Aşağıda ISO 27001, ISO 15838, ISO 22000, ISO 20000-1, ISO 22301, OHSAS 18001 ve ISO 50001 standartlarında meydana gelen revizyonlardan dolayı IAF (Uluslararası Akreditasyon Formu) tarafından yayınlanan iso standart geçiş planları yer almaktadır.

Aşağıda belirtilen iso belgesine sahip olan firmaların 1. ve 2. ara gözetimler (tetkikler) esnasında problem yaşamaması için gerekli revizyon ve düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Belirtilen iso standartlarına yönelik revizyonlar yeni standartlara göre oluşturularak dokümantasyon şartlarının karşılanması ve uygulamaya geçirilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu sebeple standart geçiş tarihlerinin yaklaştığını göz önünde bulundurmanızı ve belirtilen tarihleri dikkate alarak faaliyetlerinizi yürütmenizi tavsiye ederiz.

Firmanızda kurulu veya alınmış olan ilgili standartların revizyonu ve standart geçiş işlemleri için bizi arayarak tüm faaliyetlerin yapılmasını sağlayabilirsiniz. En uygun fiyatlar ile eğitim ve doküman hizmetleri için bizden fiyat talebinde bulunmayı unutmayın.

 

Standart Geçiş Bilgilendirmesi

 

ISO 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

iso 27001 belgesiTS ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, uzun bir aradan sonra Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) onaylanarak revize edilmiştir. Yeni revizyonda iki madde üzerinde değişiklik olmuştur. Bunlar aşağıdaki gibidir.

1 – ISO 27001:2013 Standardında bulunan Madde (6.1.3.d)
6.1.3.d Gerekli kontrolleri (Bk. Madde 6.1.3b) ve c)), bunların dahil edilmesinin gerekçelendirmesi, uygulanıp uygulanmadıklarını ve Ek A dan kontrollerin dışarıda bırakılmasının gerekçelendirmesini içeren bir Uygulanabilirlik Bildirgesi üretilmesi,

ISO 27001:2017 Revizyonda ilgili Madde şu şekilde değişmiştir. (6.1.3.d)
6.1.3.d Kontrol: Aşağıdaki hususları içeren bir Uygulanabilirlik Bildirgesi’nin üretilmesi
Gerekli kontroller (Madde 6.1.3 b) ve c)’ye bakılmalıdır.)
Bu kontrollerin eklenmesinin gerekçesi. Gerekli kontrollerin uygulanıp uygulanmadığı, ve Ek A’daki kontrollerin hariç tutulması durumunda bunun gerekçesi

2 – ISO 27001:2013 Standardında bulunan Madde (EK-A 8.1.1)
8.1.1 Kontrol: Bilgi ve bilgi işleme olanakları ile ilgili varlıklar belirlenmeli ve bu varlıkların bir envanteri çıkarılmalı ve idame ettirilmelidir

ISO 27001:2017 Revizyonunda ilgili Madde aşağıdaki şu değişmiştir (EK-A 8.1.1)
8.1.1 Bilgi, bilgi işleme olanakları ve bilgi ile ilgili diğer varlıklar belirlenmeli, envanteri çıkarılmalı ve idame ettirilmelidir

Bu revizyon CEN/Cenelec tarafından yapılmış ve Avrupa’daki standart düzenlemeleri için genel çerçeve oluşturmakta olup bölgesel bir düzenleme niteliğindedir. Bu sebeple denetim yöntemimizi ve sağladığımız sertifikaları etkilememekte olup mevcut sertifikalarımız 2017 versiyonuna güncellenmeyecek, sertifika üzerinde ISO/IEC 27001:2013 ibaresi yer almaya devam edecektir.

ISO 15838:2009 Çağrı Merkezi Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemiiso 18295

ISO 15838 olarak 2009 yılından bu yana belgelendirmesi yapılan çağrı merkezi müşteri memnuniyeti yönetim sistemi, 2017 yılında revize edilmiştir. Revize edilmiş standart 18 Aralık 2017 yılında iso 18295:2017 olarak güncellenmiştir. ISO 15838:2009 yönetim sistemine sahip firmaların 31.07.2021 yılından itibaren belgelerini iso 18295:2017 olarak güncellemeleri gerekmektedir.

 

ISO 22000:2005

iso standart geçiş 22000:2018ISO Standart geçiş yapılacak olan ve revize edilmiş standart 19 Haziran 2018 tarihinde iso 22000:2018 olarak yeniden yayınlandı. ISO 22000:2005 belgesine sahip firmalara standardın yayın tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde yeni versiyona geçiş için izin verildi. Bu düzenlemeye göre 29 Haziran 2021 tarihinden itibaren ISO 22000:2005 standardı yürürlükten kalkacağı için önceki standarda göre yayınlanmış belgeler de geçersiz olacaktır. Bu kapsamda Haziran 2020 tarihinden itibaren planlaması yapılacak ISO 22000 (ara tetkik veya yenileme tetkiki) tetkiklerinin iso 22000:2018 versiyonuna göre yapılması gerekmektedir.

 

OHSAS 18001 – TS 18001

iso standart geçiş 45001:2018Standart geçişi yapılacak olan ve revize edilmiş standart 12 Mart 2018 tarihinde iso 45001:2018 ayrı bir standart olarak yayınlandı. OHSAS 18001 belgesine sahip firmalara standardın yayın tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde yeni standarda geçiş için izin verildi. Bu düzenlemeye göre 12 Mart 2021 tarihinden itibaren ohsas 18001 standardı yürürlükten kalkacağı için önceki standarda göre yayınlanmış ohsas 18001 belgeler de geçersiz olacaktır. Bu kapsamda Mayıs 2020 tarihinden itibaren planlaması yapılacak ohsas 18001 tetkiklerinin iso 45001:2018 standardına göre yapılması gerekmektedir.

 

ISO 50001:2011

iso standart geçiş 50001:201821 Ağustos 2018 tarihinde iso 50001:2018 olarak yeniden yayınlandı. ISO 50001:2011 belgesine sahip firmalara standardın yayın tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde yeni versiyona geçiş için izin verildi. Bu düzenlemeye göre 21 Ağustos 2021 tarihinden itibaren iso 50001:2011 standardı yürürlükten kalkacağı için önceki standarda göre yayınlanmış belgeler de geçersiz olacaktır. Bu kapsamda Mart 2020 tarihinden itibaren planlaması yapılacak iso 50001 tetkiklerinin iso 50001:2018 versiyonuna göre yapılması gerekmektedir.

 

ISO 20000-1:2011

iso standart geçiş 20001-1:201814 Eylül 2018 tarihinde iso 20000-1:2018 olarak yeniden yayınlandı. ISO 20000-1:2011 belgesine sahip firmalara standardın yayın tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde yeni versiyona geçiş için izin verildi. Bu düzenlemeye göre 29 Eylül 2021 tarihinden itibaren iso 20000-1:2011 standardı yürürlükten kalkacağı için önceki standarda göre yayınlanmış belgeler de geçersiz olacaktır. Bu kapsamda Haziran 2020 tarihinden itibaren planlaması yapılacak iso 20000-1 tetkiklerinin iso 20000-1:2018 versiyonuna göre yapılması gerekmektedir.

 

ISO 22301:2012

iso standart geçiş 22301:201901 Ekim 2019 tarihinde iso 22301:2019 olarak yeniden yayınlandı. ISO 22301:2012 belgesine sahip firmalara standardın yayın tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde yeni versiyona geçiş için izin verildi. Bu düzenlemeye göre 30 Ekim 2022 tarihinden itibaren iso 22301:2012 standardı yürürlükten kalkacağı için önceki standarda göre yayınlanmış belgeler de geçersiz olacaktır. Bu kapsamda standardın yayını tarihinden 18 ay sonra NİSAN 2021 den itibaren ilk belgelendirme ve yenileme tetkiki yapılamayacaktır. Ayrıca Eylül 2021 tarihinden itibaren planlaması yapılacak iso 22301 ara tetkiklerinin iso 22301:2019 versiyonuna göre yapılması gerekmektedir.