Türkak ‘Türk Akreditasyon Kurumu’ nun baş harfleri alınarak oluşturulmuş bir kelimedir.

turkak-logoTürk-ak’ ın sunduğu hizmet; uygunluk değerlendirme hizmeti veren kuruluşların sunduğu hizmetin ve bu hizmet neticesinde düzenledikleri uygunluk teyit belgelerinin (Deney ve Muayene Raporları, Ürün Belgelendirmeleri, Yönetim Sistemi Belgeleri, Kalibrasyon Sertifikaları, Personel Belgelendirmeleri vb. gibi) güvenilirliğini ve gerçekliğini kontrol etmek ve desteklemektir.

Ülkemizde bu hizmeti veren tek yetkili kurum Türkak Akreditasyon Kurumudur. Ancak diğer ülkelerin hepsinde de en az bir (bazı ülkelerde bu durum değişkenlik göstermektedir) akreditasyon hizmeti veren kurum bulunmaktadır. Tabi bu durum neticesinde, küresel dünyada akreditasyon hizmetlerinin geçerliliği noktasında, güvenilirlik hususunda bazı soru işaretleri oluşmaktadır. İşte tam da bu noktada bu soru işaretlerinin bertarafı için, dünya genelinde ki tüm akreditasyon kurumlarının arasında güven mekanizmasının oluşturulması için, IAF (Uluslararası Akreditasyon Forumu), EA (Avrupa Akreditasyon Birliği) vb. uluslararası veya bölgesel örgütler ve bu örgütlerin hazırladığı karşılıklı tanıma antlaşması (MLA) devreye girmektedir.

Türk-ak, yetki verdiği (akredite ettiği) uygunluk değerlendirme kuruluşlarını belirli periyotlarla (genelde yılda en az bir kez) denetlemekte ve uygun bulduğu takdirde hizmetin devamına onay vermektedir. Türk-ak’ ın onay verdiği akredite edilmiş uygunluk değerlendirme kuruluşları ise, Türk-ak’ ın web sitesinde yayınlanmakta ve güncelliği sağlanmaktadır.

Bu bilgiler ışığında, ülkemizde düzenlenen bazı kamu ihalelerinin şartnamelerinde, ‘Türk akreditasyon kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya uluslararası akreditasyon forumu karşılıklı tanıma antlaşmasında yer alan uluslararası akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk akreditasyon kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerektiği…’ ifadesi yer alabilmektedir. Bu durumda edinilmiş iso belgesinin öncelikle Türkak Akrediteli olması şartı görülmektedir. Ancak Türkak Akrediteli olmadığı durumda bunun başka bir yolu olduğu da görülmektedir. Bu yol ise, uluslararası akredite olan ve uluslararası akreditasyon forumu karşılıklı tanıma antlaşmasında yer alan akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşlarından alınan sertifikanın, yıllık teyit yazısı harcı (güncel ücreti 750 TL) ödenerek alınması ve ihaleye sunulmasıdır.

Bu gibi durumlara önceden hazırlıklı olmak her ne kadar kesin olmasa da Toem Kalite olarak bizler, müşterilerimizi bu noktada her zaman önceden bilgilendirir ve gerekli olması durumunda destekleriz.