Bu yazımızda ISO belgesi nedir ve ne işe yarar sorusunu kısaca açıklayalım. ISO belgesi şirketlerin veya kurumların, yönetim sistemlerine verilen bir belgedir. iso belgesi sadece ürün/hizmet aşamasını değil, bir işletmenin tüm faaliyetlerini ilgilendiren bir yönetim sistemidir. Bu faaliyetler, işletmenin yapısına göre satış, satın alma, tasarım, insan kaynakları, üretim, imalat, muhafaza, iletişim, dokümantasyon vb. gibi şekillendirilebilir.

ISO Belgesi, çok sayıda müşteri tarafından ilgi görmekte ve kurulması talep edilmektedir. ISO belgesini almak, size ciddi bir pazar avantajı ve fayda sağlamaktadır. Pazar avantajının sürekliliğini sağlamak işletmenin her an her duruma hazırlıklı olmasını sağlayacaktır. Uzun vadeli sonuçlar elde etmek için Yönetim Sistemlerinin tam olarak işletmenizde uygulanması ile işletme içinde de kalitenin arttırılması, maliyetlerin düşürülmesi vb. gibi konularda etkilerini görmeniz mümkün olabilecektir.

ISO belgesinin faydaları nelerdir? Ne işe yarar?

İşletmenize kurmuş olduğunuz Yönetim Sistemi size pazar avantajı sağlamak dışında firmanızda sürekli bir iyileştirme, süreklilik ve disiplin kazandırmaktadır. ISO belgeli bir firmada, çıkabilecek her sorun yada problem, aynı zamanda bir iyileştirme fırsatı olarak görülmekte olup, problemin çözümünden önemlisi, onun bir daha tekrarlanmamasını sağlamak için yol göstermektedir.

Dünya Genelinde 2000’ den fazla iso belgeli işletmeye yapılmış olan araştırma neticesinde iso belgesinin faydaları;

Firmanın imajına ciddi bir katkı sağladığı, müşterilerin memnuniyetlerinde artış, müşteri sayısının artışı, rekabet gücü düzeyinin artışı, tedarikçi ilişkileri konusunda iyileşme gibi dış faktör yararları olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda etkin bir yönetim ile firma kültürünün kurulan yönetim sistemine entegre edilmesi sonucu gelişmesi, kalite sistemi bilincinin oluşması, daha düzgün bir dokümantasyon, sistematik bir yaklaşım, tutarlılık, etkinlik, üretkenlik, verimlilik artışı, maliyetlerin belirli bir zaman sonra azalması ve kurumsallaşma yolunda hızlı bir ilerleme gibi iç faktör yararları olduğu tespit edilmiştir.

iso-belgesi-nedir-ne-işe-yarar

 

ISO belgesinin faydalarını maddeler halinde belirtmek gerekirse;
  • Üst yönetimin ve diğer personelin ulaşmak istediği kayıt ve bilgilere ulaşmak çok rahat ve kolaylaşmaktadır.
  • Üst yönetim ve yöneticilerin eldeki bilgileri inceleyip doğru ve hızlı karar vermesine imkan sağlamaktadır.
  • Kurum içi liderlik bilinci kazanılmakta ve politika, vizyon, misyon, kalite hedefleri stratejilerinin belirlenmesine ve yönetilmesine katkı vermektedir.
  • Bölümler arasındaki ilişkilerde, iyileşme olmakta ve akış ile üretim hızlanmaktadır.
  • Tüm birimlerin, özellikle üretim yapan firmalarda üretim, depo ve sevkiyat gibi alanlarının iyileştirilmesi sağlanmaktadır.
  • Tedarikçilerin performans takiplerini etkinleştirmekte ve tedarikçi ilişkilerinde iyileşme gözlenmektedir.
  • Müşteri şikayetleri analiz edilerek bu şikayetlerin azalmasında ve müşteri memnuniyetinin artmasında önemli bir rol oynamaktadır.
  • Reklam & Tanıtım anlamında ve rekabette, ihracatta kolaylıklar oluşacaktır.