek olursak; IAS (Amerika), Dakks (Almanya), Ukas (İngiltere) gibi hemen her ülkenin bir akreditasyon kurumu mevcut olup, bunlar bizim ülkemiz için yabancı akreditasyon grubu içerisindedir.

Dünya genelinde en çok yaygın olan ve tanınmış olan akreditasyon kurumu ise IAS (Amerika) akreditasyonudur. IAS dünya genelinde, 100’ ün üzerinde uygunluk değerlendirme kuruluşunu akredite etmiş durumdadır.

Yabancı akreditasyonların bazıları uluslararası geçerliliğe sahipken bazıları kısmen geçerlidir diyebiliriz. Açıklayacak olursak; akreditasyon kurumları, sundukları hizmetin küresel çapta geçerli olabilmesi için, IAF (Uluslararası Akreditasyon Forumu) tarafından hazırlanmış olan MLA (Karşılıklı Tanıma Antlaşması) antlaşmasına imza atmış olmalıdırlar. Şayet, akreditasyon kurumu MLA antlaşmasına imza atmamış bir akreditasyon kurumu ise çok taraflı karşılıklı tanıma ilkesine uygun olmaması sebebi ile uluslararası geçerliliğinde kimi zaman sorunlar oluşabilir. Ancak bu noktada bu akreditasyonun geçersiz olduğunu söylemek doğru olmayacaktır. Çünkü MLA antlaşmasına imza atmış olan bölgesel akreditasyon örgütlerinin birine (APAC, EA vb. gibi) üye olmaları dolaylı yoldan IAF tarafından tanındıkları anlamına da gelmektedir.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta akreditasyon sağlayıcısının MLA antlaşmasına imza atmamış olması, buna rağmen bağlı olduğu bölgesel akreditasyon örgütünün MLA antlaşmasına imza atmış olması uluslararası geçerlilikte karşılıklı tanıma ilkesinin dışında tutabilir. Sizde, hızlı, ekonomik ve uluslararası kriterlere uygun şartlarda hizmet alarak ISO belgesi almak istiyorsanız Toem Kalite ile iletişime geçebilirsiniz.

 

Yabancı-Akreditasyon