Akreditasyon nedir diye sorduğumuzda şu şekilde cevap verebiliriz. Akreditasyon; ürün veya hizmetin, piyasa şartlarına, ulusal veya uluslararası standartlara, yönetmeliklere, mevzuatlara uygun olduğunu göstermek üzere, ürün veya hizmet için yapılacak olan deney, analiz, muayene ve belgelendirme işlemlerini yapacak kurum veya kuruluşların, uluslar arası akredite bir kurumca, uluslar arası standartlarda denetlenip, yetkilendirmesine verilen addır.

Akreditasyon, tüketiciler içinde kuruluşlar içinde önemli ve gerekli bir işlemdir. Kaliteli ürünü, hizmeti güvence altına aldığı belli eder. 2 çeşit akreditasyon olduğunu ifade edebiliriz. Birincisi ülkemizin akreditasyon kurumu olan Türk-Ak Akreditasyon Kurumudur. İkincisi ise, diğer ülkelerin akreditasyon kurumları olup, genel ifade ile yabancı akreditasyon şeklinde ifade ederiz. Özetle; Kalite belgesi verme, deney, analiz veya muayene yapma yetkisine sahip kurum ve kuruluşların edinmiş olduğu yetki akreditasyon nedir sorumuzun karşılığı olabilir.

Ülkemizde Türk-Ak, kuruluşları akredite etme işleminde bulunabilen bir kurumdur. Türk Akreditasyon Kurumu, yetkilendirilmiş kuruluşları yılda en az bir kez denetlemektedir.

Türk-Ak akreditasyonu ile yabancı akreditasyon arasında teoride bir fark yoktur. Ancak ülkemizde düzenlenecek devlet ihalelerinde ki şartnamelerde kimi zaman, ‘’Sertifikanın Türk-Ak Akrediteli veya uluslar arası bir akreditasyon kurumunca düzenlenmiş olmasına ek olarak Türk-Ak akreditasyon kurumundan teyit yazısı alınması’’ yazabilmektedir. Bu durumda; şayet her iki akreditasyon kurumu da, IAF tarafından hazırlanmış olan MLA antlaşmasına imza atmış ise denklik gösterebilecektir. Yani dünyanın her yerinde geçerli olacaklardır. Şartnamede böyle bir cümle olduğunda yapılacak işlem ise; alınmış yabancı akreditasyonlu sertifikanın, yıllık harcı (şu an için sertifika başı 750 TL şeklindedir) ödemektir. Bu sayede Türk-Ak akreditasyon kurumundan teyit yazısı alınır ve ihaleye girilebilir. Ancak MLA antlaşmasına imza atmamış akreditasyon kurumları da vardır. Bu kurumlar tarafından akredite edilmiş bir sertifika ile teyit yazısı alınamaz. Dolayısıyla ihaleye girmek mümkün olmayacaktır.

MLA Nedir?

MLA, İngilizce bir kelime olup  “Multilateral Agreement” anlamına gelmektedir. Türkçe karşılığı ise Çok Taraflı Anlaşma ya da Denklik anlaşması olarak çevrilmektedir. Akreditasyon kurumlarının faaliyetlerinin uluslararası tanınırlığı için en önemli araçtır.

Öte yandan bazı devlet ihalelerinde ise ‘’Sertifikanın Türk-Ak Akrediteli veya uluslararası bir akreditasyon kurumunca düzenlenmiş olması’’ şeklinde genel bir ifade de yer alabilmektedir. Bu durumda sertifikanın akreditasyonlu olması yeterli olacaktır. Akreditasyon tercihi önemsiz olacağı gibi, teyit yazısına da ihtiyaç olmadan ihaleye katılım sağlanabilir.

Türk-Ak, doğrudan ISO sertifikası verme yetkisine sahip bir kurum değildir. Yalnızca Türk Akreditasyon Kurumu veya uluslararası bir akreditasyon kurumu tarafından akredite edilmiş kuruluşlar vasıtasıyla ISO belgesi verilebilmektedir.
Sizde uygun şartlarda hizmet alarak ISO belgesi almak istiyorsanız Toem Kalite ile iletişime geçebilirsiniz.

 

Dünya Akreditasyon yapısının oluşum şeması aşağıdaki gibi örneklendirilebilir.

Akreditasyon Yapısı