Akredite kelimesi Fransızcada ‘accrediter’ kelimesinden dilimize çevrilmiş olan bir sözcüktür. Akredite nedir dediğimizde şöyle cevaplandırabiliriz. Uygulanabilir yasal şartları karşılamasından dolayı yasal merciler/kurumlar tarafından resmi olarak tanınmış, yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlara verilen unvandır diyebiliriz. Akredite ile akreditasyon birbirine karıştırılan kelimelerdendir. Yazılışları birbirine benzer olan iki kelimenin anlamları arasında fark bulunmaktadır.

Akredite

Kabul edilmiş, yetkilendirilmiş, tanınmış anlamlarına gelmektedir. Kurum veya kuruluşların üçüncü taraf bağımsız denetimler sonucu, belirlenmiş şartları karşıladığını kanıtlamak amacıyla, bir akreditasyon kurumu tarafından düzenli şekilde denetlenmesi ve onaylanmasına akredite edilmek denilmektedir. Örneğin ülkemizde Türkak Akrediteli belge veren kuruluşlar mevcuttur.

Akreditasyon

Bu akredite edilme hizmeti için denetimlerin başarılı geçmesi sonucunda, kurum veya kuruluşa verilen yetkiye ve sertifikaya ise akreditasyon denir. Akredite edilmiş kuruluşlar, sertifika almak isteyen kurum ve kuruluşları, 3. taraf denetimi gerçekleştirerek sertifikalandırabilirler. Bu sertifika, akredite bir kuruluş tarafından akreditasyonlu olarak verildiği için, akreditasyon şartlarına uygun hareket edilmesi gerekmektedir.

Konuyu daha iyi anlatabilmek adına örneklendirecek olursak;

TOEM kuruluşu XYZ akreditasyon kurumundan akredite olmuş özel bir kuruluştur. XYZ akreditasyon kurumu, TOEM kuruluşuna yapmış olduğu denetimin sonucu olumlu olduğunda, akreditasyon yetkisi vererek akredite kılacaktır. ISO belgesi almak istenen işletmeyi ise müşteri kuruluş olarak adlandırabiliriz. Müşteri kuruluşun XYZ akreditasyon kurumu tarafından akredite edilen TOEM kuruluşu tarafından denetlenmesi ve akreditasyonlu ISO belgesi alması bu döngüde ki üç tarafı da açıklamış olacaktır.

Bir kuruluşun akredite olup olmadığı veya alınmış sertifikanın akredite olup olmadığı, ilgili akreditasyon kurumunun kriterleri ve metotları çerçevesinde kontrol edilip doğrulaması sağlanabilir. Bunun için yöntemler her akreditasyon kurumunda farklı olabilmekle birlikte en genel olanı ise; akreditasyon kurumunun web sitesinden yapılacak sorgulamalar ile sağlanabilir.

Akredite olmayan bir kuruluşun vereceği sertifika geçerli olmayacağı gibi, üzerinde akreditasyon logosu olmayan sertifikalar da geçerli olmayacaktır. Ancak burada bazı standartlarda, ülkeden ülkeye değişkenlik göstermekle birlikte özel bir istisnai durum söz konusudur. Bu istisnai duruma göre; bazı standartlara yönelik hazırlanan sertifikalar, dünya genelinde tanınmış bir otorite olan ‘’ISO’’ tarafından yayınlanmadığı durumlarda, akredite olmadan da kabul görebilmektedir.
Sizde, hızlı, ekonomik ve uluslararası kriterlere uygun şartlarda hizmet alarak ISO belgesi almak istiyorsanız Toem Kalite ile iletişime geçebilirsiniz.

 

Akredite-Nedir